สมาชิกหมายเลข 4149951 http://knowledge-dd.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-06-2023&group=58&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-06-2023&group=58&gblog=15 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[เซ็นได เมืองแห่งต้นไม้ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-06-2023&group=58&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-06-2023&group=58&gblog=15 Sun, 04 Jun 2023 12:41:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-11-2021&group=58&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-11-2021&group=58&gblog=14 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ 'หลังคาของชิโกกุ']]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-11-2021&group=58&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-11-2021&group=58&gblog=14 Tue, 02 Nov 2021 6:22:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-10-2021&group=58&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-10-2021&group=58&gblog=13 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ทาเคดะ ใกล้ๆเกียวโต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-10-2021&group=58&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-10-2021&group=58&gblog=13 Mon, 04 Oct 2021 13:16:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-09-2021&group=58&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-09-2021&group=58&gblog=12 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[โกเท็มบะ ตั้งอยู่เชิงเขาฟูจิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-09-2021&group=58&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-09-2021&group=58&gblog=12 Thu, 23 Sep 2021 8:45:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-09-2021&group=58&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-09-2021&group=58&gblog=11 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[กิจกรรมยอดนิยมบนสายแม่น้ำโยโดะสู่อ่าวโอซาก้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-09-2021&group=58&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-09-2021&group=58&gblog=11 Tue, 21 Sep 2021 6:37:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-09-2021&group=58&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-09-2021&group=58&gblog=10 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA["โมโมทาโร่" ในหนังสือเรียนภาษาญี่ปุ่นช่วงก่อนสงคราม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-09-2021&group=58&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-09-2021&group=58&gblog=10 Sun, 19 Sep 2021 12:53:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-02-2023&group=56&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-02-2023&group=56&gblog=43 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[เทพนิยายแอปเปิ้ลน้ำตาล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-02-2023&group=56&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-02-2023&group=56&gblog=43 Mon, 13 Feb 2023 13:57:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-02-2023&group=56&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-02-2023&group=56&gblog=42 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ช่างฝีมือไซโต้ไปสู่ต่างโลก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-02-2023&group=56&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-02-2023&group=56&gblog=42 Tue, 07 Feb 2023 14:12:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-02-2023&group=56&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-02-2023&group=56&gblog=41 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[สงครามคนทมิฬ (season 2) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-02-2023&group=56&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-02-2023&group=56&gblog=41 Wed, 01 Feb 2023 13:48:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-01-2023&group=56&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-01-2023&group=56&gblog=40 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[เคียวราคุ ชุนซุย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-01-2023&group=56&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-01-2023&group=56&gblog=40 Sun, 29 Jan 2023 10:16:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-01-2023&group=56&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-01-2023&group=56&gblog=39 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[รินโกะจังแห่งบันโดริ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-01-2023&group=56&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-01-2023&group=56&gblog=39 Tue, 24 Jan 2023 15:29:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-10-2022&group=56&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-10-2022&group=56&gblog=38 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[Strobe Edge (เล่ม 1-10 เสร็จสมบูรณ์)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-10-2022&group=56&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-10-2022&group=56&gblog=38 Wed, 12 Oct 2022 9:28:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-09-2022&group=56&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-09-2022&group=56&gblog=37 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ คามาโดะ ทันจิโร่ (เหมือนจงใจ)ชี้เป้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-09-2022&group=56&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-09-2022&group=56&gblog=37 Mon, 05 Sep 2022 2:04:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-08-2022&group=56&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-08-2022&group=56&gblog=36 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ดาบพิฆาตอสูร (นักดาบปราบปีศาจ อีรัฐสาระแน)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-08-2022&group=56&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-08-2022&group=56&gblog=36 Wed, 24 Aug 2022 2:25:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-08-2022&group=56&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-08-2022&group=56&gblog=35 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ดาบพิฆาตอสูร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-08-2022&group=56&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-08-2022&group=56&gblog=35 Tue, 23 Aug 2022 8:04:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-08-2022&group=56&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-08-2022&group=56&gblog=34 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[Monkey D. Luffy @Ashino Park Station]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-08-2022&group=56&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-08-2022&group=56&gblog=34 Mon, 15 Aug 2022 2:58:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-08-2022&group=56&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-08-2022&group=56&gblog=33 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[บุพเพ เบลล่า และ มังกี้ ดี. ลูฟี่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-08-2022&group=56&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-08-2022&group=56&gblog=33 Sun, 14 Aug 2022 11:11:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-08-2022&group=56&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-08-2022&group=56&gblog=32 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ความอยากรู้ของ มังกี้ ดี. ลูฟี่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-08-2022&group=56&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-08-2022&group=56&gblog=32 Sat, 13 Aug 2022 3:32:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-08-2022&group=56&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-08-2022&group=56&gblog=31 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ ลูฟี่ Monkey D. Luffy ปลานกแก้ว พีพี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-08-2022&group=56&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-08-2022&group=56&gblog=31 Fri, 12 Aug 2022 10:53:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-08-2022&group=56&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-08-2022&group=56&gblog=30 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[แม่ครัวแห่งบ้านไมโกะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-08-2022&group=56&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-08-2022&group=56&gblog=30 Thu, 11 Aug 2022 10:33:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-08-2022&group=56&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-08-2022&group=56&gblog=29 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[การ์ตูนเทพบิวบุญสอนนักวิ่งเร็ว และอุซึมากิ นารูโตะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-08-2022&group=56&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-08-2022&group=56&gblog=29 Wed, 10 Aug 2022 10:58:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-08-2022&group=56&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-08-2022&group=56&gblog=28 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[การ์ตูนนารูโตะ น้ำท่วมกรุงโซลหนักเมื่อปี 2011]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-08-2022&group=56&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-08-2022&group=56&gblog=28 Tue, 09 Aug 2022 8:15:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-08-2022&group=56&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-08-2022&group=56&gblog=27 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[กัน ดรีม มาร์ส Battle Angel Alita: Mars Chronicle]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-08-2022&group=56&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-08-2022&group=56&gblog=27 Sun, 07 Aug 2022 10:30:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-08-2022&group=56&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-08-2022&group=56&gblog=26 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[การ์ตูนเด็ก"ดาบล่าพญามาร โดโรโระ (どろろ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-08-2022&group=56&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-08-2022&group=56&gblog=26 Thu, 04 Aug 2022 4:08:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-08-2022&group=56&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-08-2022&group=56&gblog=25 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[เอ็กซอร์ซิสต์พันธุ์ปีศาจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-08-2022&group=56&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-08-2022&group=56&gblog=25 Mon, 01 Aug 2022 21:58:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-07-2022&group=56&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-07-2022&group=56&gblog=24 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[เกมพลิกโฉมนายกระจอก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-07-2022&group=56&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-07-2022&group=56&gblog=24 Sat, 30 Jul 2022 10:53:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-05-2022&group=56&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-05-2022&group=56&gblog=23 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA["วงเวียนวิญญาณ" スピリットサークル]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-05-2022&group=56&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-05-2022&group=56&gblog=23 Tue, 10 May 2022 8:47:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-05-2022&group=56&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-05-2022&group=56&gblog=22 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[What Did You Eat Yesterday?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-05-2022&group=56&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-05-2022&group=56&gblog=22 Mon, 09 May 2022 3:52:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-01-2022&group=56&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-01-2022&group=56&gblog=21 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ “พรุ่งนี้กูเป็นแฟนใคร” น่าสนใจ!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-01-2022&group=56&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-01-2022&group=56&gblog=21 Sat, 22 Jan 2022 10:34:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-12-2021&group=56&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-12-2021&group=56&gblog=20 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[That Time I Got Reincarnated as a Slime]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-12-2021&group=56&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-12-2021&group=56&gblog=20 Mon, 20 Dec 2021 4:22:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-10-2021&group=56&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-10-2021&group=56&gblog=19 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[BEASTARSบีสตาร์การ์ตูนที่ได้รับหลายรางวัล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-10-2021&group=56&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-10-2021&group=56&gblog=19 Mon, 25 Oct 2021 13:39:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-10-2021&group=56&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-10-2021&group=56&gblog=18 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[โอตะน้องใหม่นักปั่นน่องเหล็ก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-10-2021&group=56&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-10-2021&group=56&gblog=18 Mon, 11 Oct 2021 4:53:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-10-2021&group=56&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-10-2021&group=56&gblog=17 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[รักนะยัยแฟนเช่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-10-2021&group=56&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-10-2021&group=56&gblog=17 Sat, 09 Oct 2021 15:17:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-10-2021&group=56&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-10-2021&group=56&gblog=16 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ ผู้ดูแลสุนัขและแมว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-10-2021&group=56&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-10-2021&group=56&gblog=16 Wed, 06 Oct 2021 10:05:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-10-2021&group=56&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-10-2021&group=56&gblog=15 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ความลับของคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-10-2021&group=56&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-10-2021&group=56&gblog=15 Tue, 05 Oct 2021 9:05:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-09-2021&group=56&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-09-2021&group=56&gblog=14 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ ไดอารี่เภสัชกร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-09-2021&group=56&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-09-2021&group=56&gblog=14 Sat, 25 Sep 2021 15:46:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-09-2021&group=56&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-09-2021&group=56&gblog=13 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA["นายทาคางิที่หยอกล้อเก่ง"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-09-2021&group=56&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-09-2021&group=56&gblog=13 Sat, 11 Sep 2021 0:46:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-08-2021&group=56&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-08-2021&group=56&gblog=12 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[การ์ตูนที่ถูกระงับฉบับมีนา"Land of the Lustrous"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-08-2021&group=56&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-08-2021&group=56&gblog=12 Mon, 30 Aug 2021 11:25:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-08-2021&group=56&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-08-2021&group=56&gblog=11 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[เอเรน เยเกอร์ ผ่าพิภพไททัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-08-2021&group=56&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-08-2021&group=56&gblog=11 Fri, 13 Aug 2021 10:38:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-08-2021&group=56&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-08-2021&group=56&gblog=10 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[Jujutsu Kaisen มหาเวทผนึกมาร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-08-2021&group=56&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-08-2021&group=56&gblog=10 Thu, 12 Aug 2021 14:09:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-05-2023&group=55&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-05-2023&group=55&gblog=24 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[เช้าของวัน....