สมาชิกหมายเลข 4149951 http://knowledge-dd.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-11-2019&group=26&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-11-2019&group=26&gblog=10 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔Left-Handed Wife แผนลวงบ่วงรัก (왼손잡이 아내) ใหม่ซีรีส์เกาหลี 2019]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-11-2019&group=26&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-11-2019&group=26&gblog=10 Sun, 24 Nov 2019 0:24:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-12-2019&group=25&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-12-2019&group=25&gblog=19 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔บากกูดเต๊ะ อาหารเช้าของหลายประเทศรวมทั้งไทยตอนใต้ด้วย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-12-2019&group=25&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-12-2019&group=25&gblog=19 Sat, 07 Dec 2019 19:06:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-12-2019&group=25&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-12-2019&group=25&gblog=18 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ประวัติและวิธีทำ Baklava บาคลาวา ขนมหวาน อาหรับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-12-2019&group=25&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-12-2019&group=25&gblog=18 Fri, 06 Dec 2019 18:34:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-12-2019&group=25&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-12-2019&group=25&gblog=17 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ ขนมอังกู๊ นิยมทำในงานรับขวัญเด็กเกิดใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-12-2019&group=25&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-12-2019&group=25&gblog=17 Thu, 05 Dec 2019 18:16:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-12-2019&group=25&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-12-2019&group=25&gblog=16 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ขนมหวานไทย กล้วยบวชชี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-12-2019&group=25&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-12-2019&group=25&gblog=16 Tue, 03 Dec 2019 9:16:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-12-2019&group=25&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-12-2019&group=25&gblog=15 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔มื้อเย็นในวันเสาร์สิ้นเดือนที่๑๑ด้วยสลัดสามสหาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-12-2019&group=25&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-12-2019&group=25&gblog=15 Sun, 01 Dec 2019 7:33:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-11-2019&group=25&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-11-2019&group=25&gblog=14 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ข้าวต้มมัด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-11-2019&group=25&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-11-2019&group=25&gblog=14 Sat, 30 Nov 2019 9:29:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-11-2019&group=25&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-11-2019&group=25&gblog=13 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ผัดหมี่-ส้มตำ-ไก่งวงย่าง วันขอบคุณพระเจ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-11-2019&group=25&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-11-2019&group=25&gblog=13 Fri, 29 Nov 2019 1:13:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-11-2019&group=25&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-11-2019&group=25&gblog=12 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ขนมชั้นใบเตย ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-11-2019&group=25&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-11-2019&group=25&gblog=12 Sun, 24 Nov 2019 0:50:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-11-2019&group=25&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-11-2019&group=25&gblog=11 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔หอยทอด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-11-2019&group=25&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-11-2019&group=25&gblog=11 Fri, 22 Nov 2019 18:06:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-11-2019&group=25&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-11-2019&group=25&gblog=10 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔พะแนงเนื้อราดข้าว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-11-2019&group=25&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-11-2019&group=25&gblog=10 Thu, 21 Nov 2019 6:04:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-12-2019&group=24&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-12-2019&group=24&gblog=10 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔“แกล้งกะเพรา”ให้ต้นกะเพราสูงใหญ่ ใบเยอะ และอายุยืน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-12-2019&group=24&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-12-2019&group=24&gblog=10 Sat, 07 Dec 2019 5:11:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-11-2019&group=22&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-11-2019&group=22&gblog=15 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-11-2019&group=22&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-11-2019&group=22&gblog=15 Sat, 23 Nov 2019 5:56:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-11-2019&group=22&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-11-2019&group=22&gblog=14 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔มาดูกันว่าบางเมืองของอเมริกาเมื่อ100ปีก่อนและปัจจุบันเปลียนไปเยอะแค่ไหน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-11-2019&group=22&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-11-2019&group=22&gblog=14 Sat, 16 Nov 2019 0:24:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-11-2019&group=22&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-11-2019&group=22&gblog=13 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ ◐◑↔บรรยากาศ สวยยอมใจมาก หมู่บ้านจ้าวซิง กุ้ยโจว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-11-2019&group=22&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-11-2019&group=22&gblog=13 Fri, 15 Nov 2019 18:11:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-11-2019&group=22&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-11-2019&group=22&gblog=12 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔วัดน้ำใสหรือ วัดคิโยมิซูเดระ เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางแสวงบุญ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-11-2019&group=22&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-11-2019&group=22&gblog=12 Wed, 06 Nov 2019 9:21:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-11-2019&group=22&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-11-2019&group=22&gblog=11 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔สถานที่ภาพยนตร์ Disney Magical คุณสามารถเยี่ยมชมในชีวิตจริง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-11-2019&group=22&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-11-2019&group=22&gblog=11 Tue, 05 Nov 2019 10:30:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-10-2019&group=22&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-10-2019&group=22&gblog=10 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔วัดดอกไม้ ชิโอะฟุเนะ คันนงจิรายล้อมด้วยกุหลาบพันปีกว่า สองหมื่นต้น ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-10-2019&group=22&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-10-2019&group=22&gblog=10 Thu, 31 Oct 2019 19:01:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-12-2019&group=21&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-12-2019&group=21&gblog=11 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔น่าจะเป็นภาพตัดต่อหรือเลียนแบบ!คิดว่าไม่ใช๊ไม่ใช่!!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-12-2019&group=21&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-12-2019&group=21&gblog=11 Sun, 01 Dec 2019 18:15:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-11-2019&group=21&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-11-2019&group=21&gblog=10 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔กระต่ายน้อยถูกนำมาปล่อยทิ้งไว้ข้างถนนพร้อมตุ๊กตาหมีตัวโปรดของมัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-11-2019&group=21&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-11-2019&group=21&gblog=10 Fri, 29 Nov 2019 4:53:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-11-2019&group=20&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-11-2019&group=20&gblog=13 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔นักวิชาการ ชี้ หลักการขอนับคะแนนใหม่ ต้องพบเรื่องน่าสงสัย-ผิดชัดแจ้ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-11-2019&group=20&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-11-2019&group=20&gblog=13 Fri, 29 Nov 2019 1:50:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-11-2019&group=20&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-11-2019&group=20&gblog=12 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ทึ่ง! นายแพทย์ฝรั่งเศสแม้อายุใกล้จะร้อยปี ยังคงรักษาคนอยู่ทุกวันนี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-11-2019&group=20&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-11-2019&group=20&gblog=12 Sat, 23 Nov 2019 22:22:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-11-2019&group=20&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-11-2019&group=20&gblog=11 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔“ธนาธร” ติด 1ใน100 ดาวรุ่งแห่งปีของนิตยสาร “TIME”]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-11-2019&group=20&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-11-2019&group=20&gblog=11 Thu, 14 Nov 2019 19:03:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-11-2019&group=20&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-11-2019&group=20&gblog=10 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ จัดกิจกรรมสร้างบุญ ด้วยการเก็บ(ขยะ)กระทง และขยะพลาสติก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-11-2019&group=20&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-11-2019&group=20&gblog=10 Tue, 12 Nov 2019 18:36:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2019&group=19&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2019&group=19&gblog=17 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔Nijo Castleปราสาทญี่ปุ่นที่สร้างขึ้นในสมัยเอโดะ เกียวโต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2019&group=19&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2019&group=19&gblog=17 Tue, 19 Nov 2019 5:01:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-11-2019&group=19&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-11-2019&group=19&gblog=16 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔อย่าโกงคน! ซินเจียงเป็นสถานที่ปลอดภัยที่สุดในโลก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-11-2019&group=19&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-11-2019&group=19&gblog=16 Sun, 17 Nov 2019 5:47:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-11-2019&group=19&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-11-2019&group=19&gblog=15 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔วัดฮนโนจิ เมื่อในอดีตเคยโดนกบฏล้อมและเผาเกิดเหตุการณ์seppukuของขุนศึก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-11-2019&group=19&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-11-2019&group=19&gblog=15 Mon, 11 Nov 2019 7:38:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-11-2019&group=19&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-11-2019&group=19&gblog=14 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ยิ่งกว่าเทพนิยาย หวัง เจาจฺวิน นางกำนัลในวังหลวง ฮ่องเต้ทรงพลาดส่งนางให้แก่ขานเผ่าซงหนู]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-11-2019&group=19&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-11-2019&group=19&gblog=14 Sat, 09 Nov 2019 5:26:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-11-2019&group=19&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-11-2019&group=19&gblog=13 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ปราสาทสมัยพุทธศตวรรษที่12ตั้งอยู่บนยอดเขาน้อยสีชมพู อรัญประเทศ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-11-2019&group=19&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-11-2019&group=19&gblog=13 Thu, 07 Nov 2019 8:03:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-11-2019&group=19&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-11-2019&group=19&gblog=12 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔Sensō-ji เป็นวัดโบราณที่ตั้งอยู่ อาซากุสะโตเกียวญี่ปุ่น มีผู้เข้าชม30ล้านต่อปี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-11-2019&group=19&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-11-2019&group=19&gblog=12 Fri, 01 Nov 2019 7:16:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-10-2019&group=19&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-10-2019&group=19&gblog=11 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ปราสาท Pelișor ของกษัตริย์แครอลที่ 1แห่งโรมาเนียให้ทำการเช่าที่พักตากอากาศ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-10-2019&group=19&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-10-2019&group=19&gblog=11 Thu, 31 Oct 2019 5:13:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-10-2019&group=19&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-10-2019&group=19&gblog=10 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย มีโบราณสถานทั้งหมด 283 แห่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-10-2019&group=19&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-10-2019&group=19&gblog=10 Sat, 26 Oct 2019 20:14:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-11-2019&group=17&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-11-2019&group=17&gblog=17 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔บรรยากาศวันพระ..การทำบุญของชุมชนใน ตจว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-11-2019&group=17&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-11-2019&group=17&gblog=17 Tue, 26 Nov 2019 18:51:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-11-2019&group=17&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-11-2019&group=17&gblog=16 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔พระไทยแนะนำการบำบัดพิษจากชีวิตดิจิตัลให้บริษัทชื่อดังของยุโรป ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-11-2019&group=17&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-11-2019&group=17&gblog=16 Thu, 21 Nov 2019 18:13:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2019&group=17&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2019&group=17&gblog=15 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔นะ โม พุท ธา ยะ เกี่ยวข้องอย่างไรกับแม่กาเผือก? ตำนานนี้ก่อให้เกิดประเพณีอะไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2019&group=17&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2019&group=17&gblog=15 Tue, 19 Nov 2019 1:43:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-11-2019&group=17&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-11-2019&group=17&gblog=14 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ผู้มีปัญญาย่อมมองเห็นว่า คำว่า”ขอโทษ”นั้นออกมาจากใจที่มีคุณธรรม แสดงถึงความรับผิดชอบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-11-2019&group=17&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-11-2019&group=17&gblog=14 Sat, 16 Nov 2019 6:48:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-12-2018&group=17&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-12-2018&group=17&gblog=13 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[จากการศึกษาของThe Power​ of​ Space​ชาวอเมริกัน87%เชื่อว่า​ การมีพื้นที่​ มุมสงบ​สบาย ทำสมาธิ​ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-12-2018&group=17&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-12-2018&group=17&gblog=13 Sun, 09 Dec 2018 21:53:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-05-2018&group=17&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-05-2018&group=17&gblog=12 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[❖❖อีกมุมที่แปลกตา ของมหาสถูปเกสริยา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-05-2018&group=17&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-05-2018&group=17&gblog=12 Mon, 28 May 2018 22:23:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-03-2018&group=17&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-03-2018&group=17&gblog=11 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[พ่อครับ ข้างบ้านเขาขโมยสอยมะม่วงเราครับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-03-2018&group=17&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-03-2018&group=17&gblog=11 Sun, 18 Mar 2018 13:56:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-03-2018&group=17&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-03-2018&group=17&gblog=10 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[เจอเรื่องนี้เห็นว่าดีเลยเก็บมาฝาก"ปรัชญาหมาป่า!! (For English see below)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-03-2018&group=17&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-03-2018&group=17&gblog=10 Sat, 17 Mar 2018 9:00:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-08-2019&group=16&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-08-2019&group=16&gblog=11 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[เข้าป่าไปเก็บสมุนไพร ดอกฟันสิงโต maskros]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-08-2019&group=16&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-08-2019&group=16&gblog=11 Tue, 20 Aug 2019 0:25:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-05-2018&group=16&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-05-2018&group=16&gblog=10 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[เมนูคนยากข้าวผัดหมี่สำเร็จรูป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-05-2018&group=16&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-05-2018&group=16&gblog=10 Thu, 17 May 2018 0:26:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-12-2019&group=15&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-12-2019&group=15&gblog=42 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ โซเชียลแห่แชร์ภาพ อันซีนเมืองไทย บรรยากาศวัดเรืองแสง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-12-2019&group=15&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-12-2019&group=15&gblog=42 Fri, 06 Dec 2019 4:59:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-12-2019&group=15&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-12-2019&group=15&gblog=41 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[+บิ๊กตู่ ชูกำปั้น คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-12-2019&group=15&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-12-2019&group=15&gblog=41 Tue, 03 Dec 2019 19:36:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-11-2019&group=15&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-11-2019&group=15&gblog=40 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[+"ปู"ปลื้มใจ "น้องไปป์"นำทีมคว้ารางวัลแข่งรถจำลองเยาวชนโลก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-11-2019&group=15&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-11-2019&group=15&gblog=40 Sat, 30 Nov 2019 19:12:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-11-2019&group=15&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-11-2019&group=15&gblog=39 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ โรงเรียนตัวอย่างความดี ...รร.ย่านตาขาว จ.ตรัง เด็กๆ ร.ร.บ้านย่านตาขาวเดินเท้า เข้าวัดทุกวันโกน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-11-2019&group=15&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-11-2019&group=15&gblog=39 Thu, 28 Nov 2019 5:20:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-11-2019&group=15&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-11-2019&group=15&gblog=38 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔วัดรัตนานุภาพ อ.สุไหงปาดี จ. นราธิวาส เพื่อรักษาวัดให้เป็นที่พึ่งทางใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-11-2019&group=15&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-11-2019&group=15&gblog=38 Mon, 25 Nov 2019 10:29:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-11-2019&group=15&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-11-2019&group=15&gblog=37 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ทำบุญตักบาตร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-11-2019&group=15&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-11-2019&group=15&gblog=37 Sat, 23 Nov 2019 21:48:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2019&group=15&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2019&group=15&gblog=36 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[+++เตือนชาวประมงจับหมึกสายวงน้ำเงิน พิษแรงกว่างูเห่า 20 เท่า ถ้าโดนกัดอาจถึงตาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2019&group=15&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2019&group=15&gblog=36 Tue, 19 Nov 2019 6:18:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-11-2019&group=15&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-11-2019&group=15&gblog=35 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔"การทำสมาธิทำให้เกิดปัญญา วัดผลได้จริง" งานวิจัยสำคัญล่าสุดจากทีมวิจัยม.มิชิแกนสเตท USA พบว่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-11-2019&group=15&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-11-2019&group=15&gblog=35 Mon, 18 Nov 2019 22:27:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-11-2019&group=15&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-11-2019&group=15&gblog=34 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔“เจ้าคุณอลงกต” รับรางวัลดีเด่นด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี 62]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-11-2019&group=15&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-11-2019&group=15&gblog=34 Sat, 16 Nov 2019 5:07:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-11-2019&group=15&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-11-2019&group=15&gblog=33 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔อาสาสมัครจิตศรัทธาร่วมกับชาวเชียงใหม่ ช่วยกันเก็บโคมลอย หลังจบงาน “ยี่เป็งอินเตอร์ ลอยโคมประทีป”]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-11-2019&group=15&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-11-2019&group=15&gblog=33 Fri, 15 Nov 2019 6:52:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-11-2019&group=15&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-11-2019&group=15&gblog=32 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔สาวช็อก ! เจอหมายศาลฟ้องฉ้อโกง หลอกซื้อ-ขายที่ดิน 300 ล้าน ทั้งที่ไม่รู้เรื่อง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-11-2019&group=15&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-11-2019&group=15&gblog=32 Tue, 12 Nov 2019 4:00:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-11-2019&group=15&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-11-2019&group=15&gblog=31 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ทึ่งตำรวจไทยเป็นได้ทุกอย่าง สายตรวจใจดีซื้อเค้กวันเกิด ปลอบใจวัยรุ่นมีปัญหากับที่บ้าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-11-2019&group=15&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-11-2019&group=15&gblog=31 Sun, 10 Nov 2019 19:59:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-11-2019&group=15&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-11-2019&group=15&gblog=30 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ทักษะภาษาอังกฤษไทยลดลงเป็นปีที่สาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-11-2019&group=15&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-11-2019&group=15&gblog=30 Thu, 07 Nov 2019 7:11:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-11-2019&group=15&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-11-2019&group=15&gblog=29 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[โป๊ะแตก! ตัวแทนลิขสิทธิ์ของบริษัท San-X ประเทศญี่ปุ่นในประเทศไทยแจงไม่เคยไม่ได้มอบหมายให้ผู้ใด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-11-2019&group=15&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-11-2019&group=15&gblog=29 Wed, 06 Nov 2019 5:38:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-11-2019&group=15&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-11-2019&group=15&gblog=28 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔สาธุดังๆ โจ๋เมืองคอน! ‘เลิกซิ่ง เลิกบิด’ รักชีวิตเข็น จยย.