หนึ่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-05-2023&group=55&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-05-2023&group=55&gblog=24 Mon, 29 May 2023 3:36:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-05-2023&group=55&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-05-2023&group=55&gblog=23 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[นั้นๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-05-2023&group=55&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-05-2023&group=55&gblog=23 Tue, 09 May 2023 9:07:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-02-2023&group=55&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-02-2023&group=55&gblog=22 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[โทนขาวดำเมื่อหิมะกำลังตก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-02-2023&group=55&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-02-2023&group=55&gblog=22 Wed, 22 Feb 2023 3:04:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-02-2023&group=55&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-02-2023&group=55&gblog=21 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[เล่นว่าวเทศกาลหน้าหนาว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-02-2023&group=55&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-02-2023&group=55&gblog=21 Tue, 14 Feb 2023 8:17:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-01-2023&group=55&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-01-2023&group=55&gblog=20 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[หลังคารับแทบไม่ไหว(หิมะ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-01-2023&group=55&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-01-2023&group=55&gblog=20 Sun, 29 Jan 2023 2:25:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-01-2023&group=55&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-01-2023&group=55&gblog=19 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[เทียวอีสานใต้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-01-2023&group=55&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-01-2023&group=55&gblog=19 Wed, 25 Jan 2023 4:25:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-11-2022&group=55&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-11-2022&group=55&gblog=18 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[เงาไม้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-11-2022&group=55&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-11-2022&group=55&gblog=18 Sun, 06 Nov 2022 7:13:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-12-2021&group=55&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-12-2021&group=55&gblog=17 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ติดลบแต่แดดส่องจ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-12-2021&group=55&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-12-2021&group=55&gblog=17 Wed, 29 Dec 2021 22:11:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-11-2021&group=55&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-11-2021&group=55&gblog=16 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ลม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-11-2021&group=55&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-11-2021&group=55&gblog=16 Mon, 22 Nov 2021 0:48:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-11-2021&group=55&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-11-2021&group=55&gblog=15 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[หนาวจะเห็นว่ามีใบไม้ร่วง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-11-2021&group=55&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-11-2021&group=55&gblog=15 Sun, 07 Nov 2021 13:15:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-10-2021&group=55&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-10-2021&group=55&gblog=14 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ดวงจันทร์เต็มดวง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-10-2021&group=55&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-10-2021&group=55&gblog=14 Fri, 22 Oct 2021 11:36:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-10-2021&group=55&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-10-2021&group=55&gblog=13 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ดวงจันทร์ตอนหกโมงเย็น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-10-2021&group=55&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-10-2021&group=55&gblog=13 Tue, 19 Oct 2021 13:07:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-08-2021&group=55&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-08-2021&group=55&gblog=12 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[วันนี้ละแวกบ้านปิดถนนเพื่องานสินค้าแฮนเมด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-08-2021&group=55&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-08-2021&group=55&gblog=12 Sun, 22 Aug 2021 21:14:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-07-2021&group=55&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-07-2021&group=55&gblog=11 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[วันละสี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-07-2021&group=55&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-07-2021&group=55&gblog=11 Sat, 17 Jul 2021 21:43:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-07-2021&group=55&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-07-2021&group=55&gblog=10 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[butterfly and flowers]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-07-2021&group=55&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-07-2021&group=55&gblog=10 Tue, 13 Jul 2021 20:52:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-02-2022&group=53&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-02-2022&group=53&gblog=14 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[เนื่องจากเมื่อคืนนี้หิมะตกถึงเช้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-02-2022&group=53&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-02-2022&group=53&gblog=14 Tue, 15 Feb 2022 5:35:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-01-2022&group=53&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-01-2022&group=53&gblog=13 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[หนาวลบ30องค์ศาฯใช่ว่าจะกลัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-01-2022&group=53&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-01-2022&group=53&gblog=13 Mon, 03 Jan 2022 2:45:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-12-2021&group=53&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-12-2021&group=53&gblog=12 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[โปรยปรายราวสายฝน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-12-2021&group=53&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-12-2021&group=53&gblog=12 Wed, 29 Dec 2021 12:30:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-12-2021&group=53&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-12-2021&group=53&gblog=11 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ยอดไม้น้ำแข็งเกาะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-12-2021&group=53&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-12-2021&group=53&gblog=11 Tue, 28 Dec 2021 7:28:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-12-2021&group=53&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-12-2021&group=53&gblog=10 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ตกจริงๆซะทีหิมะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-12-2021&group=53&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-12-2021&group=53&gblog=10 Mon, 06 Dec 2021 5:06:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-07-2021&group=52&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-07-2021&group=52&gblog=25 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ Yokohama chūkagai 横浜中華街]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-07-2021&group=52&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-07-2021&group=52&gblog=25 Sun, 18 Jul 2021 6:29:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-07-2021&group=52&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-07-2021&group=52&gblog=24 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[เมืองระหว่างแม่น้ำDojima และแม่น้ำ Tosahori เขต Kita โอซาก้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-07-2021&group=52&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-07-2021&group=52&gblog=24 Sat, 10 Jul 2021 6:48:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-07-2021&group=52&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-07-2021&group=52&gblog=23 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[เซลฟี่สวยชมดูรอบๆสถานีโอซาก้า (Osaka-eki)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-07-2021&group=52&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-07-2021&group=52&gblog=23 Sat, 03 Jul 2021 13:53:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-06-2021&group=52&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-06-2021&group=52&gblog=22 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[หาชมของแปลกแถวๆสถานีรถไฟโตเกียว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-06-2021&group=52&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-06-2021&group=52&gblog=22 Wed, 23 Jun 2021 11:00:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-06-2021&group=52&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-06-2021&group=52&gblog=21 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[หาดูของแปลกแถวๆสถานีรถไฟอูเอโนะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-06-2021&group=52&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-06-2021&group=52&gblog=21 Mon, 21 Jun 2021 10:35:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-06-2021&group=52&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-06-2021&group=52&gblog=20 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำนาน สถานี ชิบูย่า โตเกียว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-06-2021&group=52&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-06-2021&group=52&gblog=20 Fri, 18 Jun 2021 20:35:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-06-2021&group=52&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-06-2021&group=52&gblog=19 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ ดอกโบไดจูกำลังเบ่งบาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-06-2021&group=52&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-06-2021&group=52&gblog=19 Sat, 05 Jun 2021 14:14:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-05-2021&group=52&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-05-2021&group=52&gblog=18 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[熱海市 อาตามิ สถานที่ที่ฉันอยากไปมากที่สุดในตอนนี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-05-2021&group=52&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-05-2021&group=52&gblog=18 Sun, 23 May 2021 1:18:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-05-2021&group=52&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-05-2021&group=52&gblog=17 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ทิวทัศน์ของปราสาท Gujo Hachiman ซึ่งมีหมอกหนาในตอนเช้าเต้นรำนั้นยอดเยี่ยมมาก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-05-2021&group=52&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-05-2021&group=52&gblog=17 Thu, 20 May 2021 9:28:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-05-2021&group=52&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-05-2021&group=52&gblog=16 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ฮอนชูทะเลและท้องฟ้าที่สวยงามของ Tsunoshima]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-05-2021&group=52&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-05-2021&group=52&gblog=16 Tue, 18 May 2021 1:30:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-05-2021&group=52&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-05-2021&group=52&gblog=15 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[หมอกควันที่ น้ำตกนาจิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-05-2021&group=52&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-05-2021&group=52&gblog=15 Tue, 11 May 2021 8:11:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-05-2021&group=52&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-05-2021&group=52&gblog=14 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ทะเลสวย ณ. อิเนะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-05-2021&group=52&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-05-2021&group=52&gblog=14 Mon, 10 May 2021 8:16:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-05-2021&group=52&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-05-2021&group=52&gblog=13 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[การเดินป่าจากคุรามะไปยังคิบุเนะจะได้รับการเยียวยาจากความเขียวขจี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-05-2021&group=52&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-05-2021&group=52&gblog=13 Sun, 09 May 2021 1:14:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-05-2021&group=52&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-05-2021&group=52&gblog=12 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[อุตสาหกรรมโฮคุริคุ นันโตะ ชิราคาวะโกะ โทะยะมะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-05-2021&group=52&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-05-2021&group=52&gblog=12 Sat, 08 May 2021 5:57:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-05-2021&group=52&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-05-2021&group=52&gblog=11 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ปลาคาร์พว่ายน้ำในทะเลดอกซากุระ 桜の海を泳ぐ鯉のぼり]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-05-2021&group=52&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-05-2021&group=52&gblog=11 Thu, 06 May 2021 6:08:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-05-2021&group=52&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-05-2021&group=52&gblog=10 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ชมสวนกุหลาบพันปี ณ.ซาบาเอะ สวน Nishiyama ในเมือง Sabae จังหวัด Fukui]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-05-2021&group=52&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-05-2021&group=52&gblog=10 Wed, 05 May 2021 5:07:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-05-2023&group=49&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-05-2023&group=49&gblog=33 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[เพราะว่า...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-05-2023&group=49&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-05-2023&group=49&gblog=33 Wed, 17 May 2023 6:39:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-05-2023&group=49&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-05-2023&group=49&gblog=32 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ยินดีด้วย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-05-2023&group=49&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-05-2023&group=49&gblog=32 Mon, 15 May 2023 23:20:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-08-2022&group=49&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-08-2022&group=49&gblog=31 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ฉันคือวัชพืช cowboy toilet paper]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-08-2022&group=49&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-08-2022&group=49&gblog=31 Thu, 25 Aug 2022 1:53:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-08-2022&group=49&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-08-2022&group=49&gblog=30 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[สวนหย่อม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-08-2022&group=49&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-08-2022&group=49&gblog=30 Wed, 24 Aug 2022 12:27:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-07-2022&group=49&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-07-2022&group=49&gblog=29 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[สเคโวลา Scaevola ถิ่นเดิมเกาะฮาวาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-07-2022&group=49&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-07-2022&group=49&gblog=29 Wed, 20 Jul 2022 20:20:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-01-2022&group=49&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-01-2022&group=49&gblog=28 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[แคคตัสคริสมาส 2022 สีชมพู ดอกไม้ที่บานปีละครั้ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-01-2022&group=49&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-01-2022&group=49&gblog=28 Wed, 19 Jan 2022 3:13:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-07-2021&group=49&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-07-2021&group=49&gblog=27 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ดอกไม้ที่มีชื่อเดียวกับประธานาธิบดี ไบเดิน ของสหรัฐ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-07-2021&group=49&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-07-2021&group=49&gblog=27 Tue, 20 Jul 2021 20:48:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-07-2021&group=49&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-07-2021&group=49&gblog=26 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝ้าย(Mallows)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-07-2021&group=49&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-07-2021&group=49&gblog=26 Sun, 11 Jul 2021 17:41:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-06-2021&group=49&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-06-2021&group=49&gblog=25 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ดอกคัมพานูล่า ตำนานเด็กๆ เล่นกับหิ่งห้อยในดอกไม้รูปถุง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-06-2021&group=49&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-06-2021&group=49&gblog=25 Sun, 20 Jun 2021 23:34:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-06-2021&group=49&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-06-2021&group=49&gblog=24 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ดอกไม้ของเดือนพฤษภาคม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-06-2021&group=49&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-06-2021&group=49&gblog=24 Tue, 01 Jun 2021 0:29:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-05-2021&group=49&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-05-2021&group=49&gblog=23 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[วิโอลา ดอกไม้ในป่าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-05-2021&group=49&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-05-2021&group=49&gblog=23 Sat, 29 May 2021 5:20:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-05-2021&group=49&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-05-2021&group=49&gblog=22 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[Tobera トベラไม้ดอกที่มีกลิ่นหอมกิ่งและใบใช้เป็นเครื่องราง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-05-2021&group=49&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-05-2021&group=49&gblog=22 Sat, 15 May 2021 9:28:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-05-2021&group=49&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-05-2021&group=49&gblog=21 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[Tokiiro Gentiana ปีนี้บานตามปกติครับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-05-2021&group=49&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-05-2021&group=49&gblog=21 Sun, 09 May 2021 6:40:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-05-2021&group=49&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-05-2021&group=49&gblog=20 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[Cherry blossom ที่บ้านเรากำลังจะบาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-05-2021&group=49&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-05-2021&group=49&gblog=20 Mon, 03 May 2021 11:42:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-05-2021&group=49&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-05-2021&group=49&gblog=19 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[บางก็ปลูกไว้อย่างดีในกระถาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-05-2021&group=49&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-05-2021&group=49&gblog=19 Sun, 02 May 2021 4:50:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-04-2021&group=49&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-04-2021&group=49&gblog=18 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ดอกเล็กจิ๋วสีน้ำเงิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-04-2021&group=49&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-04-2021&group=49&gblog=18 Fri, 30 Apr 2021 7:06:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-04-2021&group=49&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-04-2021&group=49&gblog=17 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[บานแล้วนะทิวลิปถึงแม้ว่าวันนี้หิมะจะตก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-04-2021&group=49&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-04-2021&group=49&gblog=17 Mon, 26 Apr 2021 3:36:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-04-2021&group=49&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-04-2021&group=49&gblog=16 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[เจอมีแต่ดอกใบหายไปไหนหมดไม่รู้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-04-2021&group=49&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-04-2021&group=49&gblog=16 Mon, 12 Apr 2021 2:37:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-04-2021&group=49&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-04-2021&group=49&gblog=15 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ดอกไม้ของฉันที่สุดก็บานให้ชมหลังจากที่เฝ้ารอกว่าสามปี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-04-2021&group=49&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-04-2021&group=49&gblog=15 Sat, 03 Apr 2021 12:08:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-02-2021&group=49&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-02-2021&group=49&gblog=14 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[แต้ฮั้งฮวยหรือคามิเลียเป็นดอกไม้ประจำรัฐอย่างเป็นทางการของรัฐแอละแบมา สหรัฐฯ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-02-2021&group=49&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-02-2021&group=49&gblog=14 Sun, 28 Feb 2021 9:23:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-10-2020&group=49&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-10-2020&group=49&gblog=13 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[แมงป่องใบหยัก ดอกสีม่วงบานเต็มทุ่ง ทะเลทรายโมฮาวี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-10-2020&group=49&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-10-2020&group=49&gblog=13 Wed, 14 Oct 2020 7:09:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-09-2020&group=49&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-09-2020&group=49&gblog=12 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ดอกไม้สู้หนาว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-09-2020&group=49&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-09-2020&group=49&gblog=12 Tue, 22 Sep 2020 9:22:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-09-2020&group=49&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-09-2020&group=49&gblog=11 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ดอกไม้ เซดุม,จากสีเขียวกำลังกลายเป็นสีแดง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-09-2020&group=49&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-09-2020&group=49&gblog=11 Mon, 14 Sep 2020 4:35:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-09-2020&group=49&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-09-2020&group=49&gblog=10 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔กว่าจะหาเจอชื่อ Hosta ที่ใช้แทนใบเตยได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-09-2020&group=49&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-09-2020&group=49&gblog=10 Mon, 07 Sep 2020 0:39:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-05-2022&group=48&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-05-2022&group=48&gblog=17 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[นกฮูกตัวหนึ่งเฝ้าเพียรอยากเป็นคุณแม่มานานกว่า2ปี....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-05-2022&group=48&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-05-2022&group=48&gblog=17 Sat, 07 May 2022 12:34:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-09-2021&group=48&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-09-2021&group=48&gblog=16 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ขาประจำและขาจร นกกระจอกและคาร์ดินัล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-09-2021&group=48&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-09-2021&group=48&gblog=16 Wed, 15 Sep 2021 13:57:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-06-2021&group=48&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-06-2021&group=48&gblog=15 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[นกกระทาไผ่จีน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-06-2021&group=48&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-06-2021&group=48&gblog=15 Mon, 21 Jun 2021 19:35:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-05-2021&group=48&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-05-2021&group=48&gblog=14 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[เจ้านกตัวนี้แอบมากินอาหารที่วางไว้ที่บ้านหลายครั้ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-05-2021&group=48&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-05-2021&group=48&gblog=14 Sat, 22 May 2021 12:25:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-05-2021&group=48&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-05-2021&group=48&gblog=13 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[นกที่มีลำตัวสีเทาอ่อนหางน้ำเงินปากสีเหลืองเด่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-05-2021&group=48&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-05-2021&group=48&gblog=13 Fri, 21 May 2021 13:02:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-05-2021&group=48&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-05-2021&group=48&gblog=12 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[เจ้านกคาร์ดินัลมาเยี่ยม แบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-05-2021&group=48&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-05-2021&group=48&gblog=12 Thu, 06 May 2021 5:17:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-04-2021&group=48&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-04-2021&group=48&gblog=11 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[หัวของฉันกำลังลุกเป็นไฟ ..นกขี้โมโหEurasian skylark ヒバリ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-04-2021&group=48&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-04-2021&group=48&gblog=11 Sun, 18 Apr 2021 1:24:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-04-2021&group=48&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-04-2021&group=48&gblog=10 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[นกหัวโตเล็กขาเหลือง (コチドリ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-04-2021&group=48&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-04-2021&group=48&gblog=10 Sat, 17 Apr 2021 7:28:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-07-2023&group=47&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-07-2023&group=47&gblog=12 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[Have you ever met?