เข้าวัดทอดกฐิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-11-2019&group=15&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-11-2019&group=15&gblog=28 Tue, 05 Nov 2019 10:13:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-11-2019&group=15&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-11-2019&group=15&gblog=27 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔เจ้าภาพกฐินเฮ ไม่เสียภาษีแน่ แม้รับโอนเกิน 3,000 ครั้ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-11-2019&group=15&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-11-2019&group=15&gblog=27 Mon, 04 Nov 2019 17:48:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-10-2019&group=15&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-10-2019&group=15&gblog=26 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ชื่นชม!เจ้าอาวาสวัดถ้ำเสือ ออกซ่อมถนนบริเวณวัดเอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-10-2019&group=15&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-10-2019&group=15&gblog=26 Thu, 31 Oct 2019 17:01:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-10-2019&group=15&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-10-2019&group=15&gblog=25 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ฆาตกรรมนักปฏิบัติธรรม นางสาววรรณี เลือดเย็นจริง ๆ กดเงินโอนให้เมียซื้อทอง กินเที่ยวสบายใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-10-2019&group=15&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-10-2019&group=15&gblog=25 Tue, 29 Oct 2019 18:15:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-10-2019&group=15&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-10-2019&group=15&gblog=24 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔เมื่อประธานาธิบดีเกาหลีใต้พูดถึง ลิซ่า ของวง BLACKPINK]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-10-2019&group=15&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-10-2019&group=15&gblog=24 Sun, 27 Oct 2019 7:21:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-10-2019&group=15&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-10-2019&group=15&gblog=23 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ ข่าวด่วน!! ไทยถูกสหรัฐตัดจีเอสพี เกือบ 600 รายการ เฉียดสี่หมื่นล้าน มีผลปีหน้า !!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-10-2019&group=15&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-10-2019&group=15&gblog=23 Sat, 26 Oct 2019 22:27:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-09-2019&group=15&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-09-2019&group=15&gblog=22 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[มารู้จัก เกรียตา ทุนแบร์ย นักรณรงค์แก้ปัญหาโลกร้อนชาวสวีเดนผู้เข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-09-2019&group=15&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-09-2019&group=15&gblog=22 Sun, 22 Sep 2019 9:46:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-09-2019&group=15&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-09-2019&group=15&gblog=21 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[น้ำท่วมที่สกลนคร พระสงฆ์ร่วมด้วยช่วยกันทำอาหารแจกจ่ายประชาชนใครเห็นด้วยช่วยอนุโมทนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-09-2019&group=15&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-09-2019&group=15&gblog=21 Mon, 02 Sep 2019 0:33:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-09-2018&group=15&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-09-2018&group=15&gblog=20 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[น่าเป็นห่วงขยะพลาสติกในมหาสมุทรอยู่ในเอเชียกำลังจะเยอะกว่าปลาในอนาคต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-09-2018&group=15&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-09-2018&group=15&gblog=20 Sat, 01 Sep 2018 21:41:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-07-2018&group=15&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-07-2018&group=15&gblog=19 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ปริศนา พระครูบาบุญชุ่มขอให้"หมอภาคย์"พาเข้าถ้ำหลวง ไปยังเนินนมสาวที่ทีมหมูป่าเคยอยู่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-07-2018&group=15&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-07-2018&group=15&gblog=19 Sat, 21 Jul 2018 8:29:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-05-2018&group=15&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-05-2018&group=15&gblog=18 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[สไปเดอร์แมนฮีโร่ในชีวิตจริงปีนตึกสูงหลายชั้นด้วยมือเปล่าไปช่วยเด็กที่ห้อยจากระเบียง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-05-2018&group=15&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-05-2018&group=15&gblog=18 Wed, 30 May 2018 9:06:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-01-2018&group=15&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-01-2018&group=15&gblog=17 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ประกาศเตือนพายุบอละเวน เตรียมขึ้นฝั่งประเทศเวียดนาม ทำให้ไทยมีฝนตก อ่าวไทยคลื่นสูง 2 ม.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-01-2018&group=15&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-01-2018&group=15&gblog=17 Thu, 04 Jan 2018 1:11:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-01-2018&group=15&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-01-2018&group=15&gblog=16 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[โชว์ “แสงสุดท้าย” ตูน’ คืนสู่เวที โชว์คอนเสิร์ตหลังจบภาระ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-01-2018&group=15&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-01-2018&group=15&gblog=16 Mon, 01 Jan 2018 8:50:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-12-2017&group=15&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-12-2017&group=15&gblog=15 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[รักๆเลิกๆของ ขวัญ อุษามณีและนักร้องกอล์ฟ พิชญะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-12-2017&group=15&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-12-2017&group=15&gblog=15 Sun, 31 Dec 2017 4:53:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-12-2017&group=15&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-12-2017&group=15&gblog=14 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯทรงบาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-12-2017&group=15&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-12-2017&group=15&gblog=14 Fri, 29 Dec 2017 15:54:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-12-2017&group=15&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-12-2017&group=15&gblog=13 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[หายไปนาน ตุ๋ย มนฤดี ยมาภัย ล่าสุดเธอปรากฏตัวออกสื่ออีกครั้ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-12-2017&group=15&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-12-2017&group=15&gblog=13 Fri, 29 Dec 2017 1:22:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-12-2017&group=15&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-12-2017&group=15&gblog=12 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[คึกคัก!! ตูน บอดี้สแลม และคณะเข้าเส้นชัยแล้ว ที่ด่านท่าขี้เหล็ก แม่สายเชียงราย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-12-2017&group=15&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-12-2017&group=15&gblog=12 Wed, 27 Dec 2017 0:25:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-12-2017&group=15&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-12-2017&group=15&gblog=11 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอแสดงความยินดีคู่ ของนางเอกสาว มาร์กี้ ราศรี และ ป๊อก ภัสสรกรณ์ ด้วยครับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-12-2017&group=15&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-12-2017&group=15&gblog=11 Mon, 25 Dec 2017 6:04:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-12-2017&group=15&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-12-2017&group=15&gblog=10 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA['แดน' วรเวช ดานุวงศ์ บวชแล้ว พิธีกรรมเรียบๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-12-2017&group=15&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-12-2017&group=15&gblog=10 Sun, 24 Dec 2017 8:42:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-11-2019&group=14&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-11-2019&group=14&gblog=11 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ฝีมือคนไทย! รถพยาบาลหุ้มเกราะ ใช้ในพื้นที่อันตรายเสี่ยงภัย ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-11-2019&group=14&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-11-2019&group=14&gblog=11 Sun, 17 Nov 2019 8:38:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-11-2019&group=14&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-11-2019&group=14&gblog=10 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔เพราะความมุ่งมั่น ขยันฝึกซ้อม.. เยาวชนไทยคว้า 7 รางวัล การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์โลก 2019]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-11-2019&group=14&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-11-2019&group=14&gblog=10 Thu, 14 Nov 2019 5:25:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-12-2019&group=13&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-12-2019&group=13&gblog=19 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔สวดบทนี้บูชาพ่อแม่ เทวดาคุ้มครอง เปิดทางให้สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-12-2019&group=13&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-12-2019&group=13&gblog=19 Sat, 07 Dec 2019 21:55:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-11-2019&group=13&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-11-2019&group=13&gblog=18 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔วันจันทร์ที่สิบแปด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-11-2019&group=13&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-11-2019&group=13&gblog=18 Mon, 18 Nov 2019 8:20:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-11-2019&group=13&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-11-2019&group=13&gblog=17 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔การแต่งงาน และ "ลัทธิแต่งงานหมู่"เกาหลี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-11-2019&group=13&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-11-2019&group=13&gblog=17 Sun, 17 Nov 2019 18:09:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-11-2019&group=13&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-11-2019&group=13&gblog=16 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ดูดวงวันที่/สิบห้า/11/2562]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-11-2019&group=13&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-11-2019&group=13&gblog=16 Fri, 15 Nov 2019 8:18:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-11-2019&group=13&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-11-2019&group=13&gblog=15 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔คาถาเมตตามหานิยม ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-11-2019&group=13&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-11-2019&group=13&gblog=15 Mon, 11 Nov 2019 9:01:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-11-2019&group=13&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-11-2019&group=13&gblog=14 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ประเทศที่มีประกรน้อยที่สุด Tuvalu ตูวาลู ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-11-2019&group=13&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-11-2019&group=13&gblog=14 Sat, 09 Nov 2019 23:54:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-08-2019&group=13&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-08-2019&group=13&gblog=13 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[20 วิธี สอนลูกได้ง่ายๆ ฝึกให้ลูกมีเป้าหมายของชีวิต รู้จักคิดดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-08-2019&group=13&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-08-2019&group=13&gblog=13 Thu, 22 Aug 2019 7:51:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-01-2018&group=13&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-01-2018&group=13&gblog=12 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ฟังเพลงนี้ แผ่เมตตาก่อนนอน จะมีความสุขใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-01-2018&group=13&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-01-2018&group=13&gblog=12 Sat, 06 Jan 2018 5:55:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-01-2018&group=13&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-01-2018&group=13&gblog=11 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[น้ำร้อนไม่รู้ไปจับ.... ก็ร้อน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-01-2018&group=13&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-01-2018&group=13&gblog=11 Wed, 03 Jan 2018 1:30:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-01-2018&group=13&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-01-2018&group=13&gblog=10 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[กราบขอพรปีใหม่ พระประธาน๙วัด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-01-2018&group=13&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-01-2018&group=13&gblog=10 Mon, 01 Jan 2018 16:39:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-11-2019&group=12&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-11-2019&group=12&gblog=11 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ฮือฮา LISA จากBLACKPINK ออกงานล่าสุดสวยระยิบระยับดั่งสาวชั้นสุง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-11-2019&group=12&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-11-2019&group=12&gblog=11 Fri, 01 Nov 2019 9:32:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-10-2019&group=12&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-10-2019&group=12&gblog=10 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ประวัติลิปสติกมีหลายชาติรวมถึงกรีกโบราณ ลิปสติกจำกัด เฉพาะโสเภณี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-10-2019&group=12&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-10-2019&group=12&gblog=10 Tue, 29 Oct 2019 4:50:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-11-2019&group=11&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-11-2019&group=11&gblog=28 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ภาพกรุงเทพฯที่ดังในโซเชียลมีเดียทั่วโลก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-11-2019&group=11&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-11-2019&group=11&gblog=28 Sat, 30 Nov 2019 9:15:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-11-2019&group=11&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-11-2019&group=11&gblog=27 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔วัดคลื่นวารีสีคราม ใกล้กับน้ำตกนาจิ เส้นทางจาริกแสวงบุญในทิวเขาคิอิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-11-2019&group=11&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-11-2019&group=11&gblog=27 Tue, 26 Nov 2019 3:57:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-11-2019&group=11&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-11-2019&group=11&gblog=26 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔เห็นแล้วต้องอมยิ้มเป็นภาพที่น่ารักมากๆกบตัวนี้เหมือนมีหูฟังส่วนตัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-11-2019&group=11&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-11-2019&group=11&gblog=26 Mon, 25 Nov 2019 20:57:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-11-2019&group=11&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-11-2019&group=11&gblog=25 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔หาดูยากภาพเด็กชายอายุ 4 ขวบอยากรู้เห็นวิทยุสื่อสารในพระหัตถ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-11-2019&group=11&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-11-2019&group=11&gblog=25 Sun, 24 Nov 2019 5:12:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-11-2019&group=11&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-11-2019&group=11&gblog=24 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔พระอภัยมณี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-11-2019&group=11&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-11-2019&group=11&gblog=24 Sat, 23 Nov 2019 22:41:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-11-2019&group=11&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-11-2019&group=11&gblog=23 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ ◐◑↔ เรือรบในศตวรรษที่ 17]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-11-2019&group=11&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-11-2019&group=11&gblog=23 Thu, 21 Nov 2019 7:03:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-11-2019&group=11&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-11-2019&group=11&gblog=22 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔หนุมาน-ทศกัณฐ์-นางมณโฑ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-11-2019&group=11&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-11-2019&group=11&gblog=22 Wed, 20 Nov 2019 9:46:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2019&group=11&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2019&group=11&gblog=21 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔หนึ่งเดียวของโลก พระพุทธรูปหลวงพ่อใหญ่ วิเศษชัยชาญ อ่างทอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2019&group=11&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2019&group=11&gblog=21 Tue, 19 Nov 2019 0:36:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-11-2019&group=11&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-11-2019&group=11&gblog=20 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔เป็นอีกคนที่แต่งชุดไทยแล้วสวย ปราง กัญญ์ณรัณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-11-2019&group=11&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-11-2019&group=11&gblog=20 Sun, 17 Nov 2019 6:14:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-11-2019&group=11&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-11-2019&group=11&gblog=19 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ภาพเดียวจริงๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-11-2019&group=11&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-11-2019&group=11&gblog=19 Sat, 16 Nov 2019 19:10:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-11-2019&group=11&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-11-2019&group=11&gblog=18 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔เด็กเก้าขวบคนหนึ่งมักโดนทำโทษที่โรงเรียนบ่อยๆเพราะชอบวาดขีดเขียนตามข้างฝา..