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-07-2023&group=47&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-07-2023&group=47&gblog=12 Fri, 14 Jul 2023 12:45:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-05-2021&group=47&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-05-2021&group=47&gblog=11 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ความเขียวสดที่สวยงามของรุริโกะอินจะล้างใจคุณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-05-2021&group=47&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-05-2021&group=47&gblog=11 Mon, 31 May 2021 11:30:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-05-2021&group=47&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-05-2021&group=47&gblog=10 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำนาน "ท่าเรือฟุชิมิ" ของจังหวัดเกียวโต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-05-2021&group=47&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-05-2021&group=47&gblog=10 Mon, 24 May 2021 0:03:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-01-2022&group=43&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-01-2022&group=43&gblog=41 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ประวัติ โดนัท (ขนมแป้งอบหรือทอด)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-01-2022&group=43&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-01-2022&group=43&gblog=41 Sat, 29 Jan 2022 13:14:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-06-2021&group=43&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-06-2021&group=43&gblog=40 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำนาน いざかや ร้านนั่งดื่มทานญี่ปุ่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-06-2021&group=43&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-06-2021&group=43&gblog=40 Sat, 05 Jun 2021 7:42:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-05-2021&group=43&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-05-2021&group=43&gblog=39 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[บรอกโคลี บะหมี สุกี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-05-2021&group=43&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-05-2021&group=43&gblog=39 Sat, 08 May 2021 22:25:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-04-2021&group=43&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-04-2021&group=43&gblog=38 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ก่อนไปเดินตลาดคุณต้องกินให้อิ่มก่อนไม่งั้นเห็นอะไรก็จะซื้อแหลก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-04-2021&group=43&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-04-2021&group=43&gblog=38 Wed, 14 Apr 2021 5:54:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-12-2020&group=43&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-12-2020&group=43&gblog=37 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำนาน Panettone ขนมที่รับประทานเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-12-2020&group=43&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-12-2020&group=43&gblog=37 Wed, 23 Dec 2020 22:54:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-11-2020&group=43&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-11-2020&group=43&gblog=36 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำนานเต้าหู้เหม็น เมนูอาหารที่ขึ้นชื่อของเมืองหูหนานประเทศจีน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-11-2020&group=43&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-11-2020&group=43&gblog=36 Fri, 20 Nov 2020 3:20:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2020&group=43&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2020&group=43&gblog=35 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[เมนูอาหารญี่ปุ่น อนเซ็ง ทามาโกะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2020&group=43&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2020&group=43&gblog=35 Thu, 19 Nov 2020 2:02:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-11-2020&group=43&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-11-2020&group=43&gblog=34 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ใช้้ในพิธีมงคล ขนมกงเกวียน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-11-2020&group=43&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-11-2020&group=43&gblog=34 Wed, 18 Nov 2020 5:11:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-11-2020&group=43&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-11-2020&group=43&gblog=33 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำนานเมนูของหวาน วากาชิ หรือ แคสเทลล่า ขนมปังจากแคว้นคาสตีล โปรตุเกส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-11-2020&group=43&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-11-2020&group=43&gblog=33 Fri, 06 Nov 2020 1:24:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-11-2020&group=43&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-11-2020&group=43&gblog=32 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำนานอาหาร โยโชคุ ในยุค เมจิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-11-2020&group=43&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-11-2020&group=43&gblog=32 Thu, 05 Nov 2020 22:44:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-10-2020&group=43&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-10-2020&group=43&gblog=31 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ชื่อเหมือนการ์ตูน แต่เป็นเมนูของอาหาร นารุโตะมากิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-10-2020&group=43&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-10-2020&group=43&gblog=31 Thu, 29 Oct 2020 6:00:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-10-2020&group=43&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-10-2020&group=43&gblog=30 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำนานเมนูแกงกะหรี่ญี่ปุ่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-10-2020&group=43&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-10-2020&group=43&gblog=30 Mon, 19 Oct 2020 8:02:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-10-2020&group=43&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-10-2020&group=43&gblog=29 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[เมนูขนมหวานโบราณ ข้าวต้มน้ำวุ้น หาทานยาก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-10-2020&group=43&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-10-2020&group=43&gblog=29 Fri, 16 Oct 2020 17:31:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-10-2020&group=43&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-10-2020&group=43&gblog=28 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำนาน เบ็นโต อาหารญี่ปุ่น ซึ่งมักตกแต่งเหมือนตัวละครยอดนิยมจากแอนิเมชั่นหรือ การ์ตูน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-10-2020&group=43&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-10-2020&group=43&gblog=28 Tue, 13 Oct 2020 16:39:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-10-2020&group=43&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-10-2020&group=43&gblog=27 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำนาน ข้าวหน้าปลา หรือ คาบายากิ อาหารยอดนิยมของประเทศญี่ปุ่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-10-2020&group=43&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-10-2020&group=43&gblog=27 Sat, 10 Oct 2020 5:27:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-10-2020&group=43&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-10-2020&group=43&gblog=26 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำนานอาหารญี่ปุ่น "กีวตัง"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-10-2020&group=43&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-10-2020&group=43&gblog=26 Thu, 08 Oct 2020 2:07:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-10-2020&group=43&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-10-2020&group=43&gblog=25 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[สับ-พะ-แหฺยก เป็นอาหารไทยชนิดหนึ่งซึ่งได้รับอิทธิพลจากโปรตุเกส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-10-2020&group=43&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-10-2020&group=43&gblog=25 Mon, 05 Oct 2020 1:17:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-10-2020&group=43&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-10-2020&group=43&gblog=24 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำนาน" ชาซิว "หรือ หมูแดง อาหารกวางตุ้ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-10-2020&group=43&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-10-2020&group=43&gblog=24 Sun, 04 Oct 2020 7:45:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-10-2020&group=43&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-10-2020&group=43&gblog=23 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำนานเมนู โต้วป้านเจี้ยง ได้รับความนิยม ในมณฑลผี นครเฉิงตู]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-10-2020&group=43&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-10-2020&group=43&gblog=23 Fri, 02 Oct 2020 4:59:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-10-2020&group=43&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-10-2020&group=43&gblog=22 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำนาน ไก่กังเปา อาหารรสเผ็ดเมนูประจำมณฑลเสฉวน สมัยราชวงศ์ชิง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-10-2020&group=43&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-10-2020&group=43&gblog=22 Thu, 01 Oct 2020 4:11:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-09-2020&group=43&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-09-2020&group=43&gblog=21 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำนาน หมูตงโป เป็นอาหารเมืองหางโจว สมัยราชวงค์ซ่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-09-2020&group=43&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-09-2020&group=43&gblog=21 Wed, 30 Sep 2020 5:14:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-09-2020&group=43&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-09-2020&group=43&gblog=20 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปซื้ออาหารสดผักและเครื่องแกงจากร้านเอเชียหรือซุปฯเวียดนาม ที่เมกา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-09-2020&group=43&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-09-2020&group=43&gblog=20 Wed, 23 Sep 2020 6:01:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-09-2020&group=43&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-09-2020&group=43&gblog=19 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ประวัติ รอเยาะมามะก์ มาเลเซีย เป็นอาหารที่นิยมในหลายประเทศ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-09-2020&group=43&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-09-2020&group=43&gblog=19 Tue, 22 Sep 2020 9:23:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-09-2020&group=43&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-09-2020&group=43&gblog=18 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔แซ่บส้มตำใช้แอปเปิ้ลเขียวแทนมะละกอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-09-2020&group=43&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-09-2020&group=43&gblog=18 Mon, 21 Sep 2020 19:33:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-09-2020&group=43&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-09-2020&group=43&gblog=17 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔เมนูอาหารพื้นบ้านใน ระยอง จันทบุรี และตราด หมูชะมวง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-09-2020&group=43&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-09-2020&group=43&gblog=17 Sat, 19 Sep 2020 3:56:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-09-2020&group=43&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-09-2020&group=43&gblog=16 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔Fried มะเขือเทศสีเขียวเครื่องเคียง ที่มักพบในภาคใต้ของสหรัฐอเมริกา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-09-2020&group=43&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-09-2020&group=43&gblog=16 Thu, 17 Sep 2020 4:55:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-09-2020&group=43&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-09-2020&group=43&gblog=15 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔วิธีการถนอมอาหารประเภทเนื้อของชาวปักษ์ใต้ หรือ เรียกกันว่า หนาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-09-2020&group=43&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-09-2020&group=43&gblog=15 Tue, 15 Sep 2020 4:04:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-09-2020&group=43&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-09-2020&group=43&gblog=14 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔นาซีดากัง นิยมรับประทานกันเป็นอาหารหลักโดยเฉพาะมื้อเช้า ของชาวปักษ์ใต้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-09-2020&group=43&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-09-2020&group=43&gblog=14 Sun, 13 Sep 2020 5:57:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-09-2020&group=43&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-09-2020&group=43&gblog=13 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ไก่กอและ หรือ ไก่ฆอและ อาหารมลายูปักษ์ใต้และมาเลเซีย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-09-2020&group=43&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-09-2020&group=43&gblog=13 Fri, 11 Sep 2020 2:06:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-09-2020&group=43&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-09-2020&group=43&gblog=12 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ประวัติ และที่มา ก๋วยเตี๋ยวปากหม้อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-09-2020&group=43&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-09-2020&group=43&gblog=12 Tue, 08 Sep 2020 13:50:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-09-2020&group=43&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-09-2020&group=43&gblog=11 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔สมัยเด็กๆจะได้กินบ่อย ขนมมันสำปะหลัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-09-2020&group=43&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-09-2020&group=43&gblog=11 Mon, 07 Sep 2020 2:52:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-09-2020&group=43&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-09-2020&group=43&gblog=10 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ประวัติ น้ำพริกลงเรือ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-09-2020&group=43&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-09-2020&group=43&gblog=10 Sun, 06 Sep 2020 3:22:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-01-2021&group=42&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-01-2021&group=42&gblog=14 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[เกาหลีใต้พิพากษาให้รัฐบาลญี่ป่นชดใช้เงินเสียหายแก่หญิงที่เคยถูกให้บำเรอทหารญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกที่2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-01-2021&group=42&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-01-2021&group=42&gblog=14 Sun, 10 Jan 2021 23:20:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-09-2020&group=42&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-09-2020&group=42&gblog=13 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔'คาเฟ่แห่งความตาย' ช่วยบรรเทาความเศร้าโศกและความสูญเสียในยุคโคโรนาไวรัส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-09-2020&group=42&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-09-2020&group=42&gblog=13 Sat, 05 Sep 2020 5:15:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-09-2020&group=42&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-09-2020&group=42&gblog=12 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[หัวเราะเยาะครู]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-09-2020&group=42&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-09-2020&group=42&gblog=12 Tue, 01 Sep 2020 17:40:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-05-2020&group=42&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-05-2020&group=42&gblog=11 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[❀รู้ยัง..