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-11-2019&group=11&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-11-2019&group=11&gblog=18 Sun, 10 Nov 2019 5:17:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-03-2018&group=11&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-03-2018&group=11&gblog=17 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากปลูกบางสักต้นเอาแบบนี้ที่มีลูกเยอะและดก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-03-2018&group=11&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-03-2018&group=11&gblog=17 Mon, 12 Mar 2018 6:41:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-01-2018&group=11&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-01-2018&group=11&gblog=16 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[Water Color วิวสวย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-01-2018&group=11&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-01-2018&group=11&gblog=16 Sat, 06 Jan 2018 12:10:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-01-2018&group=11&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-01-2018&group=11&gblog=15 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[5หลังเล็กๆบ้านสร้างด้วยไม้กลางเก่าใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-01-2018&group=11&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-01-2018&group=11&gblog=15 Fri, 05 Jan 2018 6:14:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-01-2018&group=11&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-01-2018&group=11&gblog=14 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่าทิ้งครับเศษไม้มันมีประโยชน์กว่าที่เราคิดจริงๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-01-2018&group=11&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-01-2018&group=11&gblog=14 Wed, 03 Jan 2018 10:07:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-01-2018&group=11&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-01-2018&group=11&gblog=13 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[แบบบ้านเล็กๆสองหลังสร้างด้วยไม้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-01-2018&group=11&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-01-2018&group=11&gblog=13 Tue, 02 Jan 2018 10:15:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-12-2017&group=11&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-12-2017&group=11&gblog=12 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[เศษไม้มีประโยชน์เกินกว่าที่คิดนำมาทำรั้ว เก้าอี้ โต๊ะฯลฯ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-12-2017&group=11&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-12-2017&group=11&gblog=12 Sat, 30 Dec 2017 2:01:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-12-2017&group=11&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-12-2017&group=11&gblog=11 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[แบบบ้านไม้ทรงกะทัดรัดเหมาะกับครอบครัวหรือเป็นบ้านพัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-12-2017&group=11&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-12-2017&group=11&gblog=11 Thu, 28 Dec 2017 2:24:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-12-2017&group=11&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-12-2017&group=11&gblog=10 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ศิลปะจาก เวบpinterest]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-12-2017&group=11&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-12-2017&group=11&gblog=10 Sun, 24 Dec 2017 2:47:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-12-2019&group=10&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-12-2019&group=10&gblog=27 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔การค้นพบ,สรรพคุณ และ วิธีนึ่งข้าวเหนียว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-12-2019&group=10&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-12-2019&group=10&gblog=27 Wed, 04 Dec 2019 5:43:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2019&group=10&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2019&group=10&gblog=26 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[+++แกงออกป๊าว อาหารเหนือแกงยอดมะพร้าวอ่อน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2019&group=10&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2019&group=10&gblog=26 Tue, 19 Nov 2019 17:50:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-11-2019&group=10&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-11-2019&group=10&gblog=25 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ข้าวเม่า ทำเป็นขนมได้หลายแบบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-11-2019&group=10&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-11-2019&group=10&gblog=25 Mon, 11 Nov 2019 21:31:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-11-2019&group=10&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-11-2019&group=10&gblog=24 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔แซงม้า เป็นขนมไทยแต่โบราณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-11-2019&group=10&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-11-2019&group=10&gblog=24 Fri, 08 Nov 2019 18:01:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-11-2019&group=10&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-11-2019&group=10&gblog=23 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ขนมลา ขนมปักษ์ใต้ นิยมทำถวายพระประเพณีบุญสาทร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-11-2019&group=10&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-11-2019&group=10&gblog=23 Tue, 05 Nov 2019 17:56:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-10-2019&group=10&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-10-2019&group=10&gblog=22 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ไก่ย่างทรงเครื่อง อาหารพื้นเมืองภาคใต้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-10-2019&group=10&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-10-2019&group=10&gblog=22 Sun, 27 Oct 2019 21:34:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-10-2019&group=10&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-10-2019&group=10&gblog=21 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ขนมมันเทศ หรือ ขนมมันสำปะหลัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-10-2019&group=10&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-10-2019&group=10&gblog=21 Fri, 18 Oct 2019 16:51:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-10-2019&group=10&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-10-2019&group=10&gblog=20 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ นิยมทำเลี้ยงในงานบุญ ขนมฟักเขียวกวน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-10-2019&group=10&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-10-2019&group=10&gblog=20 Thu, 17 Oct 2019 16:52:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-10-2019&group=10&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-10-2019&group=10&gblog=19 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ขนมฝรั่งกุฎีจีน ของชุมชนชาวไทยเชื้อสายโปรตุเกส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-10-2019&group=10&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-10-2019&group=10&gblog=19 Wed, 16 Oct 2019 16:59:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-10-2019&group=10&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-10-2019&group=10&gblog=18 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ทองเอก ขนมไทยโบราณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-10-2019&group=10&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-10-2019&group=10&gblog=18 Tue, 15 Oct 2019 17:10:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-10-2019&group=10&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-10-2019&group=10&gblog=17 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ขนมพื้นบ้านจังหวัดอ่างทอง ขนมเกสรลำเจียก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-10-2019&group=10&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-10-2019&group=10&gblog=17 Mon, 14 Oct 2019 22:16:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-10-2019&group=10&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-10-2019&group=10&gblog=16 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ขนมโบราณ ค้างคาวเผือก กินคู่กับอาจาด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-10-2019&group=10&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-10-2019&group=10&gblog=16 Sat, 12 Oct 2019 16:49:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-10-2019&group=10&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-10-2019&group=10&gblog=15 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ขนมหัวล้าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-10-2019&group=10&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-10-2019&group=10&gblog=15 Fri, 11 Oct 2019 4:42:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-10-2019&group=10&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-10-2019&group=10&gblog=14 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ขนม จ่ามงกุฎ สูตรโบราณจะโรยแป้งทอดตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-10-2019&group=10&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-10-2019&group=10&gblog=14 Tue, 08 Oct 2019 17:08:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-10-2019&group=10&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-10-2019&group=10&gblog=13 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ไข่หงส์ เดิมชื่อขนมไข่เหี้ย เป็นของหวาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-10-2019&group=10&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-10-2019&group=10&gblog=13 Mon, 07 Oct 2019 4:14:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-04-2018&group=10&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-04-2018&group=10&gblog=12 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[#แกงส้มปลากระบอกไข่ ไข่เน้นๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-04-2018&group=10&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-04-2018&group=10&gblog=12 Wed, 04 Apr 2018 0:24:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-01-2018&group=10&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-01-2018&group=10&gblog=11 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[เมนูข้าวหน้าปลาไหล สูตรอาหารญี่ปุ่น ข้าวหน้าปลาไหล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-01-2018&group=10&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-01-2018&group=10&gblog=11 Mon, 08 Jan 2018 10:30:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-01-2018&group=10&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-01-2018&group=10&gblog=10 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[เสาร์เย็นนี้ขอเป็นสลัดAvocado และ Sensation]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-01-2018&group=10&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-01-2018&group=10&gblog=10 Sun, 07 Jan 2018 6:23:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-11-2019&group=9&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-11-2019&group=9&gblog=18 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔มาสเตอร์โยดา (Master Yoda)Baby Yoda]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-11-2019&group=9&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-11-2019&group=9&gblog=18 Wed, 20 Nov 2019 18:11:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-11-2019&group=9&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-11-2019&group=9&gblog=17 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔เศรษฐกิจค่อยๆโตหรือโตแบบเก๋ๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-11-2019&group=9&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-11-2019&group=9&gblog=17 Sat, 02 Nov 2019 17:20:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-10-2019&group=9&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-10-2019&group=9&gblog=16 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ไซตะมะ วันพันช์แมน ซูปเปอร์ฮีโร่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-10-2019&group=9&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-10-2019&group=9&gblog=16 Mon, 21 Oct 2019 8:33:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-10-2019&group=9&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-10-2019&group=9&gblog=15 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔พายุก็ไม่ได้เข้าประเทศไทยหนิ คินดะอิจิ กับคดีฆาตกรรมปริศนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-10-2019&group=9&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-10-2019&group=9&gblog=15 Thu, 17 Oct 2019 7:58:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-10-2019&group=9&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-10-2019&group=9&gblog=14 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔Touch มังงะเบสบอลมัธยมปลาย ฉบับช่วงนี่เศรษฐกิจแย่มาก ซบเซา เงินผืด สลับเงินเฟ้อ ครับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-10-2019&group=9&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-10-2019&group=9&gblog=14 Thu, 10 Oct 2019 6:26:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-09-2019&group=9&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-09-2019&group=9&gblog=13 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ โดราเอมอน ตอน เกาะมหาสมบัติของโนบิตะ ซื้ออาวุธมารบกับใคร????]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-09-2019&group=9&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-09-2019&group=9&gblog=13 Sun, 29 Sep 2019 3:25:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-09-2019&group=9&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-09-2019&group=9&gblog=12 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ล่าอสูรกาย ฉบับน้ำท่วม คิดหัวคิวละห้าร้อย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-09-2019&group=9&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-09-2019&group=9&gblog=12 Tue, 24 Sep 2019 3:12:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-01-2018&group=9&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-01-2018&group=9&gblog=11 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA["โทริโกะ" การผจญภัยของนักล่าอาหาร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-01-2018&group=9&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-01-2018&group=9&gblog=11 Mon, 01 Jan 2018 12:39:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-12-2017&group=9&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-12-2017&group=9&gblog=10 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[Light speed Esper]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-12-2017&group=9&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-12-2017&group=9&gblog=10 Wed, 27 Dec 2017 8:43:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-11-2019&group=8&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-11-2019&group=8&gblog=19 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔มารู้จัก 10 วิธีง่าย ๆ!!! ที่ช่วยป้องกันการโดนแฮกโทรศัพท์มือถือจากผู้ไม่หวังดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-11-2019&group=8&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-11-2019&group=8&gblog=19 Thu, 28 Nov 2019 13:07:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-11-2019&group=8&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-11-2019&group=8&gblog=18 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ เตรียมตัวให้ดี ค่ายมือถือเผย 3 ยักษ์ใหญ่พร้อมให้ Wifi ฟรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-11-2019&group=8&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-11-2019&group=8&gblog=18 Sat, 23 Nov 2019 11:20:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-10-2019&group=8&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-10-2019&group=8&gblog=17 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ระวังมิจฉาชีพแกล้งปลอมappแล้วส่งเมล์มาให้เรากรอกรายละเอียด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-10-2019&group=8&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-10-2019&group=8&gblog=17 Sun, 27 Oct 2019 6:12:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-09-2019&group=8&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-09-2019&group=8&gblog=16 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ดีมาก ควรรู้ไว้ มือถือ กุญแจรีโมท กรณีฉุกเฉิน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-09-2019&group=8&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-09-2019&group=8&gblog=16 Sun, 01 Sep 2019 5:42:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-08-2019&group=8&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-08-2019&group=8&gblog=15 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[คอม เสียง เบา ปรับเสียง EQ ในคอมพิวเตอร์ ไม่ต้องใช้โปรแกรม !!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-08-2019&group=8&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-08-2019&group=8&gblog=15 Sun, 18 Aug 2019 23:06:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-01-2018&group=8&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-01-2018&group=8&gblog=14 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[แชร์เป็นความรู้ เผย “ชื่อเดิม” ของแต่ละจังหวัดใน “ประเทศไทย” ที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-01-2018&group=8&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-01-2018&group=8&gblog=14 Sat, 13 Jan 2018 2:36:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-01-2018&group=8&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-01-2018&group=8&gblog=13 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[เกิดคำศัพท์ใหม่ในวงการโซเชี่ยลมีเดีย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-01-2018&group=8&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-01-2018&group=8&gblog=13 Wed, 03 Jan 2018 4:30:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-01-2018&group=8&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-01-2018&group=8&gblog=12 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัญหาโปรแกรมบางตัวลบไม่ได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-01-2018&group=8&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-01-2018&group=8&gblog=12 Mon, 01 Jan 2018 8:28:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-12-2017&group=8&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-12-2017&group=8&gblog=11 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัญหา files x86 adobe photoshop cs6 Access denied เชิญทางนี้ครับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-12-2017&group=8&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-12-2017&group=8&gblog=11 Sat, 30 Dec 2017 1:18:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-12-2017&group=8&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-12-2017&group=8&gblog=10 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาพรถกับหิมะ อากาศที่ติดลบ 19 องค์ศาฯ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-12-2017&group=8&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-12-2017&group=8&gblog=10 Fri, 29 Dec 2017 22:50:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-12-2019&group=7&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-12-2019&group=7&gblog=18 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔อเมริกาฟุตบอลThursdayNight Footballระหว่างDallas Cowboysมาเยือนชิคาโก แบร์ส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-12-2019&group=7&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-12-2019&group=7&gblog=18 Fri, 06 Dec 2019 7:06:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-12-2019&group=7&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-12-2019&group=7&gblog=17 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ใบหน้าของโรเจอร์เฟเดอเรอร์นักเทนนิสชาวสวิส จะถูกผลิตใช้เป็นเงินเหรียญสวิส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-12-2019&group=7&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-12-2019&group=7&gblog=17 Tue, 03 Dec 2019 2:33:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-11-2019&group=7&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-11-2019&group=7&gblog=16 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔NFL ภาพวันขอบคุณพระเจ้า ทีมออกมาอวยพรและขอบคุณแฟนๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-11-2019&group=7&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-11-2019&group=7&gblog=16 Fri, 29 Nov 2019 2:27:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-11-2019&group=7&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-11-2019&group=7&gblog=15 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔สองพี่น้องเชื้อสายญี่ปุ่น Alex และ Maia Shibutani นักเต้นน้ำแข็งชาวอเมริกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-11-2019&group=7&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-11-2019&group=7&gblog=15 Sun, 24 Nov 2019 2:09:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-11-2019&group=7&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-11-2019&group=7&gblog=14 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔I am heartbroken ข้อความจาก โรเจอร์ เฟดเดอเรอร์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-11-2019&group=7&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-11-2019&group=7&gblog=14 Sat, 23 Nov 2019 0:31:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-11-2019&group=7&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-11-2019&group=7&gblog=13 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ผู้เล่นทีมColts(nfl)ไม่มีความหล่อเลยแต่เท่ระเบิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-11-2019&group=7&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-11-2019&group=7&gblog=13 Fri, 22 Nov 2019 17:55:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2019&group=7&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2019&group=7&gblog=12 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[+++Monday Night football ( nfl)KC vs LAC คู่นี้แข่งเม็กซิโกซิตี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2019&group=7&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2019&group=7&gblog=12 Tue, 19 Nov 2019 10:19:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-11-2019&group=7&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-11-2019&group=7&gblog=11 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔Thursday Night nfl คู่เมื่อคืนนี้ เดือดถึงขั้นกระชากต่อย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-11-2019&group=7&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-11-2019&group=7&gblog=11 Sat, 16 Nov 2019 19:33:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-10-2019&group=7&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-10-2019&group=7&gblog=10 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔Roger Federer ได้โพสต์ข้อความว่า I am just so happy right now]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-10-2019&group=7&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-10-2019&group=7&gblog=10 Mon, 28 Oct 2019 10:41:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-11-2019&group=6&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-11-2019&group=6&gblog=17 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔คนไข้ลาวเงินหมด ทำใจหวังกลับไปตายบ้านเกิด ได้หมอไทยยื่นมือเข้าช่วย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-11-2019&group=6&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-11-2019&group=6&gblog=17 Tue, 12 Nov 2019 6:15:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-11-2019&group=6&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-11-2019&group=6&gblog=16 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔อาหารคลีนต้านซึมเศร้ายิ้มไม่ออกเมื่อไหร่ต้องกิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-11-2019&group=6&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-11-2019&group=6&gblog=16 Tue, 05 Nov 2019 5:54:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-08-2019&group=6&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-08-2019&group=6&gblog=15 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[สมุนไพร ต้องห้าม รพ.บ้านแพ้ว ประกาศข้อความหน้าห้องฟอกไต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-08-2019&group=6&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-08-2019&group=6&gblog=15 Mon, 26 Aug 2019 8:09:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-08-2019&group=6&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-08-2019&group=6&gblog=14 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[สูบบุหรี่ในบ้าน ภัยเงียบทำร้ายคนในครอบครัว...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-08-2019&group=6&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-08-2019&group=6&gblog=14 Mon, 19 Aug 2019 21:37:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-12-2018&group=6&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-12-2018&group=6&gblog=13 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[มนุษย์จามเพื่ออะไรทำไมจึงจาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-12-2018&group=6&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-12-2018&group=6&gblog=13 Mon, 10 Dec 2018 8:24:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-01-2018&group=6&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-01-2018&group=6&gblog=12 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[อวัยวะรูปถั่วหรือไตเปรียบดั่งโรงงานรับงานหนักเกินตัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-01-2018&group=6&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-01-2018&group=6&gblog=12 Sun, 07 Jan 2018 3:48:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-01-2018&group=6&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-01-2018&group=6&gblog=11 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ประโยชน์ของ "กล้วย" แต่ละชนิด ที่แตกต่างกัน ที่เราอาจไม่เคยรู้มาก่อน !! ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-01-2018&group=6&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-01-2018&group=6&gblog=11 Fri, 05 Jan 2018 4:12:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-01-2018&group=6&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-01-2018&group=6&gblog=10 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[อัสจรรย์ “มะตูม” ยาไทยขนานแท้ “แก้มะเร็งไทรอยด์”]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-01-2018&group=6&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-01-2018&group=6&gblog=10 Wed, 03 Jan 2018 4:15:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-11-2019&group=5&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-11-2019&group=5&gblog=25 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ ◐◑↔สวยโหดร้ายของทะเสาบLake Berryessa (เมกา)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-11-2019&group=5&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-11-2019&group=5&gblog=25 Fri, 29 Nov 2019 5:55:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-11-2019&group=5&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-11-2019&group=5&gblog=24 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ ทิศทางการโคจรของดาวพุธหมุนรอบดวงอาทิตย์มากกว่าฟิสิกส์ของนิวตัน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-11-2019&group=5&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-11-2019&group=5&gblog=24 Mon, 25 Nov 2019 7:35:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-11-2019&group=5&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-11-2019&group=5&gblog=23 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ดาวทะเล หรือ ปลาดาว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-11-2019&group=5&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-11-2019&group=5&gblog=23 Thu, 21 Nov 2019 5:12:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-11-2019&group=5&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-11-2019&group=5&gblog=22 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔คนไทยได้เฮ ขุดพบไดโนเสาร์พันธุ์ใหม่ ตัวที่ 11 ของไทย“วายุแรพเตอร์ หนองบัวลำภู เอนซิส”]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-11-2019&group=5&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-11-2019&group=5&gblog=22 Fri, 15 Nov 2019 7:27:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-11-2019&group=5&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-11-2019&group=5&gblog=21 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ปรากฎการณ์ ไข่น้ำแข็ง บนชายหาดประเทศฟินแลนด์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-11-2019&group=5&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-11-2019&group=5&gblog=21 Sun, 10 Nov 2019 19:46:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-11-2019&group=5&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-11-2019&group=5&gblog=20 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔หมึกสายเลียนแบบ หรือ หมึกสายพรางตัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-11-2019&group=5&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-11-2019&group=5&gblog=20 Fri, 08 Nov 2019 5:00:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-11-2019&group=5&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-11-2019&group=5&gblog=19 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔แพขยะใหญ่แปซิฟิก ( Great Pacific Garbage Patch)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-11-2019&group=5&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-11-2019&group=5&gblog=19 Thu, 07 Nov 2019 15:11:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-11-2019&group=5&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-11-2019&group=5&gblog=18 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ แมงกะพรุนดวงจันทร์, moon jelly]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-11-2019&group=5&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-11-2019&group=5&gblog=18 Mon, 04 Nov 2019 8:59:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-10-2019&group=5&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-10-2019&group=5&gblog=17 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔นักแปลงโฉมต้นไม้หนอนผีเสื้อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-10-2019&group=5&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-10-2019&group=5&gblog=17 Thu, 24 Oct 2019 18:03:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-10-2019&group=5&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-10-2019&group=5&gblog=16 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ปะการังอ่อนเรืองแสงในตัวมีหลากสีบางชนิดสืบพันธุ์และวางไข่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-10-2019&group=5&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-10-2019&group=5&gblog=16 Sun, 06 Oct 2019 6:08:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-09-2019&group=5&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-09-2019&group=5&gblog=15 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔นาซาพบหลุมดำมวลยิ่งยวด 3 แห่งจ่อชนประสานงาครั้งใหญ่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-09-2019&group=5&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-09-2019&group=5&gblog=15 Mon, 30 Sep 2019 17:08:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-09-2019&group=5&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-09-2019&group=5&gblog=14 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ,ขี้ปลาวาฬ ,แพลงก์ตอน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-09-2019&group=5&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-09-2019&group=5&gblog=14 Tue, 03 Sep 2019 3:42:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-08-2019&group=5&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-08-2019&group=5&gblog=13 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ธารน้ำ Silfra Rift สามสิบถึงหนึ่งร้อยปีก่อนที่จะโผล่ออกมา น่าทึ่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-08-2019&group=5&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-08-2019&group=5&gblog=13 Mon, 26 Aug 2019 3:51:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-08-2019&group=5&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-08-2019&group=5&gblog=12 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[สถิติปี 2560 พบว่าปริมาณขยะมูลฝอยใน 23 จังหวัดชายทะเลมีกว่า 11 ล้านตัน..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-08-2019&group=5&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-08-2019&group=5&gblog=12 Wed, 21 Aug 2019 5:48:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-02-2019&group=5&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-02-2019&group=5&gblog=11 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[❉น้ำทะเลอุ่นขึ้นตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-02-2019&group=5&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-02-2019&group=5&gblog=11 Sat, 02 Feb 2019 20:54:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-12-2017&group=5&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-12-2017&group=5&gblog=10 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[แพทย์เตือนวัยรุ่น เล่น 'ฝันหวานกดหลับ' อันตรายถึงตาย ทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองลดลง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-12-2017&group=5&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-12-2017&group=5&gblog=10 Sun, 31 Dec 2017 11:32:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-12-2019&group=32&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-12-2019&group=32&gblog=4 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔คลองพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-12-2019&group=32&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-12-2019&group=32&gblog=4 Sun, 08 Dec 2019 1:51:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-12-2019&group=32&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-12-2019&group=32&gblog=3 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔หนอนผีเสื้อEudocima phaloniaมันเป็นหนึ่งในศัตรูพืชผลไม้ที่สำคัญในโลก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-12-2019&group=32&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-12-2019&group=32&gblog=3 Wed, 04 Dec 2019 18:04:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-11-2019&group=32&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-11-2019&group=32&gblog=2 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ริมฝีปากสีแดงสดใส Batfish ปลาที่เหมือนกับทาลิปสติก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-11-2019&group=32&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-11-2019&group=32&gblog=2 Thu, 28 Nov 2019 21:26:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-11-2019&group=32&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-11-2019&group=32&gblog=1 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔แมลงก้นกระดกมีประโยชน์ในการกำจัดไข่แมลงวันและหน่อน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-11-2019&group=32&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-11-2019&group=32&gblog=1 Thu, 28 Nov 2019 5:57:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-12-2019&group=31&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-12-2019&group=31&gblog=3 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔'로맨틱 닥터 김 사부'시즌 2,'Romantic Doctor Kim Sa-Boo'2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-12-2019&group=31&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-12-2019&group=31&gblog=3 Sun, 08 Dec 2019 2:52:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-11-2019&group=31&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-11-2019&group=31&gblog=2 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔กลับมามีชีวิตอีกได้เพียงหนึ่งวันเศษๆ Loss Time Life 로스타임라이프]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-11-2019&group=31&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-11-2019&group=31&gblog=2 Sat, 30 Nov 2019 7:50:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-11-2019&group=31&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-11-2019&group=31&gblog=1 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔สงครามร้านไก่ทอดที่ดีที่สุด “ The Best Chicken” (최고의 치킨)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-11-2019&group=31&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-11-2019&group=31&gblog=1 Mon, 25 Nov 2019 0:15:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-11-2019&group=30&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-11-2019&group=30&gblog=3 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔รองเท้าเด็กน้อยถูกคลื่นทะเลซัดหายไป..เด็กน้อยเขียนที่ริมหาดว่า.." ทะเลคือขโมย "]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-11-2019&group=30&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-11-2019&group=30&gblog=3 Fri, 22 Nov 2019 18:29:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2019&group=30&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2019&group=30&gblog=2 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔อัจฉริยะเด็กชายวัยเก้าขวบกำลังจะจบ ระดับปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2019&group=30&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2019&group=30&gblog=2 Tue, 19 Nov 2019 0:05:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-11-2019&group=30&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-11-2019&group=30&gblog=1 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ ◐◑↔มิตรภาพระหว่างคนไทยและคนญี่ปุ่นเกิดความร่วมมือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในสังคม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-11-2019&group=30&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-11-2019&group=30&gblog=1 Mon, 18 Nov 2019 6:09:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-11-2019&group=29&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-11-2019&group=29&gblog=4 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ผู้ประท้วงในฮ่องกงกลับมารวมตัวกันอีกครั้งพร้อมโบกธงชาติสหรัฐ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-11-2019&group=29&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-11-2019&group=29&gblog=4 Fri, 29 Nov 2019 7:31:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2019&group=29&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2019&group=29&gblog=3 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[+++อย่าแตะกองทุนประกันสังคม เหตุไม่ใช่เงินรัฐบาล หลังหาช่องนำปล่อยกู้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2019&group=29&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2019&group=29&gblog=3 Tue, 19 Nov 2019 10:31:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-11-2019&group=29&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-11-2019&group=29&gblog=2 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ชัดแล้ว 5 อันดับ ปัญหาเศรษฐกิจที่รุมเร้าประชาชน ณ วันนี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-11-2019&group=29&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-11-2019&group=29&gblog=2 Mon, 18 Nov 2019 9:36:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-11-2019&group=29&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-11-2019&group=29&gblog=1 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔เศรษฐกิจแย่คงไม่ใช่แค่อุปทานหมู่แล้วล่ะครับ ล่าสุด World Economic Forum จัดอันความเสี่ยงธุรกิจทั่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-11-2019&group=29&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-11-2019&group=29&gblog=1 Fri, 15 Nov 2019 7:39:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-11-2019&group=28&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-11-2019&group=28&gblog=8 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔เมื่อวันอาทิตย์ที่24 พ.ย K-Pop Goo Hara เสียชีวิตอยู่ที่บ้านของเธอด้วยอายุ28ปี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-11-2019&group=28&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-11-2019&group=28&gblog=8 Mon, 25 Nov 2019 5:34:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-11-2019&group=28&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-11-2019&group=28&gblog=7 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔สื่อต่างประเทศ" ตีข่าวว่า BTS, ถึงการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร ... ในเร็ว ๆ นี้"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-11-2019&group=28&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-11-2019&group=28&gblog=7 Sat, 23 Nov 2019 5:31:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2019&group=28&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2019&group=28&gblog=6 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[+++'ฟรอยด์ ณัฏฐพงษ์' ยอมรับ เป็นดาราที่ถูกพาดพิง มอมยานักศึกษาสาว ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2019&group=28&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2019&group=28&gblog=6 Tue, 19 Nov 2019 8:12:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-11-2019&group=28&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-11-2019&group=28&gblog=5 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔Blackpink เป็นวง K-pop วงแรกที่ฉลอง 'พันล้าน views club' ของ YouTube]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-11-2019&group=28&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-11-2019&group=28&gblog=5 Thu, 14 Nov 2019 6:55:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-11-2019&group=28&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-11-2019&group=28&gblog=4 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔BTS'Jungkook ถูกกล่าวหา การมีส่วนร่วม ในอุบัติเหตุทางรถยนต์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-11-2019&group=28&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-11-2019&group=28&gblog=4 Mon, 11 Nov 2019 10:23:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-11-2019&group=28&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-11-2019&group=28&gblog=3 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔สวยที่สุด 10 อันดับ ไอดอลหญิง K-Pop ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-11-2019&group=28&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-11-2019&group=28&gblog=3 Sun, 10 Nov 2019 1:52:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-11-2019&group=28&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-11-2019&group=28&gblog=2 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔10อันดับ สุดยอดไอดอลชาย K-Pop ที่หล่อที่สุด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-11-2019&group=28&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-11-2019&group=28&gblog=2 Sat, 09 Nov 2019 8:47:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-11-2019&group=28&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-11-2019&group=28&gblog=1 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔อะไรเป็นสาเหตุให้ Jungkookจองกุกแห่งวง BTS ตัดผมสั้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-11-2019&group=28&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-11-2019&group=28&gblog=1 Fri, 08 Nov 2019 6:27:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2019&group=27&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2019&group=27&gblog=4 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[+++ร่วมอนุโมทนาบุญ ดาราสาว อาสาเล่นลิเก มอบเงินหนึ่งล้านหกแสนบาท ช่วยวัดพระบาทน้ำพุ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2019&group=27&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2019&group=27&gblog=4 Tue, 19 Nov 2019 7:56:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-11-2019&group=27&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-11-2019&group=27&gblog=3 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔เจ้าสัวกาแฟเขาช่อง หอบสินสอด 20 ล้าน วิวาห์หวานเจ้าสาวอายุห่างกัน 50 ปี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-11-2019&group=27&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-11-2019&group=27&gblog=3 Mon, 18 Nov 2019 9:56:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-11-2019&group=27&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-11-2019&group=27&gblog=2 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ แพนเค้ก สารวัตรหมี ทำบุญถวายพระสีวลี 21 องค์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-11-2019&group=27&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-11-2019&group=27&gblog=2 Wed, 06 Nov 2019 19:03:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-10-2019&group=27&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-10-2019&group=27&gblog=1 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔โซเชียลแห่อนุโมทนา!! คู่ดาราสายบุญ ณเดชน์-ญาญ่า จัดงานบุญกฐินบุญใหญ่ประจำปี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-10-2019&group=27&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-10-2019&group=27&gblog=1 Mon, 28 Oct 2019 21:23:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-11-2019&group=26&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-11-2019&group=26&gblog=9 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ซีรีย์เกาหลีเรื่องใหม่ 조선로코-녹두전 เมืองหญิงม่าย?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-11-2019&group=26&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-11-2019&group=26&gblog=9 Mon, 18 Nov 2019 23:00:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-11-2019&group=26&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-11-2019&group=26&gblog=8 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ละครเกาหลีเรื่องใหม่ 'Chief of Staff 2']]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-11-2019&group=26&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-11-2019&group=26&gblog=8 Tue, 12 Nov 2019 3:46:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-11-2019&group=26&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-11-2019&group=26&gblog=7 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ซีรีส์เกาหลี Melting Me Softly แนว Fantasy Romantic Comedy]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-11-2019&group=26&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-11-2019&group=26&gblog=7 Mon, 04 Nov 2019 9:07:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-11-2019&group=26&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-11-2019&group=26&gblog=6 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ซีรีส์เกาหลี 'Everybody's a Lie' เกมจับโกหก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-11-2019&group=26&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-11-2019&group=26&gblog=6 Sat, 02 Nov 2019 7:42:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-10-2019&group=26&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-10-2019&group=26&gblog=5 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ซีรีส์เกาหลี Catch the Ghost "ผีสถานีรถไฟใต้ดิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-10-2019&group=26&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-10-2019&group=26&gblog=5 Wed, 30 Oct 2019 6:53:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-10-2019&group=26&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-10-2019&group=26&gblog=4 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ ซีรีส์ My Country: The New Age "ประเทศกูมี" อิงประวัติศาสตร์เกาหลี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-10-2019&group=26&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-10-2019&group=26&gblog=4 Mon, 28 Oct 2019 8:40:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-10-2019&group=26&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-10-2019&group=26&gblog=3 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔Hotel del Luna Ratingsดี อยากชมเค้าว่ามันสนุก โดนข่าวถกเถียงลอกผลงานคนอื่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-10-2019&group=26&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-10-2019&group=26&gblog=3 Sun, 27 Oct 2019 11:16:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-10-2019&group=26&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-10-2019&group=26&gblog=2 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔:ซีรีส์เกาหลี'Love's Crash Landing''ความรักการลงจอดที่ผิดพลาด' ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-10-2019&group=26&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-10-2019&group=26&gblog=2 Sat, 26 Oct 2019 6:16:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-10-2019&group=26&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-10-2019&group=26&gblog=1 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ 49 วัน ตามหารัก ซีรีย์เกาหลี 2011]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-10-2019&group=26&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-10-2019&group=26&gblog=1 Wed, 23 Oct 2019 7:38:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-11-2019&group=25&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-11-2019&group=25&gblog=9 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ขนมน้ำดอกไม้หลากสี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-11-2019&group=25&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-11-2019&group=25&gblog=9 Wed, 20 Nov 2019 5:37:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-11-2019&group=25&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-11-2019&group=25&gblog=8 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ขนมที่ไม่ได้ทำเองแต่ได้กินแถมอร่อยด้วยฮ่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-11-2019&group=25&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-11-2019&group=25&gblog=8 Thu, 14 Nov 2019 6:09:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-11-2019&group=25&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-11-2019&group=25&gblog=7 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔กินแต่อาหารหนักๆมาตลอดสามวัน สลัดเบาๆมั่งก็ดีลดความอ้วนไปด้วยในตัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-11-2019&group=25&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-11-2019&group=25&gblog=7 Tue, 12 Nov 2019 2:09:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-11-2019&group=25&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-11-2019&group=25&gblog=6 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ตำยากูซ่ากรอบๆ+ปลาร้า+องุ่น+แอปเปิล+แซ่บเวอร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-11-2019&group=25&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-11-2019&group=25&gblog=6 Wed, 06 Nov 2019 9:24:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-10-2019&group=25&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-10-2019&group=25&gblog=5 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ไส้กรอกอีสาน มีแบคทีเรีย ชนิดที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-10-2019&group=25&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-10-2019&group=25&gblog=5 Mon, 28 Oct 2019 7:46:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-10-2019&group=25&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-10-2019&group=25&gblog=4 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔"Food For Fun : Hot Wok Misson #40 : เข้ากั๊น...