ว่าทำไมนกแก้วถึงจิกกินดินเหนียว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-05-2020&group=42&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-05-2020&group=42&gblog=11 Tue, 19 May 2020 8:47:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-05-2020&group=42&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-05-2020&group=42&gblog=10 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[เมล็ดผักอีจัน สู้โควิดไม่อดปลูกผักกินเองก็ได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-05-2020&group=42&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-05-2020&group=42&gblog=10 Sun, 17 May 2020 17:22:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-06-2021&group=40&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-06-2021&group=40&gblog=25 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[วันที่ปราสาทโอโนะในฟุคุอิกลายเป็นปราสาทบนท้องฟ้าของจริง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-06-2021&group=40&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-06-2021&group=40&gblog=25 Fri, 04 Jun 2021 1:43:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-02-2021&group=40&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-02-2021&group=40&gblog=24 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ซีบี เมืองหลวงวัฒนธรรมของยุโรป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-02-2021&group=40&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-02-2021&group=40&gblog=24 Tue, 09 Feb 2021 8:17:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-11-2020&group=40&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-11-2020&group=40&gblog=23 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำนานไฟร์บวร์ก เมืองเก่าแก่ของเยอรมัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-11-2020&group=40&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-11-2020&group=40&gblog=23 Sun, 22 Nov 2020 9:33:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-10-2020&group=40&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-10-2020&group=40&gblog=22 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[สาย Sendai เคยแต่นั่งรถไฟจาก อุเอะโนะ โตเกียว เพื่อไปลงที่ มิโต Mito]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-10-2020&group=40&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-10-2020&group=40&gblog=22 Thu, 08 Oct 2020 5:28:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-09-2020&group=40&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-09-2020&group=40&gblog=21 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[กว่างซีจ้วง ประเทศจีน ที่มีพรมแดนติตกับเวียดนาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-09-2020&group=40&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-09-2020&group=40&gblog=21 Sat, 26 Sep 2020 9:50:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-07-2020&group=40&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-07-2020&group=40&gblog=20 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔เวลลิงตัน เมืองหลวงของนิวซีแลนด์ สถานที่ท่องเที่ยวทางสถาปัตยกรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-07-2020&group=40&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-07-2020&group=40&gblog=20 Wed, 01 Jul 2020 7:12:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-06-2020&group=40&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-06-2020&group=40&gblog=19 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔สถาปัตยกรรมของระบอบเผด็จการของศตวรรษที่ 20 เมืองหลวง ติรานา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-06-2020&group=40&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-06-2020&group=40&gblog=19 Tue, 09 Jun 2020 7:27:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-06-2020&group=40&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-06-2020&group=40&gblog=18 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔หอคอยหินหน้าผาเหนือแม่น้ำ Alzette ลักเซมเบิร์ก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-06-2020&group=40&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-06-2020&group=40&gblog=18 Fri, 05 Jun 2020 1:25:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-06-2020&group=40&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-06-2020&group=40&gblog=17 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ชม Edinburgh Castle ปราสาทเอดินเบอระ สกอตแลนด์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-06-2020&group=40&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-06-2020&group=40&gblog=17 Thu, 04 Jun 2020 9:50:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-06-2020&group=40&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-06-2020&group=40&gblog=16 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔"The Star of the North"ของ มินนิอาโปลิส - เซนต์พอล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-06-2020&group=40&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-06-2020&group=40&gblog=16 Tue, 02 Jun 2020 7:53:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-05-2020&group=40&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-05-2020&group=40&gblog=15 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔แม่น้ำอะไรเอ่ย? ที่ยาวที่สุดในยุโรป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-05-2020&group=40&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-05-2020&group=40&gblog=15 Fri, 29 May 2020 6:10:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-05-2020&group=40&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-05-2020&group=40&gblog=14 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ ไปดูสะพาน Kincardine บนแม่น้ำ Forth ที่Scotland]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-05-2020&group=40&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-05-2020&group=40&gblog=14 Tue, 12 May 2020 7:03:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-05-2020&group=40&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-05-2020&group=40&gblog=13 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔Hokkaido เกาะที่ใหญ่เป็นอันดับสองของญี่ปุ่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-05-2020&group=40&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-05-2020&group=40&gblog=13 Sun, 03 May 2020 9:29:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-04-2020&group=40&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-04-2020&group=40&gblog=12 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔หมู่บ้าน สวยงาม Iseltwald, สวิตเซอร์แลนด์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-04-2020&group=40&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-04-2020&group=40&gblog=12 Tue, 14 Apr 2020 8:32:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-04-2020&group=40&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-04-2020&group=40&gblog=11 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔วิวสวยราวสวรรค์ ไคลเนอไชเด็ค ช่อง เทือกเขาแอลป์สวิตเซอร์แลนด์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-04-2020&group=40&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-04-2020&group=40&gblog=11 Sat, 11 Apr 2020 8:31:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-04-2020&group=40&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-04-2020&group=40&gblog=10 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[แม่น้ำเอลเบอ (Elbe)เป็นหนึ่งในแม่น้ำสายหลักในยุโรปกลาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-04-2020&group=40&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-04-2020&group=40&gblog=10 Fri, 10 Apr 2020 8:39:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-04-2020&group=39&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-04-2020&group=39&gblog=10 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔วันนี้ในอดีต28 เมษายน เป็นวันประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ร.๙ และสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-04-2020&group=39&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-04-2020&group=39&gblog=10 Tue, 28 Apr 2020 8:31:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-12-2022&group=38&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-12-2022&group=38&gblog=17 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ต้องถมที่ก่อน(สร้างกระท่อม)แบบประหยัด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-12-2022&group=38&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-12-2022&group=38&gblog=17 Tue, 13 Dec 2022 16:56:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-05-2021&group=38&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-05-2021&group=38&gblog=16 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[เก้าอี้สำหรับนั่งชมวิว หนึ่งตัวข้างๆมีกระบองเพรชสองต้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-05-2021&group=38&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-05-2021&group=38&gblog=16 Mon, 31 May 2021 23:14:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-04-2021&group=38&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-04-2021&group=38&gblog=15 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[บรรยากาศบ้านเรือนเหมือนในหนังการ์ตูนญี่ปุ่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-04-2021&group=38&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-04-2021&group=38&gblog=15 Sat, 03 Apr 2021 12:54:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-01-2021&group=38&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-01-2021&group=38&gblog=14 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ห้องนอน ห้องนั่งเล่น ประตูเข้าบ้านทำด้วยไม้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-01-2021&group=38&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-01-2021&group=38&gblog=14 Tue, 26 Jan 2021 7:23:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-07-2020&group=38&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-07-2020&group=38&gblog=13 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔บ้านหลังคาทรงสวยแปลกรูปคล้ายมงกุฎ หรือ ชฎา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-07-2020&group=38&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-07-2020&group=38&gblog=13 Wed, 29 Jul 2020 11:51:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-07-2020&group=38&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-07-2020&group=38&gblog=12 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔บ้านยุ้งฉาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-07-2020&group=38&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-07-2020&group=38&gblog=12 Thu, 23 Jul 2020 0:54:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-07-2020&group=38&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-07-2020&group=38&gblog=11 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔บ้านไร่โบราณในชนบท farmhouse]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-07-2020&group=38&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-07-2020&group=38&gblog=11 Thu, 16 Jul 2020 8:38:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-05-2020&group=38&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-05-2020&group=38&gblog=10 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔อพาร์ทเมนท์เก่าแก่ที่มีหลายสีในกรุงเวียนนาประเทศออสเตรีย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-05-2020&group=38&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-05-2020&group=38&gblog=10 Wed, 13 May 2020 7:41:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-05-2021&group=36&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-05-2021&group=36&gblog=25 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[Glaucidium palmatum กำลังบานสะพรั่งที่สวนพฤกษศาสตร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-05-2021&group=36&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-05-2021&group=36&gblog=25 Sun, 09 May 2021 3:13:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-11-2020&group=36&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-11-2020&group=36&gblog=24 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[Brasov ก่อตั้งในปี 1211 เมืองโบสถ์สวยประตูสู่ทุ่งหญ้าดอกไม้ป่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-11-2020&group=36&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-11-2020&group=36&gblog=24 Wed, 25 Nov 2020 10:31:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-10-2020&group=36&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-10-2020&group=36&gblog=23 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำนาน ถนนโรแมนติก โรเทินบวร์คอ็อพแดร์เทาเบอร์ เมืองชนบท บาวาเรียเยอรมัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-10-2020&group=36&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-10-2020&group=36&gblog=23 Tue, 20 Oct 2020 6:41:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-10-2020&group=36&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-10-2020&group=36&gblog=22 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำนาน มหาวิหาร เดอแรม ของอังกฤษ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-10-2020&group=36&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-10-2020&group=36&gblog=22 Sun, 18 Oct 2020 7:52:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-09-2020&group=36&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-09-2020&group=36&gblog=21 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[เหิงหยาง 'ไข่มุกสดใสในภาคใต้ของจีน']]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-09-2020&group=36&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-09-2020&group=36&gblog=21 Tue, 29 Sep 2020 5:55:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-09-2020&group=36&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-09-2020&group=36&gblog=20 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔Museums in Helsinki เฮลซิงกิ ของประเทศฟินแลนด์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-09-2020&group=36&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-09-2020&group=36&gblog=20 Fri, 11 Sep 2020 0:15:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-07-2020&group=36&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-07-2020&group=36&gblog=19 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔สถาบันการศึกษาและสะพานรากไม้แห่งชีวิตสามารถพบได้ในเมฆาลัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-07-2020&group=36&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-07-2020&group=36&gblog=19 Wed, 29 Jul 2020 6:59:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-06-2020&group=36&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-06-2020&group=36&gblog=18 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ย่านช็อปปิ้งชินจูกุ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-06-2020&group=36&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-06-2020&group=36&gblog=18 Fri, 19 Jun 2020 6:02:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-06-2020&group=36&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-06-2020&group=36&gblog=17 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔เมืองหลวงของไอร์แลนด์เต็มไปด้วยแม่น้ำริฟลีย์ที่อัดแน่นไปด้วยเรื่องราวและเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-06-2020&group=36&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-06-2020&group=36&gblog=17 Wed, 17 Jun 2020 9:18:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-05-2020&group=36&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-05-2020&group=36&gblog=16 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ คาโลโอคัน Caloocan ที่น่าสนใจอีกเมืองหนึ่งของฟิลิปปินส์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-05-2020&group=36&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-05-2020&group=36&gblog=16 Sun, 31 May 2020 2:48:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-05-2020&group=36&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-05-2020&group=36&gblog=15 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ ฟิลิปปินส์ Palawan เรื่องราวของ "เกาะที่สวยที่สุดในโลก"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-05-2020&group=36&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-05-2020&group=36&gblog=15 Sat, 30 May 2020 8:14:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-05-2020&group=36&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-05-2020&group=36&gblog=14 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔คาปรี Capri เกาะ อิตาลี ซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวในอดีตและปัจจุบันเปรียบดั่งเกาะสวรรค์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-05-2020&group=36&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-05-2020&group=36&gblog=14 Sat, 23 May 2020 6:36:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-04-2020&group=36&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-04-2020&group=36&gblog=13 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔โคเบะ 神戸市 เป็นส่วนหนึ่งของมหานครเคฮันชิง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-04-2020&group=36&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-04-2020&group=36&gblog=13 Tue, 28 Apr 2020 2:18:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-04-2020&group=36&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-04-2020&group=36&gblog=12 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔สะพานแขวน Capilano เดิมทีทำจากเชือกป่านไม้ซีดาร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-04-2020&group=36&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-04-2020&group=36&gblog=12 Mon, 27 Apr 2020 8:10:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-04-2020&group=36&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-04-2020&group=36&gblog=11 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔หมู่บ้านกังหันKinderdijkจังหวัดเซาท์ฮอลแลนด์ของเนเธอร์แลนด์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-04-2020&group=36&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-04-2020&group=36&gblog=11 Mon, 20 Apr 2020 6:22:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-04-2020&group=36&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-04-2020&group=36&gblog=10 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ด้วยเมืองสวยๆยังดงติดหลงเดินวนเวียนอยู่ในประเทศ Switzerland]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-04-2020&group=36&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-04-2020&group=36&gblog=10 Thu, 16 Apr 2020 0:42:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-11-2020&group=35&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-11-2020&group=35&gblog=27 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีมุด...อะไรก็ไม่รู้เก็บๆๆๆๆๆๆๆๆๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-11-2020&group=35&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-11-2020&group=35&gblog=27 Wed, 04 Nov 2020 8:38:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-04-2020&group=35&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-04-2020&group=35&gblog=26 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ฉุดไม่อยู่ ! Zoom ฝ่าวิกฤต ทลายข่าวลบ มีผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น 300 ล้านรายทั่วโลกแล้ว ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-04-2020&group=35&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-04-2020&group=35&gblog=26 Mon, 27 Apr 2020 1:17:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-04-2020&group=35&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-04-2020&group=35&gblog=25 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔Zoom เปิดตัวเวอร์ชัน 5.0 เน้นแก้ปัญหาความปลอดภัยยกใหญ่หลังมีข่าวอื้อฉาว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-04-2020&group=35&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-04-2020&group=35&gblog=25 Sat, 25 Apr 2020 7:13:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-04-2020&group=35&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-04-2020&group=35&gblog=24 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔โปรแกรมยอดนิยม พบช่องโหว่ แค่เอาเมาส์ชี้เหนือลิงก์ ก็มีสิทธิ์ติดมัลแวร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-04-2020&group=35&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-04-2020&group=35&gblog=24 Sat, 11 Apr 2020 20:53:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-04-2020&group=35&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-04-2020&group=35&gblog=23 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔YouTube เร่งพัฒนาโปรเจค Short การถ่ายวิดีโอสั้นคล้าย TikTok]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-04-2020&group=35&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-04-2020&group=35&gblog=23 Sat, 04 Apr 2020 0:04:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-03-2020&group=35&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-03-2020&group=35&gblog=22 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ระวังแอปฯ ติดตามสถานการณ์โควิด-19 ปลอม! ช่องทางฉวยโอกาสของอาชญากรไซเบอร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-03-2020&group=35&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-03-2020&group=35&gblog=22 Thu, 19 Mar 2020 16:56:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-03-2020&group=35&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-03-2020&group=35&gblog=21 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[Apple แจ้งผู้ใช้ iPad Air ที่มีปัญหาจอว่าทางบริษัทจะซ่อมให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-03-2020&group=35&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-03-2020&group=35&gblog=21 Wed, 11 Mar 2020 5:21:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-03-2020&group=35&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-03-2020&group=35&gblog=20 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[เฮ! ถ่ายภาพ 3D บน Facebook ไม่จำเป็นต้องใช้โหมด Portrait แล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-03-2020&group=35&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-03-2020&group=35&gblog=20 Tue, 03 Mar 2020 6:50:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-02-2020&group=35&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-02-2020&group=35&gblog=19 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[AIS เริ่มเปิดให้บริการ 5G เชิงพาณิชย์ รายแรกรายเดียวในไทย ด้วยคลื่นมากสุด พร้อมเปิดให้บริการ โทรผ่าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-02-2020&group=35&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-02-2020&group=35&gblog=19 Sat, 29 Feb 2020 21:56:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-02-2020&group=35&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-02-2020&group=35&gblog=18 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[Honor View 30 Pro มือถือรุ่นแรกของ Honor ที่รองรับ 5G และไม่มี Play Store]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-02-2020&group=35&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-02-2020&group=35&gblog=18 Fri, 28 Feb 2020 6:28:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-02-2020&group=35&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-02-2020&group=35&gblog=17 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[- AIS ชี้แจง ผู้ใช้ทั่วไปจะใช้งาน 5G ได้ (ในช่วงเริ่มต้น) ต้องมี 3 ปัจจัยนี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-02-2020&group=35&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-02-2020&group=35&gblog=17 Thu, 27 Feb 2020 7:45:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-02-2020&group=35&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-02-2020&group=35&gblog=16 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[Google ลบแอปพลิเคชันที่ละเมิดกฏโฆษณาเกือบ 600 ตัวออกจาก Play Store]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-02-2020&group=35&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-02-2020&group=35&gblog=16 Tue, 25 Feb 2020 8:49:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-02-2020&group=35&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-02-2020&group=35&gblog=15 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[คนทำเพจยิ้ม! Facebook ปล่อยแอปใหม่ Creator Studio เช็กยอดโพสต์ง่าย ตอบข้อความสะดวก ดูคอนเทนต์ได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-02-2020&group=35&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-02-2020&group=35&gblog=15 Sun, 23 Feb 2020 6:11:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-02-2020&group=35&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-02-2020&group=35&gblog=14 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[Microsoft เปิดตัว Office (เวอร์ชันเต็ม) รวม Word, Excel, PowerPoint ในแอปพลิเคชันเดียว ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-02-2020&group=35&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-02-2020&group=35&gblog=14 Wed, 19 Feb 2020 18:54:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-02-2020&group=35&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-02-2020&group=35&gblog=13 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[Facebook ปิดบัญชีชายกราดยิงในโคราช]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-02-2020&group=35&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-02-2020&group=35&gblog=13 Thu, 13 Feb 2020 19:02:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-02-2020&group=35&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-02-2020&group=35&gblog=12 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[เตือนภัย พบแอปฯ อันตรายจากจีนหลายตัวบน Google Play Store ใครมีในเครื่อง ควรรีบลบด่วน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-02-2020&group=35&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-02-2020&group=35&gblog=12 Thu, 06 Feb 2020 12:59:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-01-2020&group=35&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-01-2020&group=35&gblog=11 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔อัปเดตด่วน LINE เวอร์ชั่น 10 ฟีเจอร์ใหม่เพียบ ใช้ LINE บน Apple Watch ไม่ผ่าน iPhone ก็ได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-01-2020&group=35&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-01-2020&group=35&gblog=11 Sat, 25 Jan 2020 8:12:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-01-2020&group=35&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-01-2020&group=35&gblog=10 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔Disney+ เตรียมให้บริการในยุโรปเดือนมีนาคม ลุ้นอาจจะมาถึงเอเชียเร็ว ๆ นี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-01-2020&group=35&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-01-2020&group=35&gblog=10 Fri, 24 Jan 2020 7:12:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-05-2021&group=34&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-05-2021&group=34&gblog=21 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[苔むした มอสซี่ ตะไคร่น้ำ ที่ทำให้เกิดศิลปะสีเขียว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-05-2021&group=34&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-05-2021&group=34&gblog=21 Sat, 22 May 2021 0:49:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-05-2021&group=34&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-05-2021&group=34&gblog=20 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำนาน "ชามชา"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-05-2021&group=34&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-05-2021&group=34&gblog=20 Fri, 21 May 2021 11:04:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-05-2021&group=34&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-05-2021&group=34&gblog=19 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[วัดเบียวโดอิงที่อยู่บนพื้นผิวเหรียญ 10 เยน Phoenix Hall (ด้านซ้าย)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-05-2021&group=34&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-05-2021&group=34&gblog=19 Thu, 13 May 2021 4:02:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-04-2021&group=34&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-04-2021&group=34&gblog=18 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ซากุระสวยราวฉากซีรีส์หนังเกาหลี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-04-2021&group=34&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-04-2021&group=34&gblog=18 Tue, 13 Apr 2021 11:58:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2020&group=34&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2020&group=34&gblog=17 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำนานเทศกาล คาโมะ หรือ Aoi Matsuri ของเมืองเกียวโต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2020&group=34&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2020&group=34&gblog=17 Thu, 19 Nov 2020 7:30:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-11-2020&group=34&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-11-2020&group=34&gblog=16 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ระบำอาวะ Awa Odori เป็นเทศกาลเต้นรำที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-11-2020&group=34&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-11-2020&group=34&gblog=16 Sat, 07 Nov 2020 6:18:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-08-2020&group=34&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-08-2020&group=34&gblog=15 