เข้ากัน"อาหารเช้าเมนูฝรั่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-10-2019&group=25&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-10-2019&group=25&gblog=4 Sun, 27 Oct 2019 0:21:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-10-2019&group=25&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-10-2019&group=25&gblog=3 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ขนมพื้นเมืองไทยใหญ่/ขนมอาละหว่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-10-2019&group=25&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-10-2019&group=25&gblog=3 Wed, 23 Oct 2019 16:54:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-10-2019&group=25&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-10-2019&group=25&gblog=2 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ ยำไข่ดาว เป็นอาหารไทยประเภทหนึ่งที่ประหยัดและอร่อย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-10-2019&group=25&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-10-2019&group=25&gblog=2 Tue, 22 Oct 2019 8:51:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-10-2019&group=25&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-10-2019&group=25&gblog=1 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ข้าวผัดปลาแดงด้วยพริกแกงและน้ำมันมะพร้าว เข้ากั้นเข้ากันดีเหลือเกิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-10-2019&group=25&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-10-2019&group=25&gblog=1 Mon, 21 Oct 2019 1:45:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-12-2019&group=24&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-12-2019&group=24&gblog=9 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ต้นไม้แห่งความสำเร็จ ฝ้ายคำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-12-2019&group=24&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-12-2019&group=24&gblog=9 Thu, 05 Dec 2019 5:11:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-12-2019&group=24&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-12-2019&group=24&gblog=8 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ ไม้ขนาดเล็กหอมแขกต้นไม้แกงกะหรี่หรือใบแกง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-12-2019&group=24&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-12-2019&group=24&gblog=8 Tue, 03 Dec 2019 0:21:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-11-2019&group=24&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-11-2019&group=24&gblog=7 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔Caryota urens ปาล์มหางปลาโดดเดี่ยวหรือเต่าร้าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-11-2019&group=24&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-11-2019&group=24&gblog=7 Sat, 30 Nov 2019 7:47:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-11-2019&group=24&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-11-2019&group=24&gblog=6 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔วัดบางกุ้งอาคารถูกปกคลุมด้วยรากของต้นโพธิ์ ได้รับยกให้เป็นอันซีนแห่งหนึ่งในสมุทรสงคราม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-11-2019&group=24&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-11-2019&group=24&gblog=6 Fri, 29 Nov 2019 17:55:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-11-2019&group=24&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-11-2019&group=24&gblog=5 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔กรวยบ้านชื่อไม้ยืนต้นชนิดหนึ่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-11-2019&group=24&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-11-2019&group=24&gblog=5 Sun, 24 Nov 2019 8:41:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-11-2019&group=24&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-11-2019&group=24&gblog=4 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔กล้วยหอมทอง หรือกล้วยหอมกรอสมิเชล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-11-2019&group=24&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-11-2019&group=24&gblog=4 Mon, 11 Nov 2019 9:34:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-11-2019&group=24&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-11-2019&group=24&gblog=3 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ดอกกันภัยมหิดล สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-11-2019&group=24&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-11-2019&group=24&gblog=3 Sun, 03 Nov 2019 4:41:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-10-2019&group=24&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-10-2019&group=24&gblog=2 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ ◐◑↔บุกคางคก มีคุณประโยชน์มากมายแถมราคาถูก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-10-2019&group=24&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-10-2019&group=24&gblog=2 Tue, 15 Oct 2019 0:14:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-10-2019&group=24&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-10-2019&group=24&gblog=1 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ชมพูสิริน หรือ เทียนสิรินธร ดอกไม้นามพระราชทาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-10-2019&group=24&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-10-2019&group=24&gblog=1 Sun, 13 Oct 2019 9:17:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-11-2019&group=23&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-11-2019&group=23&gblog=9 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ดอกไม้ทะเลเป็นกลุ่มสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังกินสัตว์เป็นอาหาร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-11-2019&group=23&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-11-2019&group=23&gblog=9 Fri, 29 Nov 2019 9:16:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-11-2019&group=23&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-11-2019&group=23&gblog=8 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔สัตว์ป่าคุ้มครอง Black drongo นกแซงแซวหางปลาสามารถร้องเลียนเสียงนกชนิดอื่นๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-11-2019&group=23&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-11-2019&group=23&gblog=8 Mon, 25 Nov 2019 0:51:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-11-2019&group=23&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-11-2019&group=23&gblog=7 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔สัตว์คุ้มครอง เหยี่ยวนกเขาชิครา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-11-2019&group=23&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-11-2019&group=23&gblog=7 Sun, 24 Nov 2019 11:10:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2019&group=23&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2019&group=23&gblog=6 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[+++น้องหมาสัตว์เลี้ยงของบอยแบนด์ วงBTS เกาหลี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2019&group=23&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2019&group=23&gblog=6 Tue, 19 Nov 2019 19:03:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2019&group=23&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2019&group=23&gblog=5 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ สิงโต .. ตัวหนึ่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2019&group=23&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2019&group=23&gblog=5 Tue, 19 Nov 2019 3:48:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-10-2019&group=23&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-10-2019&group=23&gblog=4 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ Blue bull หรือ นิลกาย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม หาดูยาก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-10-2019&group=23&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-10-2019&group=23&gblog=4 Tue, 22 Oct 2019 0:03:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-10-2019&group=23&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-10-2019&group=23&gblog=3 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔มังกรทะเลใบไม้ เป็นปลาที่สวยงามที่สุดในโลก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-10-2019&group=23&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-10-2019&group=23&gblog=3 Wed, 16 Oct 2019 8:59:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-10-2019&group=23&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-10-2019&group=23&gblog=2 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ปลาหน้าประหลาดมีรูปร่างเหมือนขนมแพนเค้กpancake batfish]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-10-2019&group=23&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-10-2019&group=23&gblog=2 Sat, 12 Oct 2019 4:33:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-10-2019&group=23&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-10-2019&group=23&gblog=1 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔เป็นเรื่องน่าเศร้า "นกชนหิน"สัตว์หายากในแต่ละปีถูกฆ่าตายราว 6,000 ตัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-10-2019&group=23&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-10-2019&group=23&gblog=1 Fri, 04 Oct 2019 5:58:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-10-2019&group=22&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-10-2019&group=22&gblog=9 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ญาจาง คั้ญฮหว่า ประเทศเวียดนาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-10-2019&group=22&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-10-2019&group=22&gblog=9 Wed, 30 Oct 2019 8:42:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-10-2019&group=22&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-10-2019&group=22&gblog=8 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ โมอับยูทาห์ ปั่นจักรยานเสือภูเขาชมแคนยอนอุทยานแห่งชาติ Arches และ Canyonlands ที่อยู่ใกล้เคียง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-10-2019&group=22&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-10-2019&group=22&gblog=8 Mon, 28 Oct 2019 5:05:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-10-2019&group=22&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-10-2019&group=22&gblog=7 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔หาดแก้ว" California ธรรมชาติช่วยสร้างกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-10-2019&group=22&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-10-2019&group=22&gblog=7 Tue, 22 Oct 2019 1:39:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-10-2019&group=22&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-10-2019&group=22&gblog=6 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔บาร์ฮาร์เบอร์ เป็นเมืองเล็กๆบนเกาะเมานต์ดีเซิร์ท]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-10-2019&group=22&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-10-2019&group=22&gblog=6 Fri, 18 Oct 2019 6:35:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-10-2019&group=22&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-10-2019&group=22&gblog=5 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔เมืองเล็กๆ ที่มีชื่อว่า เมเรดิ ธ (Meredith )มลรัฐนิวแฮมป์เชียร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-10-2019&group=22&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-10-2019&group=22&gblog=5 Wed, 16 Oct 2019 5:59:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-10-2019&group=22&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-10-2019&group=22&gblog=4 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔สุดเสน่หาไวท์ฟิช เมืองเล็กๆน่าหลงไหล ณ.Montana อเมริกา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-10-2019&group=22&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-10-2019&group=22&gblog=4 Mon, 14 Oct 2019 4:53:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-10-2019&group=22&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-10-2019&group=22&gblog=3 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ซิทก้า Sitkaเมืองเล็กๆใน อะแลสกา ความสวยน่ารักไม่ได้เล็กน้อยเลย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-10-2019&group=22&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-10-2019&group=22&gblog=3 Sun, 13 Oct 2019 4:38:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-10-2019&group=22&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-10-2019&group=22&gblog=2 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ไซออน อุทยานแห่งชาติของอเมริกัน สวยงามอลังการ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-10-2019&group=22&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-10-2019&group=22&gblog=2 Fri, 11 Oct 2019 7:06:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-10-2019&group=22&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-10-2019&group=22&gblog=1 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ จิ่วไจ้โกว (Jiuzhaigou) อุทยานแห่งชาติมรดกโลกอันสวยงามของจีน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-10-2019&group=22&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-10-2019&group=22&gblog=1 Tue, 01 Oct 2019 0:27:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-11-2019&group=21&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-11-2019&group=21&gblog=9 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔จริงอ่ะ..29วันได้หุ่นอย่างนี้เลย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-11-2019&group=21&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-11-2019&group=21&gblog=9 Mon, 25 Nov 2019 9:02:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-11-2019&group=21&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-11-2019&group=21&gblog=8 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔อยู่บ้านนอกชื่อ หม่อน พอเข้ากรุงเปลี่ยนเป็น มัลเบอร์รี่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-11-2019&group=21&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-11-2019&group=21&gblog=8 Mon, 18 Nov 2019 6:11:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-11-2019&group=21&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-11-2019&group=21&gblog=7 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ประมง : เหยื่อค้ามนุษย์ชาวลาวเผยเส้นทาง "จองจำ" จากเรือประมงไทยสู่เกาะในอินโดนีเซีย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-11-2019&group=21&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-11-2019&group=21&gblog=7 Sat, 16 Nov 2019 17:40:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-11-2019&group=21&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-11-2019&group=21&gblog=6 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ลอยกระทงปีนี้ตรงกับวันจันทร์นะจ้ะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-11-2019&group=21&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-11-2019&group=21&gblog=6 Wed, 06 Nov 2019 4:42:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-10-2019&group=21&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-10-2019&group=21&gblog=5 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔จับได้แล้วเจ้าตัวแสบฮ่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-10-2019&group=21&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-10-2019&group=21&gblog=5 Sun, 27 Oct 2019 10:13:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-09-2019&group=21&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-09-2019&group=21&gblog=4 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ไก่แจ้น้อยผู้น่ารัก Araucana สายพันธุ์ชิลีออกไข่มาหลายสี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-09-2019&group=21&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-09-2019&group=21&gblog=4 Mon, 30 Sep 2019 1:37:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-09-2019&group=21&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-09-2019&group=21&gblog=3 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[สัตว์ น่ารัก อมยิ้ม "ที่นอนส่วนตัวของเจ้าชิปมังก์ตัวน้อย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-09-2019&group=21&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-09-2019&group=21&gblog=3 Sat, 28 Sep 2019 17:48:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-08-2019&group=21&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-08-2019&group=21&gblog=2 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีแก้ปัญหาภัยแล้งที่ดีที่สุด จากประสบการณ์ของประเทศที่เคยแล้งจนคนตายเป็นล้าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-08-2019&group=21&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-08-2019&group=21&gblog=2 Thu, 22 Aug 2019 16:50:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-06-2018&group=21&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-06-2018&group=21&gblog=1 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[••)—•° ผีสามตัวนั่งคุยกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-06-2018&group=21&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-06-2018&group=21&gblog=1 Mon, 04 Jun 2018 5:21:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-12-2017&group=2&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-12-2017&group=2&gblog=10 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ดอกไม้ประจำชาติ ของประเทศรัสเซีย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-12-2017&group=2&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-12-2017&group=2&gblog=10 Tue, 19 Dec 2017 3:31:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-10-2019&group=20&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-10-2019&group=20&gblog=9 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔จากภาพนี้ต้องเออว่าทำไม “หมอบรัดเลย์” ชี้ สยามควรออกกฎหมายห้ามการมีเมียมาก!!?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-10-2019&group=20&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-10-2019&group=20&gblog=9 Sun, 27 Oct 2019 22:54:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-09-2019&group=20&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-09-2019&group=20&gblog=8 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาพพระสงฆ์ร่วมด้วยช่วยกันทำอาหารแจกจ่ายประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมที่ สกลนคร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-09-2019&group=20&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-09-2019&group=20&gblog=8 Sun, 01 Sep 2019 23:20:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-08-2019&group=20&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-08-2019&group=20&gblog=7 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[สุรินทร์ปลูกฝั่งจิตสำนึก ให้นักเรียนแต่งนุ่งสวมผ้าถุง-โสร่งไหมพื้นบ้านทุกวันศุกร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-08-2019&group=20&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-08-2019&group=20&gblog=7 Sun, 25 Aug 2019 4:12:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-08-2019&group=20&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-08-2019&group=20&gblog=6 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[พบกวางเขาใหญ่ตายเพราะกินขยะพลาสติกที่ไม่ต่ำกว่า 3 กิโลกรัม ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-08-2019&group=20&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-08-2019&group=20&gblog=6 Fri, 23 Aug 2019 4:05:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-06-2018&group=20&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-06-2018&group=20&gblog=5 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[—•ตะลึง! 35 ประเทศส่งขยะอิเล็กทรอนิกส์มาทิ้งไทย รองผบ.ตร.หยุด 'ไทย' ศก.ขยะโลก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-06-2018&group=20&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-06-2018&group=20&gblog=5 Sat, 02 Jun 2018 7:25:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-05-2018&group=20&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-05-2018&group=20&gblog=4 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[•★ วิ่งรถเมล์ใหม่ไฮบริด 7 สาย - 16 มิ.ย. นี้ @กทม !!