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔นกกระทาตัวเก่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-08-2020&group=34&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-08-2020&group=34&gblog=15 Mon, 10 Aug 2020 8:45:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-06-2020&group=34&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-06-2020&group=34&gblog=14 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔วัดศาสนาพุทธเกาหลี ช่วงราชวงศ์โชซอน Jogyesa]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-06-2020&group=34&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-06-2020&group=34&gblog=14 Fri, 05 Jun 2020 4:48:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-04-2020&group=34&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-04-2020&group=34&gblog=13 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[♦◊ปราสาทซินเดอเรลล่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-04-2020&group=34&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-04-2020&group=34&gblog=13 Fri, 24 Apr 2020 5:19:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-04-2020&group=34&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-04-2020&group=34&gblog=12 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ภาพที่ดีที่สุดของช่างภาพและศิลปินที่ดีที่สุดในโลกประจำเดือนมีนาคม 2563]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-04-2020&group=34&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-04-2020&group=34&gblog=12 Sat, 04 Apr 2020 20:54:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-03-2020&group=34&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-03-2020&group=34&gblog=11 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ขุดแหล่งโบราณคดี“สบแจ่ม”พบหลักฐานเชื่อมศิลปกรรมสุโขทัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-03-2020&group=34&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-03-2020&group=34&gblog=11 Tue, 17 Mar 2020 4:59:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-03-2020&group=34&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-03-2020&group=34&gblog=10 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔สถานที่ขุดค้นพบทางโบราณคดีสำคัญๆของอินเดีย Kanganahalli]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-03-2020&group=34&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-03-2020&group=34&gblog=10 Sun, 15 Mar 2020 6:27:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-06-2020&group=33&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-06-2020&group=33&gblog=16 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔อนาคตผมคงโดนย้ายไปเป็นคนทำสวนดอกไม้ฮ่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-06-2020&group=33&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-06-2020&group=33&gblog=16 Mon, 22 Jun 2020 4:34:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-06-2020&group=33&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-06-2020&group=33&gblog=15 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ยุโรป และ อเมริกา ร้อนเต็มตัวก็ต้องเจอกับ สวนดอกไม้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-06-2020&group=33&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-06-2020&group=33&gblog=15 Mon, 15 Jun 2020 23:08:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-03-2020&group=33&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-03-2020&group=33&gblog=14 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔สวนกลางแจ้งร้านปลูกไม้เลื้อย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-03-2020&group=33&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-03-2020&group=33&gblog=14 Fri, 13 Mar 2020 4:52:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-02-2020&group=33&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-02-2020&group=33&gblog=13 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ห้องสันทนาการ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-02-2020&group=33&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-02-2020&group=33&gblog=13 Wed, 26 Feb 2020 8:21:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-02-2020&group=33&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-02-2020&group=33&gblog=12 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[โรงจอดรถหรือยานพาหนะอาจจจะติดกับบ้านหรือแยกต่างหาก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-02-2020&group=33&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-02-2020&group=33&gblog=12 Thu, 20 Feb 2020 7:24:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-02-2020&group=33&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-02-2020&group=33&gblog=11 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔สำนักงานขนาดเล็ก / โฮมออฟฟิศ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-02-2020&group=33&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-02-2020&group=33&gblog=11 Fri, 14 Feb 2020 7:41:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-01-2020&group=33&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-01-2020&group=33&gblog=10 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔หอสังเกตการณ์Chambre de bonne หรือ(Garret)ห้องใต้หลังคา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-01-2020&group=33&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-01-2020&group=33&gblog=10 Sun, 26 Jan 2020 9:26:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-09-2020&group=32&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-09-2020&group=32&gblog=13 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[สธ. เตือน ปี 2563 ไม่ใช่แค่โควิด! โรคไข้เลือดออกยังต้องระวัง! เป็นภัยร้ายใกล้ตัว ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-09-2020&group=32&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-09-2020&group=32&gblog=13 Tue, 22 Sep 2020 20:57:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-04-2020&group=32&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-04-2020&group=32&gblog=12 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[กษัตริย์จิกมี ทรงเปลี่ยนพระตำหนัก เป็นศูนย์พักฟื้น โควิด -19]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-04-2020&group=32&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-04-2020&group=32&gblog=12 Tue, 07 Apr 2020 18:01:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-03-2020&group=32&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-03-2020&group=32&gblog=11 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[เด็กน้อย 9 ขวบ ติดโควิด-19 บ่นอยากกินมาม่า ทีมหมอ และพยาบาลจัดให้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-03-2020&group=32&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-03-2020&group=32&gblog=11 Sun, 29 Mar 2020 17:40:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-02-2020&group=32&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-02-2020&group=32&gblog=10 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[สื่อทั่วโลกรายงาน แพทย์ไทยประสบความสำเร็จในการใช้ยาต้านไวรัสโคโรนาสูตรใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-02-2020&group=32&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-02-2020&group=32&gblog=10 Tue, 04 Feb 2020 4:10:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-03-2023&group=31&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-03-2023&group=31&gblog=48 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[The Glory Part 2ความรุ่งโรจน์ ตอนที่ 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-03-2023&group=31&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-03-2023&group=31&gblog=48 Thu, 16 Mar 2023 14:42:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-07-2022&group=31&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-07-2022&group=31&gblog=47 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ซีรีส์เกาหลีเรื่องใหม่ เล่นแร่แปรวิญญาณ Alchemy of Souls (2022) บอกต่อว่าสนุกมากๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-07-2022&group=31&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-07-2022&group=31&gblog=47 Fri, 01 Jul 2022 17:46:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-07-2021&group=31&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-07-2021&group=31&gblog=46 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[รีแอ๊คEP15 & EP16 | My Roommate is a Gumiho หนุ่มRyu Jun-yeolมาเเฝ้า ลีดัม หรือ(Lee Hye-ri) ตอนจบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-07-2021&group=31&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-07-2021&group=31&gblog=46 Mon, 19 Jul 2021 15:18:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-07-2021&group=31&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-07-2021&group=31&gblog=45 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[รีแอ๊คMy Roommate is a Gumiho ep13-14]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-07-2021&group=31&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-07-2021&group=31&gblog=45 Fri, 09 Jul 2021 13:25:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-07-2021&group=31&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-07-2021&group=31&gblog=44 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ลีดัมบอกเลิกคุณลุงจิ้งจอกMy Roommate is a Gumiho EP 12]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-07-2021&group=31&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-07-2021&group=31&gblog=44 Mon, 05 Jul 2021 10:19:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-06-2021&group=31&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-06-2021&group=31&gblog=43 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ซงเฮเคียว รับบทนางเอกใน 'Now Breaking Up']]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-06-2021&group=31&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-06-2021&group=31&gblog=43 Mon, 28 Jun 2021 7:27:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-06-2021&group=31&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-06-2021&group=31&gblog=42 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ซีรีย์เกาหลี Dark Hole แนวFantasy สยองขวัญสอบสวนคดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-06-2021&group=31&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-06-2021&group=31&gblog=42 Tue, 01 Jun 2021 17:11:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-05-2021&group=31&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-05-2021&group=31&gblog=41 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ซีรีย์เกาหลีเรื่องใหม่คนขวัญอ่อนห้ามดู "หมอผีโชซอน"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-05-2021&group=31&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-05-2021&group=31&gblog=41 Sat, 29 May 2021 17:18:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-02-2021&group=31&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-02-2021&group=31&gblog=40 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[React MR.Queen ep.20 ฝ่าบาทและมเหสีกลับวัง....ได้ซะทีหลังจากที่แฟนคลับลุ้นๆๆๆๆๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-02-2021&group=31&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-02-2021&group=31&gblog=40 Mon, 15 Feb 2021 13:56:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-02-2021&group=31&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-02-2021&group=31&gblog=39 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[React MR.Queen ep 19 พระมเหสีได้รับบาดเจ็บจากโดนแทงด้วยดาบฝ่าบาทได้รักษาแผล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-02-2021&group=31&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-02-2021&group=31&gblog=39 Sun, 14 Feb 2021 10:07:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-02-2021&group=31&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-02-2021&group=31&gblog=38 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[สัปดาห์หน้าตามกำนดก็จะอวสานแน่ MR.Queen ราชินีKim So Yongเมื่อฝ่าบาทหายตัวไปมาดูกันว่าเธอจะทำอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-02-2021&group=31&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-02-2021&group=31&gblog=38 Mon, 08 Feb 2021 7:26:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-02-2021&group=31&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-02-2021&group=31&gblog=37 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[รีแอค Mr.Queen EP.17 ฝ่าบาทโดนลวงให้ออกมานอกวัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-02-2021&group=31&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-02-2021&group=31&gblog=37 Sun, 07 Feb 2021 14:14:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-02-2021&group=31&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-02-2021&group=31&gblog=36 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[React MR.Queen ep 16 ระลึกชาติพระมเหสีทรงทูลฝ่าบาทเรื่องราวในอนาคตของโซซอน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-02-2021&group=31&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-02-2021&group=31&gblog=36 Tue, 02 Feb 2021 3:36:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-02-2021&group=31&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-02-2021&group=31&gblog=34 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ รีแอ๊ค MR.Queen ep 15 หลังจากแก้แค้นเสร็จพระมเหสีชวนฝ่าบาทหม่ำราเมนตอนดึก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-02-2021&group=31&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-02-2021&group=31&gblog=34 Mon, 01 Feb 2021 7:51:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-01-2021&group=31&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-01-2021&group=31&gblog=32 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[MR.Queen ep13 รีแอ๊ค ตอนที่ซื่อว่าไม่มีพรุ่งนี้ แต่ราชินีแอบไปซดสาเกในโรงครัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-01-2021&group=31&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-01-2021&group=31&gblog=32 Sun, 24 Jan 2021 16:28:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-01-2021&group=31&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-01-2021&group=31&gblog=30 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[รีแอค MR.Queen EP12 ที่สุดถึงบทบังคับให้ ราชินีชอรินหรือนางเอกต้องเข้าครัวทำอาหารถวายในพิธีสำคัญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-01-2021&group=31&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-01-2021&group=31&gblog=30 Tue, 19 Jan 2021 1:23:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-01-2021&group=31&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-01-2021&group=31&gblog=29 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ รีแอ๊ค ep 11 ซีรีส์เกาหลี Mr.Queen กษัตริย์ชอลจง กำลังเปิดเผยตัวตน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-01-2021&group=31&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-01-2021&group=31&gblog=29 Mon, 18 Jan 2021 7:24:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-01-2021&group=31&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-01-2021&group=31&gblog=28 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ครูพยาบาลแปลก ปีศาจป่วน (보건교사 안은영)ตลก