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-05-2018&group=20&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-05-2018&group=20&gblog=4 Thu, 31 May 2018 5:06:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-05-2018&group=20&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-05-2018&group=20&gblog=3 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ขี้เกียจเดินเองมากๆเจ้าแมวเพี้ยน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-05-2018&group=20&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-05-2018&group=20&gblog=3 Sun, 13 May 2018 18:53:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-04-2018&group=20&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-04-2018&group=20&gblog=2 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[สงกรานต์ 2018]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-04-2018&group=20&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-04-2018&group=20&gblog=2 Sun, 15 Apr 2018 7:54:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-03-2018&group=20&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-03-2018&group=20&gblog=1 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[คำเดียวกันแต่คนละความหมาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-03-2018&group=20&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-03-2018&group=20&gblog=1 Sun, 25 Mar 2018 7:30:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-10-2019&group=19&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-10-2019&group=19&gblog=9 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ปราสาทที่สวยงามของยุโรปแห่งแรกของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยกระแสไฟฟ้าที่ผลิตในท้องถิ่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-10-2019&group=19&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-10-2019&group=19&gblog=9 Wed, 23 Oct 2019 5:53:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-10-2019&group=19&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-10-2019&group=19&gblog=8 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔เกอิชาเป็นผู้หญิงญี่ปุ่นที่ให้ความบันเทิงผ่านการแสดงศิลปะโบราณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-10-2019&group=19&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-10-2019&group=19&gblog=8 Thu, 03 Oct 2019 5:05:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-10-2019&group=19&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-10-2019&group=19&gblog=7 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔Helsinki เฮลซิงกิ เมืองที่มีประชากรมากที่สุดของฟินแลนด์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-10-2019&group=19&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-10-2019&group=19&gblog=7 Wed, 02 Oct 2019 7:33:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-09-2019&group=19&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-09-2019&group=19&gblog=6 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[อูลานบาตาร์ Ulaanbaatar เมืองหลวง มองโกเลีย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-09-2019&group=19&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-09-2019&group=19&gblog=6 Mon, 23 Sep 2019 10:07:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-08-2019&group=19&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-08-2019&group=19&gblog=5 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ประวัติความโหด เฮี้ยนของเกาะฮาชิมา ญี่ปุ่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-08-2019&group=19&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-08-2019&group=19&gblog=5 Tue, 27 Aug 2019 4:58:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-08-2019&group=19&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-08-2019&group=19&gblog=4 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[อินโดนีเซีย เลือก "กาลิมันตันตะวันออก” เป็นเมืองหลวงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-08-2019&group=19&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-08-2019&group=19&gblog=4 Sat, 24 Aug 2019 4:40:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-05-2018&group=19&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-05-2018&group=19&gblog=3 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[Martin Luther King Jr นักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชน ชาวผิวสี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-05-2018&group=19&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-05-2018&group=19&gblog=3 Fri, 25 May 2018 5:59:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-02-2018&group=19&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-02-2018&group=19&gblog=2 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[อดีตรัฐหนึ่งบริเวณลุ่มแม่น้ำยมชุมชนโบราณยุคเหล็กตอนปลาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-02-2018&group=19&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-02-2018&group=19&gblog=2 Sun, 25 Feb 2018 11:53:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-02-2018&group=19&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-02-2018&group=19&gblog=1 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อครั้งไทยโดนพม่า Shutdown กรุงศรี ใครหนี ใครสู้?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-02-2018&group=19&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-02-2018&group=19&gblog=1 Sun, 25 Feb 2018 5:12:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-01-2018&group=18&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-01-2018&group=18&gblog=5 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ซากุระ เพลงญี่ปุ่นที่ประทับใจในอดีต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-01-2018&group=18&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-01-2018&group=18&gblog=5 Mon, 08 Jan 2018 1:14:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-12-2017&group=18&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-12-2017&group=18&gblog=4 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[Empire State oF Mind ในเวอร์ชั่นระหว่าง หน้ากากปลาหมึกft.หน้ากากจิงโจ้ | THE MASK SINGER]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-12-2017&group=18&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-12-2017&group=18&gblog=4 Sat, 30 Dec 2017 9:36:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-12-2017&group=18&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-12-2017&group=18&gblog=3 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[The Mask Singer 3 หน้ากากนางอายนำเพลง"วิญญาณ"มาร้องเพราะมากๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-12-2017&group=18&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-12-2017&group=18&gblog=3 Fri, 29 Dec 2017 5:16:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-12-2017&group=18&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-12-2017&group=18&gblog=2 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[คุณตั๊ก..เธอตอบคำถามในรายการ The Mask Singer หน้ากากเจ้าหญิงฮ่ามากๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-12-2017&group=18&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-12-2017&group=18&gblog=2 Wed, 27 Dec 2017 4:29:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-12-2017&group=18&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-12-2017&group=18&gblog=1 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ฮิตท๊อปโลกและรีวิว/ตราบธุลีดิน/ หน้ากากหอยนางรม / THE MASK SINGER]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-12-2017&group=18&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-12-2017&group=18&gblog=1 Tue, 26 Dec 2017 1:39:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-03-2018&group=17&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-03-2018&group=17&gblog=9 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ (หลัก)(สูตร)พระบวชใหม่(ระยะสั้น) !!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-03-2018&group=17&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-03-2018&group=17&gblog=9 Wed, 07 Mar 2018 1:05:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-01-2018&group=17&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-01-2018&group=17&gblog=8 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[3หมื่นกว่าวัดคัดมา 10 วัดสวยที่สุดในเมืองไทย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-01-2018&group=17&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-01-2018&group=17&gblog=8 Mon, 08 Jan 2018 0:07:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-01-2018&group=17&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-01-2018&group=17&gblog=7 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ตักบาตรปีใหม่ ใจกลางเมืองเเมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-01-2018&group=17&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-01-2018&group=17&gblog=7 Wed, 03 Jan 2018 21:17:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-01-2018&group=17&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-01-2018&group=17&gblog=6 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[สำนักข่าว CNN INDONESIA รายงานชาวอินโดนีเซียหลายพันคน ร่วมพิธีจุดประทีป-ลอยโคมถวายเป็นพุทธบูชา..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-01-2018&group=17&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-01-2018&group=17&gblog=6 Wed, 03 Jan 2018 1:19:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-01-2018&group=17&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-01-2018&group=17&gblog=5 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[กราบพระขอพรปีใหม่ ณ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-01-2018&group=17&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-01-2018&group=17&gblog=5 Mon, 01 Jan 2018 1:57:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-12-2017&group=17&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-12-2017&group=17&gblog=4 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[>>>เมื่อก่อนไม่เคยรู้เลย มัดตราสังข์สามเปลาะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-12-2017&group=17&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-12-2017&group=17&gblog=4 Sun, 31 Dec 2017 10:00:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-12-2017&group=17&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-12-2017&group=17&gblog=3 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ไหว้พระขอพรปีใหม่ที่ วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง นนทบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-12-2017&group=17&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-12-2017&group=17&gblog=3 Sun, 31 Dec 2017 8:50:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-12-2017&group=17&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-12-2017&group=17&gblog=2 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[กราบพระขอพรปีใหม่ ที่ วัดชลอ นนทบุรี เดินทางสะดวก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-12-2017&group=17&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-12-2017&group=17&gblog=2 Sun, 31 Dec 2017 2:17:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-12-2017&group=17&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-12-2017&group=17&gblog=1 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[พระของขวัญ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-12-2017&group=17&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-12-2017&group=17&gblog=1 Mon, 25 Dec 2017 11:17:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-02-2018&group=16&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-02-2018&group=16&gblog=9 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาพบนหลังคาของทุกหลังคงมีหิมะปกคลุม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-02-2018&group=16&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-02-2018&group=16&gblog=9 Wed, 28 Feb 2018 1:06:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-02-2018&group=16&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-02-2018&group=16&gblog=8 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[แต่เมื่อวานตอนเย็นยันเช้าแดดเพิ่งออก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-02-2018&group=16&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-02-2018&group=16&gblog=8 Mon, 26 Feb 2018 1:24:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-01-2018&group=16&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-01-2018&group=16&gblog=7 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[สวัสดีปีใหม่ครับที่บ้านเที่ยงนี้คงอยู่ที่ติดลบ 28 องค์ศาฯ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-01-2018&group=16&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-01-2018&group=16&gblog=7 Mon, 01 Jan 2018 2:40:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-12-2017&group=16&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-12-2017&group=16&gblog=6 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[หิมะ/ลานจดรถ/นกพิราบสีขาวล้วน3ตัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-12-2017&group=16&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-12-2017&group=16&gblog=6 Sat, 30 Dec 2017 9:54:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-12-2017&group=16&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-12-2017&group=16&gblog=5 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[เช้านี้ติดลบ 15 องค์ศาฯ แต่มีหิมะตก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-12-2017&group=16&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-12-2017&group=16&gblog=5 Thu, 28 Dec 2017 22:55:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-12-2017&group=16&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-12-2017&group=16&gblog=4 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[-21องค์ศาฯแต่สิบโมงจะลงไปที่ลบ 22]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-12-2017&group=16&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-12-2017&group=16&gblog=4 Wed, 27 Dec 2017 23:03:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-12-2017&group=16&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-12-2017&group=16&gblog=3 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[โชดดีหน่อยเถอะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-12-2017&group=16&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-12-2017&group=16&gblog=3 Mon, 25 Dec 2017 15:47:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-12-2017&group=16&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-12-2017&group=16&gblog=2 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[หิมะไม่ตกแต่เช้านี้จะติดลบ13องค์ศาฯ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-12-2017&group=16&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-12-2017&group=16&gblog=2 Sat, 23 Dec 2017 15:37:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-12-2017&group=16&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-12-2017&group=16&gblog=1 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[เหลือแค่ลบ 1 องค์ศาฯแต่หิมะตก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-12-2017&group=16&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-12-2017&group=16&gblog=1 Tue, 12 Dec 2017 5:29:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-12-2017&group=15&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-12-2017&group=15&gblog=9 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ปีติ ทูลกระหม่อมพระราชทานการ์ดคริสต์มาส-ปีใหม่ ที่ทรงทำด้วยพระองค์เองแก่คนไทย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-12-2017&group=15&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-12-2017&group=15&gblog=9 Sun, 24 Dec 2017 4:48:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-12-2017&group=15&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-12-2017&group=15&gblog=8 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[สุดยอดหัวใจ! กู่ เทียนเล่อ ซุปเปอร์สตาร์ ไม่มีรถหรู ไม่มีคฤหาสน์ มีเพียงโรงเรียนในชนบm95แห่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-12-2017&group=15&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-12-2017&group=15&gblog=8 Thu, 21 Dec 2017 0:43:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-12-2017&group=15&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-12-2017&group=15&gblog=7 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ชีวิตพอเพียง ‘ปอยฝ้าย’ ใช้พื้นที่บ้านหลังโตกลางกรุง ปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินเอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-12-2017&group=15&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-12-2017&group=15&gblog=7 Wed, 20 Dec 2017 21:12:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-12-2017&group=15&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-12-2017&group=15&gblog=6 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[คุณเคยเป็นแฟนหนังสือคู่สร้างสมรีบไปซื้อเก็บฉบับสุดท้ายแล้วครับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-12-2017&group=15&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-12-2017&group=15&gblog=6 Fri, 15 Dec 2017 4:08:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-12-2017&group=15&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-12-2017&group=15&gblog=5 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[อ้าวเว่ยเฮ้ย "ดิดิเยร์ ดร็อกบา" โพสต์โชว์นาฬิกาหรู โดนพี่ไทยแซวยืมใครมา?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-12-2017&group=15&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-12-2017&group=15&gblog=5 Thu, 14 Dec 2017 7:38:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-12-2017&group=15&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-12-2017&group=15&gblog=4 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[เนียนแค่ไหนก็หนีไม่พ้นมือปราบเซียน! คนขับรถเมล์ตาไวทวงมือถือจากขโมยคืนให้ผู้โดยสาร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-12-2017&group=15&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-12-2017&group=15&gblog=4 Tue, 12 Dec 2017 12:48:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-12-2017&group=15&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-12-2017&group=15&gblog=3 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[สุดยอดเศรษฐีไทยหัวใจพระโพธิสัตว์ชาตินี้ขอทุ่มทรัพย์กว่า6พันล้านทำเพื่อสังคม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-12-2017&group=15&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-12-2017&group=15&gblog=3 Mon, 11 Dec 2017 19:59:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-12-2017&group=15&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-12-2017&group=15&gblog=2 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[นิว วงศกร ปรมัตถากร นักแสดงช่อง 7สี เข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ศึกษาธรรม 30 วัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-12-2017&group=15&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-12-2017&group=15&gblog=2 Mon, 11 Dec 2017 13:13:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-12-2017&group=15&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-12-2017&group=15&gblog=1 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[พุทธศาสนิกชนนับหมื่น นุ่งขาวร่วมปฏิบัติธรรมบูชาพระธาตุพนม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-12-2017&group=15&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-12-2017&group=15&gblog=1 Mon, 11 Dec 2017 4:26:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-11-2019&group=14&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-11-2019&group=14&gblog=9 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔นี่คืออาวุธแห่งอนาคต แต่กองทัพไทยซื้อแบบ GT200 งี้~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-11-2019&group=14&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-11-2019&group=14&gblog=9 Sat, 09 Nov 2019 21:14:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-11-2019&group=14&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-11-2019&group=14&gblog=8 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ญี่ปุ่นเปิดตัวซูเปอร์คาร์ทำด้วยวัสดุสังเคราะห์จากไม้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-11-2019&group=14&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-11-2019&group=14&gblog=8 Sat, 02 Nov 2019 12:41:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-10-2019&group=14&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-10-2019&group=14&gblog=7 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔พิชิตถนน All-New 2019 Ram 1500]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-10-2019&group=14&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-10-2019&group=14&gblog=7 Wed, 30 Oct 2019 4:03:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-10-2019&group=14&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-10-2019&group=14&gblog=6 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ประวัติรถเมล์สายแปด(8)ภาพเก่าหาดูยาก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-10-2019&group=14&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-10-2019&group=14&gblog=6 Wed, 23 Oct 2019 9:31:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-10-2019&group=14&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-10-2019&group=14&gblog=5 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ฤดูการลงสนามแข่งขันเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาของรถสวยระทึกหลายยี่ห้อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-10-2019&group=14&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-10-2019&group=14&gblog=5 Tue, 15 Oct 2019 5:02:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-02-2019&group=14&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-02-2019&group=14&gblog=4 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[❀"ทะเลธุง หนึ่งเดียวในโลก"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-02-2019&group=14&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-02-2019&group=14&gblog=4 Thu, 21 Feb 2019 3:28:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-09-2018&group=14&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-09-2018&group=14&gblog=3 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[พลาดได้อย่างไรกัน Naoshima Island หากเที่ยวญี่ปุ่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-09-2018&group=14&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-09-2018&group=14&gblog=3 Sun, 30 Sep 2018 2:32:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-12-2017&group=14&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-12-2017&group=14&gblog=2 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้แล้วบอกต่อ ! ใบขับขี่หาย “ไม่ต้องไปแจ้งความ ไม่ต้องสอบใหม่” เพียงแค่ทำตามขั้นตอนนี้? ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-12-2017&group=14&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-12-2017&group=14&gblog=2 Tue, 26 Dec 2017 9:25:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-12-2017&group=14&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-12-2017&group=14&gblog=1 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ครอบครัว ฮอนด้า honda ฉลองครั้งใหญ่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-12-2017&group=14&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-12-2017&group=14&gblog=1 Sun, 10 Dec 2017 3:07:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-12-2017&group=13&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-12-2017&group=13&gblog=9 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[คนอยู่ได้ก็เพราะบุญ ชีวิตคุณจะรุ่งเรืองในทุกๆด้านด้วยการทำบุญ 10 ประการต่อไปนี้....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-12-2017&group=13&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-12-2017&group=13&gblog=9 Sun, 31 Dec 2017 12:29:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-12-2017&group=13&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-12-2017&group=13&gblog=8 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[มาดูกันว่า คู่รักของท่าน เป็นคู่รักแบบไหน มี 3 วิธี ตามหลักพระพุทธศาสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-12-2017&group=13&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-12-2017&group=13&gblog=8 Sat, 30 Dec 2017 14:26:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-12-2017&group=13&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-12-2017&group=13&gblog=7 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องราวเด็กหญิงคนนึง ฝันแปลกๆ ซ้ำๆ จนได้พบรูปโบราณ หน้าคล้ายกันมาก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-12-2017&group=13&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-12-2017&group=13&gblog=7 Fri, 29 Dec 2017 13:12:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-12-2017&group=13&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-12-2017&group=13&gblog=6 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ คาถาเรียกเงิน หลวงพ่อสดวัดปากน้ำ สร้างปาฏิหาริย์ให้ชีวิต!!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-12-2017&group=13&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-12-2017&group=13&gblog=6 Wed, 27 Dec 2017 12:43:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-12-2017&group=13&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-12-2017&group=13&gblog=5 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[สาธุยกมือท่วมหัว!! หลวงตามหาบัวเผย 9 นิสัยของผู้ที่มีบุญมากๆ จะมีลักษณะดังนี้!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-12-2017&group=13&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-12-2017&group=13&gblog=5 Mon, 25 Dec 2017 7:54:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-12-2017&group=13&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-12-2017&group=13&gblog=4 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ตายแล้วไม่สูญ//โลกตะลึง!!! เจ้าชายน้อยแห่งภูฏาน ระลึกชาติได้แม้มีพระชันษาเพียง 3 ขวบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-12-2017&group=13&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-12-2017&group=13&gblog=4 Sun, 24 Dec 2017 1:18:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-12-2017&group=13&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-12-2017&group=13&gblog=3 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำไม?ชูชกได้ภรรยาสวยสดใส ทำไม? นางอมิตตดาได้สามี อัปลักษณ์เช่นชูชก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-12-2017&group=13&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-12-2017&group=13&gblog=3 Sun, 17 Dec 2017 22:26:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-12-2017&group=13&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-12-2017&group=13&gblog=2 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[แมวเครื่องรางของญี่ปุ่น มะเนะกิเนะโกะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-12-2017&group=13&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-12-2017&group=13&gblog=2 Wed, 13 Dec 2017 4:19:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-12-2017&group=13&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-12-2017&group=13&gblog=1 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[เสริมบุญบารมีในวันเกิดด้วยวิธีการทำบุญให้ถูกขั้นตอน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-12-2017&group=13&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-12-2017&group=13&gblog=1 Sun, 10 Dec 2017 0:38:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-12-2019&group=1&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-12-2019&group=1&gblog=30 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ตลาดขายหยก มัณฑะเลย์ มาเป็นก้อนนนนนนน ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-12-2019&group=1&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-12-2019&group=1&gblog=30 Sat, 07 Dec 2019 23:34:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-12-2017&group=12&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-12-2017&group=12&gblog=9 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ความงามของชุดประจำชาติ/ไทย/เกาหลี/ปากีสถาน/]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-12-2017&group=12&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-12-2017&group=12&gblog=9 Wed, 27 Dec 2017 0:13:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-12-2017&group=12&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-12-2017&group=12&gblog=8 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[มาดูกันกระโปรงทรงสุ่มกลับมาอินแทรนด์อีกแล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-12-2017&group=12&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-12-2017&group=12&gblog=8 Tue, 26 Dec 2017 22:22:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-12-2017&group=12&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-12-2017&group=12&gblog=7 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[น่ารักดีแว่นตาทรงกลมสำหรับท่านหญิง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-12-2017&group=12&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-12-2017&group=12&gblog=7 Sun, 24 Dec 2017 16:48:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-12-2017&group=12&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-12-2017&group=12&gblog=6 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[พ้าพันคอเก๋พร้อมกางแกงยีนส์เสื้อยืดใส่กันหนาว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-12-2017&group=12&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-12-2017&group=12&gblog=6 Fri, 22 Dec 2017 20:02:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-12-2017&group=12&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-12-2017&group=12&gblog=5 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[แฟชั่นชุดสวยของสาวหมวย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-12-2017&group=12&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-12-2017&group=12&gblog=5 Thu, 21 Dec 2017 8:14:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-12-2017&group=12&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-12-2017&group=12&gblog=4 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ชุดยาวคลุมข้อเท้าสวยและมีศิลปะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-12-2017&group=12&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-12-2017&group=12&gblog=4 Wed, 20 Dec 2017 11:38:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-12-2017&group=12&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-12-2017&group=12&gblog=3 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาค2 แฟชั่นชุดเกาหลี สไตล์โบราณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-12-2017&group=12&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-12-2017&group=12&gblog=3 Mon, 04 Dec 2017 8:28:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-12-2017&group=12&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-12-2017&group=12&gblog=2 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[แฟชั่นชุดโบราณของบรรดานางเอกเกาหลีสวยมาก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-12-2017&group=12&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-12-2017&group=12&gblog=2 Sun, 03 Dec 2017 13:48:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-12-2017&group=12&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-12-2017&group=12&gblog=1 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[แฟชั่นของผมมี 3 ชาติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-12-2017&group=12&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-12-2017&group=12&gblog=1 Sun, 03 Dec 2017 0:23:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-01-2018&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-01-2018&group=1&gblog=20 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[อเมริกาหนาวจัด น้ำตกไนแอการากลายเป็นน้ำแข็ง!!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-01-2018&group=1&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-01-2018&group=1&gblog=20 Thu, 04 Jan 2018 12:47:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-12-2017&group=11&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-12-2017&group=11&gblog=9 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[5แบบบ้านสไตล์เมืองร้อนทรงกระทัดรัดเหมาะกับคนไทย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-12-2017&group=11&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-12-2017&group=11&gblog=9 Fri, 22 Dec 2017 5:28:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-12-2017&group=11&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-12-2017&group=11&gblog=8 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[แบบบ้านทรงสามเหลียมเนื้อที่ประหยัด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-12-2017&group=11&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-12-2017&group=11&gblog=8 Wed, 20 Dec 2017 19:36:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-12-2017&group=11&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-12-2017&group=11&gblog=7 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ของขวัญกล่องสวยเปิดมาข้างในเป็นคุ๊กกี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-12-2017&group=11&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-12-2017&group=11&gblog=7 Sat, 16 Dec 2017 3:12:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-12-2017&group=11&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-12-2017&group=11&gblog=6 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ครัวเรียบสวยแต่งด้วยไม้โอ๊ค]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-12-2017&group=11&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-12-2017&group=11&gblog=6 Fri, 15 Dec 2017 0:20:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-12-2017&group=11&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-12-2017&group=11&gblog=5 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[บ้านหลังเล็กแบบกระต๊อบภายในแต่งหรู]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-12-2017&group=11&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-12-2017&group=11&gblog=5 Thu, 14 Dec 2017 5:24:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-12-2017&group=11&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-12-2017&group=11&gblog=4 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ทางเดินเล่น รอบๆบ้าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-12-2017&group=11&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-12-2017&group=11&gblog=4 Sun, 10 Dec 2017 10:35:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-12-2017&group=11&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-12-2017&group=11&gblog=3 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ตู้คอนเทนเนอร์มาทำเป็นบ้าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-12-2017&group=11&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-12-2017&group=11&gblog=3 Sat, 09 Dec 2017 8:59:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-12-2017&group=11&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-12-2017&group=11&gblog=2 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[สะสมแบบบ้าน(ไทยประยุกต์ชั้นเดียว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-12-2017&group=11&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-12-2017&group=11&gblog=2 Sat, 02 Dec 2017 10:45:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-11-2017&group=11&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-11-2017&group=11&gblog=1 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[สะสมแบบบ้านธรรมดาหรือแบบไทยๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-11-2017&group=11&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-11-2017&group=11&gblog=1 Sun, 26 Nov 2017 3:20:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-12-2017&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-12-2017&group=1&gblog=10 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[นายกรัฐมนตรีฮุน เซน ของกัมพูชา จัดพิธีทำบุญประเทศครั้งยิ่งใหญ่ที่ปราสาทนครวัด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-12-2017&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-12-2017&group=1&gblog=10 Mon, 04 Dec 2017 10:54:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-12-2017&group=10&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-12-2017&group=10&gblog=9 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[อาหารเช้าที่ซอยสุขุมวิท21]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-12-2017&group=10&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-12-2017&group=10&gblog=9 Sun, 31 Dec 2017 0:27:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-12-2017&group=10&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-12-2017&group=10&gblog=8 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[แจกสูตรการทำ ไก่อบวิเชียรบุรีหรือจะนำไปปิ้งย่างก็ได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-12-2017&group=10&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-12-2017&group=10&gblog=8 Fri, 29 Dec 2017 9:45:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-12-2017&group=10&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-12-2017&group=10&gblog=7 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[มัฟฟินลูกนี้กินคนเดียวแทบไม่หมด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-12-2017&group=10&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-12-2017&group=10&gblog=7 Sat, 23 Dec 2017 13:34:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-12-2017&group=10&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-12-2017&group=10&gblog=6 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[หากินลำบากแค่สองอย่างนี้ก็โอเค]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-12-2017&group=10&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-12-2017&group=10&gblog=6 Fri, 22 Dec 2017 3:28:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-12-2017&group=10&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-12-2017&group=10&gblog=5 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[6 เมนูฮิตอาหารญี่ปุ่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-12-2017&group=10&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-12-2017&group=10&gblog=5 Thu, 14 Dec 2017 8:52:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-12-2017&group=10&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-12-2017&group=10&gblog=4 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[แกงต้มจืดหมูและผักรวมเกือบสิบชนิดโอ้มายก๊อด!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-12-2017&group=10&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-12-2017&group=10&gblog=4 Sat, 09 Dec 2017 0:46:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-12-2017&group=10&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-12-2017&group=10&gblog=3 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้าวขาหมูศาลากลางนนทบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-12-2017&group=10&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-12-2017&group=10&gblog=3 Fri, 08 Dec 2017 6:37:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-12-2017&group=10&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-12-2017&group=10&gblog=2 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[10เมนูหม่ำแล้วไม่อ้วน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-12-2017&group=10&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-12-2017&group=10&gblog=2 Fri, 01 Dec 2017 12:58:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-11-2017&group=10&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-11-2017&group=10&gblog=1 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[เด็กๆตำส้มมะละกอได้เราก็ต้องได้ชิมิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-11-2017&group=10&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-11-2017&group=10&gblog=1 Sat, 25 Nov 2017 11:41:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-12-2017&group=9&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-12-2017&group=9&gblog=9 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[สนามกีฬาสัตว์ การ์ตูนสมัยโบราณของญี่ปุ่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-12-2017&group=9&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-12-2017&group=9&gblog=9 Sat, 02 Dec 2017 1:27:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-12-2017&group=9&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-12-2017&group=9&gblog=8 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[เคยบันทึกกินเนสบุ๊ค การ์ตูน คุณตำรวจป้อมยาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-12-2017&group=9&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-12-2017&group=9&gblog=8 Fri, 01 Dec 2017 3:42:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-12-2017&group=9&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-12-2017&group=9&gblog=7 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[คนไทยมีทีวีช่องใหม่มาเพิ่ม กู๊ดทีวี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-12-2017&group=9&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-12-2017&group=9&gblog=7 Fri, 01 Dec 2017 1:17:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-11-2017&group=9&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-11-2017&group=9&gblog=6 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[เจ้าชายแฮร์รี่จะแต่งงาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-11-2017&group=9&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-11-2017&group=9&gblog=6 Thu, 30 Nov 2017 2:45:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-11-2017&group=9&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-11-2017&group=9&gblog=5 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[แมวกับปลาทู]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-11-2017&group=9&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-11-2017&group=9&gblog=5 Wed, 29 Nov 2017 6:52:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-11-2017&group=9&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-11-2017&group=9&gblog=4 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[อิวคิวซัง เณรน้อยเจ้าปัญญา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-11-2017&group=9&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-11-2017&group=9&gblog=4 Fri, 24 Nov 2017 9:55:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-11-2017&group=9&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-11-2017&group=9&gblog=3 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ขนมจีน "ฉันจะรอเธอ" - หน้ากากตุ๊กตา หลอนมากๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-11-2017&group=9&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-11-2017&group=9&gblog=3 Thu, 23 Nov 2017 0:34:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-11-2017&group=9&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-11-2017&group=9&gblog=2 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[รักชาติให้ยืนตรงแต่ถ้ารักมั่นคงให้ยืนข้างเรา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-11-2017&group=9&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-11-2017&group=9&gblog=2 Thu, 23 Nov 2017 2:32:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-11-2017&group=9&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-11-2017&group=9&gblog=1 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ป๊อบอาย ตอน แชมป์กระโดดสกี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-11-2017&group=9&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-11-2017&group=9&gblog=1 Wed, 22 Nov 2017 0:09:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-12-2017&group=8&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-12-2017&group=8&gblog=9 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[โอบามาชี้! อินเทอร์เน็ตอิทธิพลทางลบต่อผู้เสพ ผู้นำควรป้องกันการถูกแบ่งแยกเพราะโลกโซเชียล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-12-2017&group=8&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-12-2017&group=8&gblog=9 Fri, 29 Dec 2017 21:25:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-12-2017&group=8&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-12-2017&group=8&gblog=8 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[เจอปัญหามีข้อความ com google.process.gapps ที่นี้มีเฉลย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-12-2017&group=8&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-12-2017&group=8&gblog=8 Tue, 26 Dec 2017 8:22:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-12-2017&group=8&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-12-2017&group=8&gblog=7 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ยักษ์ใหญ่ Hulu]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-12-2017&group=8&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-12-2017&group=8&gblog=7 Sat, 09 Dec 2017 13:52:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-12-2017&group=8&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-12-2017&group=8&gblog=6 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[แจ้งเตือนจากไปรษณีย์ไทยระวังมิจฉาชีพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-12-2017&group=8&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-12-2017&group=8&gblog=6 Fri, 08 Dec 2017 12:35:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-11-2017&group=8&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-11-2017&group=8&gblog=5 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ทำความเข้าใจ Social Movement]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-11-2017&group=8&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-11-2017&group=8&gblog=5 Tue, 28 Nov 2017 21:20:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-11-2017&group=8&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-11-2017&group=8&gblog=4 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[มันมาเร็วมาก หูฟังแปลภาษากูเกิ้ล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-11-2017&group=8&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-11-2017&group=8&gblog=4 Sun, 26 Nov 2017 0:27:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-11-2017&group=8&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-11-2017&group=8&gblog=3 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ไฟว์ฟ็อกทำให้งงอีกแล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-11-2017&group=8&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-11-2017&group=8&gblog=3 Sat, 25 Nov 2017 0:56:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-11-2017&group=8&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-11-2017&group=8&gblog=2 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ยุติ 'ตรวจพรหมจรรย์' ผู้สมัครตำรวจ-ทหารหญิง อินโดนีเชีย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-11-2017&group=8&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-11-2017&group=8&gblog=2 Thu, 23 Nov 2017 14:10:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-11-2017&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-11-2017&group=8&gblog=1 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[แมลงวันดำน้ำได้เวลานานๆเหลือเชื่อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-11-2017&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-11-2017&group=8&gblog=1 Tue, 21 Nov 2017 10:00:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-10-2019&group=7&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-10-2019&group=7&gblog=9 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔อาเรนาโกริงชังส์ (Arena Corinthians) สนามฟุตบอลที่ใหญ่อันดับที่5ของบราซิล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-10-2019&group=7&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-10-2019&group=7&gblog=9 Fri, 25 Oct 2019 7:50:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-10-2019&group=7&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-10-2019&group=7&gblog=8 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ฮือฮาโรเจอร์ เฟเดอเรอร์ ขึ้นโปรไฟล์ใหม่ในทวิตเตอร์ด้วยภาพเมื่อวัย2ขวบของเขา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-10-2019&group=7&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-10-2019&group=7&gblog=8 Tue, 08 Oct 2019 7:00:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-10-2019&group=7&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-10-2019&group=7&gblog=7 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔สุดยอดชุดวอร์มสีแดง roger federer ฝึกซ้อม ที่Qizhong Stadium ประเทศจีน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-10-2019&group=7&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-10-2019&group=7&gblog=7 Sat, 05 Oct 2019 5:39:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-09-2019&group=7&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-09-2019&group=7&gblog=6 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[เทนนิส US Open 2019 คู่ระหว่าง Djokovic และ Wawrinka]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-09-2019&group=7&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-09-2019&group=7&gblog=6 Mon, 02 Sep 2019 9:21:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-12-2017&group=7&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-12-2017&group=7&gblog=5 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[Super Bowl LII ซุปเปอร์โบล์ครั้งที่ 52 ใกล้เข้ามาแล้วอีกไม่นานนี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-12-2017&group=7&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-12-2017&group=7&gblog=5 Tue, 19 Dec 2017 6:56:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-12-2017&group=7&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-12-2017&group=7&gblog=4 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[Colts vs. Bills | NFL Week 14 Game ดุเดือด กลางหิมะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-12-2017&group=7&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-12-2017&group=7&gblog=4 Sat, 16 Dec 2017 10:48:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-11-2017&group=7&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-11-2017&group=7&gblog=3 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[nfl,week 12]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-11-2017&group=7&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-11-2017&group=7&gblog=3 Mon, 27 Nov 2017 4:09:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-11-2017&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-11-2017&group=7&gblog=2 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[NFL,Vikings @ Detroit เกมวันไก่งวงครับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-11-2017&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-11-2017&group=7&gblog=2 Fri, 24 Nov 2017 1:08:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-11-2017&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-11-2017&group=7&gblog=1 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[nfl games,rams@vikings]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-11-2017&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-11-2017&group=7&gblog=1 Mon, 20 Nov 2017 2:15:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-01-2018&group=6&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-01-2018&group=6&gblog=9 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ใครไม่อาบน้ำตอนเช้าบ้างยกมือขึ้น...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-01-2018&group=6&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-01-2018&group=6&gblog=9 Mon, 01 Jan 2018 16:13:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-12-2017&group=6&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-12-2017&group=6&gblog=8 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[อัศจรรย์ของการละ งด อาหาร มื้อเย็น กลับได้สุขภาพดีกว่าที่คิด....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-12-2017&group=6&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-12-2017&group=6&gblog=8 Sat, 30 Dec 2017 22:32:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-12-2017&group=6&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-12-2017&group=6&gblog=7 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[อัศจรรย์ 5 สมุนไพรใกล้ตัว!! รักษา ผดผื่นคัน โรคผิวหนัง ง่ายๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-12-2017&group=6&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-12-2017&group=6&gblog=7 Sat, 23 Dec 2017 3:14:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-12-2017&group=6&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-12-2017&group=6&gblog=6 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ควรมีเอาไว้เป็นยาสามัญประจำบ้านเพราะมีประโยชน์มากๆวิคส์ วาโปรัป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-12-2017&group=6&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-12-2017&group=6&gblog=6 Thu, 21 Dec 2017 15:34:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-12-2017&group=6&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-12-2017&group=6&gblog=5 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่น่าเชื่อ!! ชายวัย52ปี ต่อสู้กับ “มะเร็งระยะที่4” จนหายขาด ในที่สุดเขาจึงต้องออกมาเปิดเผยความจริง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-12-2017&group=6&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-12-2017&group=6&gblog=5 Mon, 18 Dec 2017 21:14:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-12-2017&group=6&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-12-2017&group=6&gblog=4 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[เช้าววันเสาร์แค่ติดลบ 5 องค์ศาฯ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-12-2017&group=6&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-12-2017&group=6&gblog=4 Sat, 09 Dec 2017 22:56:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-12-2017&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-12-2017&group=6&gblog=3 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[น่ากลัวกว่าที่คิด ธุรกิจ"ยาขาว"ขายฝัน อวดรวย-โชว์หรู]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-12-2017&group=6&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-12-2017&group=6&gblog=3 Fri, 08 Dec 2017 23:20:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-11-2017&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-11-2017&group=6&gblog=2 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ แพทย์จีนอายุ 126 ปี ก่อนลาจากโลกนี้ไป ได้ถ่ายทอดเคล็ดวิชา ดูแลถนอมสุขภาพตนเอง 1 ชุด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-11-2017&group=6&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-11-2017&group=6&gblog=2 Sat, 25 Nov 2017 11:33:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-11-2017&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-11-2017&group=6&gblog=1 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ ใครมีอาการเหล่านี้เช็คด่วน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-11-2017&group=6&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-11-2017&group=6&gblog=1 Sat, 11 Nov 2017 6:00:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-12-2017&group=5&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-12-2017&group=5&gblog=9 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ฮิวอี้ เครื่องบินสมัยสงครามเวียตนาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-12-2017&group=5&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-12-2017&group=5&gblog=9 Mon, 04 Dec 2017 3:07:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-12-2017&group=5&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-12-2017&group=5&gblog=8 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[หนอนDaphnis nerii ที่มีหน้าตาเหมือน"ไอ้แมงมุม"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-12-2017&group=5&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-12-2017&group=5&gblog=8 Sun, 03 Dec 2017 1:06:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-11-2017&group=5&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-11-2017&group=5&gblog=7 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[หนอนหน้าตารูปร่างเหมือนงูเขียว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-11-2017&group=5&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-11-2017&group=5&gblog=7 Wed, 29 Nov 2017 3:34:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-11-2017&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-11-2017&group=5&gblog=6 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[กำลังมองหาเจ้าสาว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-11-2017&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-11-2017&group=5&gblog=6 Tue, 14 Nov 2017 12:17:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-11-2017&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-11-2017&group=5&gblog=5 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[สภาพร่างกาย พี่ตูนเริ่มไม่ไหวขออย่าเป็นอะไรไปนะครับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-11-2017&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-11-2017&group=5&gblog=5 Mon, 13 Nov 2017 3:56:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-11-2017&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-11-2017&group=5&gblog=4 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ฟังจากปากหมอ!! ตูน วิ่งช่วยโรงพยาบาล ได้อะไรมากกว่าเงิน เผย ความจริงอีกด้าน ที่สังคมยังไม่รู้!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-11-2017&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-11-2017&group=5&gblog=4 Thu, 09 Nov 2017 23:29:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-11-2017&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-11-2017&group=5&gblog=3 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[โบราณประวัติ football หรือ soccer]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-11-2017&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-11-2017&group=5&gblog=3 Sun, 05 Nov 2017 2:19:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-11-2017&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-11-2017&group=5&gblog=2 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[nfl,Week9 and Thursday,2 November 17(เมกาฟุตบอลเช้านี้ของไทย)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-11-2017&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-11-2017&group=5&gblog=2 Fri, 03 Nov 2017 2:52:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-11-2017&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-11-2017&group=5&gblog=1 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ผมนำอาหารจากขยะหรือที่เขาทิ้งแล้วมาปรุงใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-11-2017&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-11-2017&group=5&gblog=1 Thu, 02 Nov 2017 21:25:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-11-2019&group=4&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-11-2019&group=4&gblog=9 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔กำแพงเมืองเป็นทองคำ พลเมืองผู้ทรงคุณธรรมและเทคโนโลยีที่สูงส่ง อาณาจักรแอตแลนติส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-11-2019&group=4&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-11-2019&group=4&gblog=9 Thu, 21 Nov 2019 5:46:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-10-2019&group=4&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-10-2019&group=4&gblog=8 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔"โตเกียว" ติดอันดับเมืองปลอดภัยที่สุดในโลก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-10-2019&group=4&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-10-2019&group=4&gblog=8 Sun, 27 Oct 2019 9:07:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-03-2018&group=4&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-03-2018&group=4&gblog=7 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวญี่ปุ่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-03-2018&group=4&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-03-2018&group=4&gblog=7 Mon, 05 Mar 2018 7:45:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-01-2018&group=4&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-01-2018&group=4&gblog=6 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ถนนสายนี้ ... ... มีตะพาบ หลักกิโลเมตรที่ 194 "เป้าหมายในปีนี้" The King Love.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-01-2018&group=4&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-01-2018&group=4&gblog=6 Tue, 02 Jan 2018 6:39:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-12-2017&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-12-2017&group=4&gblog=5 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ มีตะพาบ "วางแผนวันหยุด" Secret Door]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-12-2017&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-12-2017&group=4&gblog=5 Wed, 20 Dec 2017 0:23:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-12-2017&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-12-2017&group=4&gblog=4 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ถนนสายนี้ ... ... มีตะพาบ หลักกิโลเมตรที่ 192 "น้ำไหลออกตา"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-12-2017&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-12-2017&group=4&gblog=4 Tue, 05 Dec 2017 5:26:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-11-2017&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-11-2017&group=4&gblog=3 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ ถนนสายนี้ มีตะพาบ "สงครามแห่งความหวาดกลัว "การยึดกรุงโซล "]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-11-2017&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-11-2017&group=4&gblog=3 Sat, 18 Nov 2017 12:51:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-11-2017&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-11-2017&group=4&gblog=2 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ถนนสายนี้ ... ... มีตะพาบ หลักกิโลเมตรที่ 190 "ควรมีใครสักคน......"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-11-2017&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-11-2017&group=4&gblog=2 Sat, 04 Nov 2017 15:30:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-10-2017&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-10-2017&group=4&gblog=1 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ถนนสายนี้ ... ... มีตะพาบ หลักกิโลเมตรที่ 189 "ระลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ ๙"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-10-2017&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-10-2017&group=4&gblog=1 Sun, 22 Oct 2017 23:24:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-11-2019&group=3&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-11-2019&group=3&gblog=8 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ภาษาอังกฤษเรียนด้วยตัวเองก็ได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-11-2019&group=3&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-11-2019&group=3&gblog=8 Mon, 18 Nov 2019 13:02:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-11-2019&group=3&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-11-2019&group=3&gblog=7 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔เมื่อโดนครูเขียนอีเมล์มาตามให้กลับไปเรียน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-11-2019&group=3&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-11-2019&group=3&gblog=7 Tue, 05 Nov 2019 20:02:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-10-2017&group=3&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-10-2017&group=3&gblog=6 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ลากูน ( Lagoon)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-10-2017&group=3&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-10-2017&group=3&gblog=6 Tue, 31 Oct 2017 11:23:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-10-2017&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-10-2017&group=3&gblog=5 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ บึง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-10-2017&group=3&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-10-2017&group=3&gblog=5 Thu, 26 Oct 2017 3:05:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-10-2017&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-10-2017&group=3&gblog=4 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[มหาสมุทร ocean]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-10-2017&group=3&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-10-2017&group=3&gblog=4 Wed, 25 Oct 2017 0:25:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-10-2017&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-10-2017&group=3&gblog=3 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[คู่มือเดินทาง ร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-10-2017&group=3&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-10-2017&group=3&gblog=3 Sat, 21 Oct 2017 3:06:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-10-2017&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-10-2017&group=3&gblog=2 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้ไว้นะ!! มติ ครม.ให้ผู้ขาดส่ง “ประกันสังคม” !! กลับเป็นสมาชิกได้..โดยไม่ต้องจ่ายเงินสมทบย้อนหลัง!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-10-2017&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-10-2017&group=3&gblog=2 Wed, 18 Oct 2017 3:28:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-10-2017&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-10-2017&group=3&gblog=1 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ห้องเรียน, บุพบทและตำแหน่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-10-2017&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-10-2017&group=3&gblog=1 Sat, 14 Oct 2017 0:55:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-12-2017&group=2&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-12-2017&group=2&gblog=9 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[Bolivian national flower ดอกไม้ประจำชาติโบลิเวีย ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-12-2017&group=2&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-12-2017&group=2&gblog=9 Mon, 18 Dec 2017 0:27:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-12-2017&group=2&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-12-2017&group=2&gblog=8 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ดอกไม้ประจำชาติไอริส หรือไอซ์แลนด์ symbol of Ireland]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-12-2017&group=2&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-12-2017&group=2&gblog=8 Sun, 17 Dec 2017 11:06:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-11-2017&group=2&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-11-2017&group=2&gblog=7 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ดอกไม้ประจำชาติของ Hong Kong ฮ่องกง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-11-2017&group=2&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-11-2017&group=2&gblog=7 Sat, 25 Nov 2017 12:06:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-10-2017&group=2&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-10-2017&group=2&gblog=6 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ดอกไม้ประจำชาติของประเทศฝรั่งเศส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-10-2017&group=2&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-10-2017&group=2&gblog=6 Mon, 30 Oct 2017 7:27:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-10-2017&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-10-2017&group=2&gblog=5 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ดอกไม้ประจำชาติของประเทศเดนมาร์ก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-10-2017&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-10-2017&group=2&gblog=5 Sun, 29 Oct 2017 14:06:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-10-2017&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-10-2017&group=2&gblog=4 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ดอกป๊อปปี้ สีน้ำเงิน ดอกไม้ประจำชาติของภูฏาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-10-2017&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-10-2017&group=2&gblog=4 Tue, 24 Oct 2017 19:53:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-10-2017&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-10-2017&group=2&gblog=3 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ดอกไม้ประจำชาติ ของประเทศอินเดีย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-10-2017&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-10-2017&group=2&gblog=3 Sun, 15 Oct 2017 2:13:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-10-2017&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-10-2017&group=2&gblog=2 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ดอกไม้ประจำชาติของประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-10-2017&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-10-2017&group=2&gblog=2 Sat, 14 Oct 2017 5:58:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-10-2017&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-10-2017&group=2&gblog=1 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ดอกไม้ประจำชาติของญี่ปุ่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-10-2017&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-10-2017&group=2&gblog=1 Fri, 13 Oct 2017 2:41:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-11-2017&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-11-2017&group=1&gblog=9 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[5เรื่องที่ไม่ควรหากใครพลาดต้องรีบขอขมาพ่อและแม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-11-2017&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-11-2017&group=1&gblog=9 Tue, 28 Nov 2017 18:48:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-11-2017&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-11-2017&group=1&gblog=8 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ญี่ปุ่น และ ฟูจิชังที่อยากเห็น..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-11-2017&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-11-2017&group=1&gblog=8 Sun, 05 Nov 2017 10:37:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-11-2017&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-11-2017&group=1&gblog=7 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ลองฝากภาพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-11-2017&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-11-2017&group=1&gblog=7 Fri, 03 Nov 2017 13:46:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-11-2017&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-11-2017&group=1&gblog=6 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ฟุตบอลลีกแห่งชาติ (NFL)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-11-2017&group=1&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-11-2017&group=1&gblog=6 Thu, 02 Nov 2017 3:34:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-10-2017&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-10-2017&group=1&gblog=5 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ผมเองก็เศร้าครับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-10-2017&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-10-2017&group=1&gblog=5 Sat, 28 Oct 2017 2:10:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-10-2017&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-10-2017&group=1&gblog=4 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[เผย 32อาคันตุกะร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-10-2017&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-10-2017&group=1&gblog=4 Fri, 20 Oct 2017 12:52:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-10-2017&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-10-2017&group=1&gblog=3 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[คำถวายสังฆทานอุทิศกุศลถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ที่ควรจะใช้)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-10-2017&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-10-2017&group=1&gblog=3 Fri, 13 Oct 2017 19:59:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-10-2017&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-10-2017&group=1&gblog=2 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ดอกไม้ประจำชาติ British Columbia ,บริติชโคลัมเบีย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-10-2017&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-10-2017&group=1&gblog=2 Thu, 12 Oct 2017 11:56:06 +0700