แฟนตาซี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-01-2021&group=31&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-01-2021&group=31&gblog=28 Tue, 12 Jan 2021 6:10:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-01-2021&group=31&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-01-2021&group=31&gblog=27 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ Mr Queen เรื่องนี้ดังฉุดไม่อยู่จริงๆสำหรับคอซีรีส์เกาหลีต้องบอกว่าห้ามพลาด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-01-2021&group=31&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-01-2021&group=31&gblog=27 Fri, 08 Jan 2021 4:56:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-01-2021&group=31&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-01-2021&group=31&gblog=26 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[“โอกาส” และ“ ทางเลือก”ไครอส Kairos ซีรีย์เกาหลี แนว แฟนตาซี ระทึกขวัญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-01-2021&group=31&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-01-2021&group=31&gblog=26 Thu, 07 Jan 2021 7:50:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-01-2021&group=31&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-01-2021&group=31&gblog=25 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[สายลับโรแมนติก The Spies Who Loved Me "ละครที่ทำให้คุณหัวเราะได้มากมาย"ซีรีส์เกาหลี2020]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-01-2021&group=31&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-01-2021&group=31&gblog=25 Tue, 05 Jan 2021 6:40:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-01-2021&group=31&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-01-2021&group=31&gblog=24 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[อี ดง-อุก ใน Tale of the Nine Tailed แฟนตาซี บู๊ โรแมนติก สยองขวัญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-01-2021&group=31&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-01-2021&group=31&gblog=24 Mon, 04 Jan 2021 23:11:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-12-2020&group=31&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-12-2020&group=31&gblog=23 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องที่ต้องปักมุด Mr. Queen ซีรีย์ย้อนยุคกำลังฉาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-12-2020&group=31&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-12-2020&group=31&gblog=23 Thu, 17 Dec 2020 1:36:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-08-2020&group=31&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-08-2020&group=31&gblog=21 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[Uncontrollably Fond หยุดหัวใจไว้ลุ้นรัก ซีรีย์ดีแต่เพิ่งได้ชม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-08-2020&group=31&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-08-2020&group=31&gblog=21 Fri, 14 Aug 2020 4:37:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-06-2020&group=31&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-06-2020&group=31&gblog=20 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ Backstreet Rookie ร้านสะดวกซื้อ Saet-byul ซีรีย์ใหม่นำแสดงโดย Kim You-Jung]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-06-2020&group=31&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-06-2020&group=31&gblog=20 Tue, 16 Jun 2020 23:59:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-06-2020&group=31&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-06-2020&group=31&gblog=19 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ซีรีย์เกาหลี ระดับของการโกหก Class of Liesทำไมคล้ายๆเหตุที่เกิดในโรงเรียนไทยเราจัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-06-2020&group=31&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-06-2020&group=31&gblog=19 Mon, 15 Jun 2020 14:43:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-04-2020&group=31&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-04-2020&group=31&gblog=18 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ซีรีย์จีน หมอหญิงสุดคิ้วส์ อยู่บ้านเหงาๆน่าจะลองชมดูครับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-04-2020&group=31&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-04-2020&group=31&gblog=18 Thu, 30 Apr 2020 8:55:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-01-2020&group=31&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-01-2020&group=31&gblog=17 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[พรรคการเมืองโสมขาวโร่ฟ้อง ซีรีส์ดัง "Crash Landing on You" ให้ภาพโสมแดงดูดีเกิน!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-01-2020&group=31&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-01-2020&group=31&gblog=17 Sun, 26 Jan 2020 7:20:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-01-2020&group=31&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-01-2020&group=31&gblog=16 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔เป็นซีรีย์ที่ได้รับความนิยมสุงอีกเรื่องหนึ่ง Hot Stove League 스토브리그]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-01-2020&group=31&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-01-2020&group=31&gblog=16 Fri, 24 Jan 2020 9:15:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-01-2020&group=31&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-01-2020&group=31&gblog=15 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ซีรีส์ย้อนยุคกำลังฉายอยู่บนจอQueen: Love and War (간택 - 여인들의 전쟁)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-01-2020&group=31&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-01-2020&group=31&gblog=15 Tue, 21 Jan 2020 0:09:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-01-2020&group=31&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-01-2020&group=31&gblog=14 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ซีรีส์เกาหลีที่กำลังฉายบนจอ Black Dog: Being A Teacher]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-01-2020&group=31&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-01-2020&group=31&gblog=14 Mon, 20 Jan 2020 3:39:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-01-2020&group=31&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-01-2020&group=31&gblog=13 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ซีรีส์ใหม่ Prosecutor Civil War검사내전ไดอารี่ของอัยการ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-01-2020&group=31&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-01-2020&group=31&gblog=13 Sun, 19 Jan 2020 0:24:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-01-2020&group=31&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-01-2020&group=31&gblog=12 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ซีรีส์เกาหลี2019 Beautiful Love, Wonderful Lifeวัยรักวัยสนุกใสๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-01-2020&group=31&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-01-2020&group=31&gblog=12 Fri, 17 Jan 2020 17:50:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-01-2020&group=31&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-01-2020&group=31&gblog=11 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ซีรีส์เกาหลี หมอนักโทษ Doctor Prisoner]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-01-2020&group=31&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-01-2020&group=31&gblog=11 Sun, 12 Jan 2020 6:43:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-01-2020&group=31&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-01-2020&group=31&gblog=10 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ เพิ่งจะได้ชมPrincess Hoursเจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-01-2020&group=31&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-01-2020&group=31&gblog=10 Sun, 05 Jan 2020 12:19:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-04-2020&group=29&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-04-2020&group=29&gblog=10 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔Netflix ระดมทุนพันล้านดอลลาร์สร้างเนื้อหาใหม่เอาใจแฟนๆ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-04-2020&group=29&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-04-2020&group=29&gblog=10 Sat, 25 Apr 2020 6:57:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-05-2021&group=28&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-05-2021&group=28&gblog=18 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[คอนเฟิร์มแล้วว่า"อีซึงกิกับอีดาอิน" ทั้ง 2 คนกำลังคบกันอยู่ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-05-2021&group=28&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-05-2021&group=28&gblog=18 Mon, 24 May 2021 20:17:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-07-2020&group=28&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-07-2020&group=28&gblog=17 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔''หมาก ปริญ'ยกก๊วน'บ้านฮับซับ'เข้าวัดทำบุญเข้าพรรษา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-07-2020&group=28&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-07-2020&group=28&gblog=17 Mon, 27 Jul 2020 9:06:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-06-2020&group=28&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-06-2020&group=28&gblog=16 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔วง BTSเกาหลีหัวใจหล่อ บริจาด1ล้านเหรียญสหรัฐ To Black Lives Matter (BLM)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-06-2020&group=28&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-06-2020&group=28&gblog=16 Wed, 10 Jun 2020 0:50:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-03-2020&group=28&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-03-2020&group=28&gblog=15 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[“กิ๊ก มยุริญ” ชวนสวดคาถาป้องกันโรค ไล่ไวรัสโควิด-19 ระบาด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-03-2020&group=28&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-03-2020&group=28&gblog=15 Tue, 03 Mar 2020 19:21:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-01-2020&group=28&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-01-2020&group=28&gblog=14 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔แฟนคลับน้อง ลิซ่า แบล็กพิงก์ ต้องเข้าไปอ่านด่วน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-01-2020&group=28&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-01-2020&group=28&gblog=14 Tue, 14 Jan 2020 7:55:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-01-2020&group=28&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-01-2020&group=28&gblog=13 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ระทึก ซึงรี รอผลหมายจับ หลังอัยการยื่นขอศาล คดีจัดหาประเวณี-เล่นพนันต่างชาติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-01-2020&group=28&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-01-2020&group=28&gblog=13 Sat, 11 Jan 2020 18:50:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-01-2020&group=28&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-01-2020&group=28&gblog=12 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ญาติโยมฮือฮา คู่แฝดนายแบบโฆษณา กลับมาบวชทดแทนคุณพ่อแม่ที่สุโขทัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-01-2020&group=28&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-01-2020&group=28&gblog=12 Wed, 08 Jan 2020 17:52:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-12-2019&group=28&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-12-2019&group=28&gblog=11 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[❉❊❋จองกุก แห่ง BTSได้อันดับหนึ่งของ The Most Handsome Face ปี2019]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-12-2019&group=28&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-12-2019&group=28&gblog=11 Sat, 28 Dec 2019 7:44:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-12-2019&group=28&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-12-2019&group=28&gblog=10 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◎❀♦BTS เป็นไอดอลชาย2ปีซ้อน park jimin ยินดีด้วยค้าบคนเก่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-12-2019&group=28&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-12-2019&group=28&gblog=10 Thu, 19 Dec 2019 18:13:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-01-2021&group=27&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-01-2021&group=27&gblog=18 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ดารานายแบบชื่อดัง Paing Takhon ลาบวชเพื่อปฎิบัติธรรม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-01-2021&group=27&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-01-2021&group=27&gblog=18 Thu, 14 Jan 2021 18:58:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-08-2020&group=27&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-08-2020&group=27&gblog=17 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ตูน บอดี้สแลม สร้างกุฏิหลังใหม่ ถวายวัดที่เคยบวชเรียน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-08-2020&group=27&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-08-2020&group=27&gblog=17 Fri, 14 Aug 2020 17:51:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-08-2020&group=27&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-08-2020&group=27&gblog=16 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔"ก้อย รัชวิน-ตูน บอดี้สแลม" เข้าวัด นุ่งขาวห่มขาว ปฏิบัติธรรมเติมพลังจิตใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-08-2020&group=27&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-08-2020&group=27&gblog=16 Mon, 03 Aug 2020 18:06:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-04-2020&group=27&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-04-2020&group=27&gblog=15 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ อนุโมทนาบุญ ต๊อก ศุภกร บวชเงียบ ขออยู่กับพระธรรมไม่มีกำหนดสึก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-04-2020&group=27&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-04-2020&group=27&gblog=15 Sat, 11 Apr 2020 23:25:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-04-2020&group=27&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-04-2020&group=27&gblog=14 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔Leonardo DiCaprio ระดมทุนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค coronavirus ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-04-2020&group=27&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-04-2020&group=27&gblog=14 Tue, 07 Apr 2020 1:58:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-03-2020&group=27&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-03-2020&group=27&gblog=13 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ดาราชื่นชม "แมทธิว" กล้าหาญ "ลีเดีย" วอนรัฐให้ชัดเจน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-03-2020&group=27&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-03-2020&group=27&gblog=13 Mon, 16 Mar 2020 21:51:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-02-2020&group=27&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-02-2020&group=27&gblog=12 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[“คิมโกอึน” บริจาคเงินกว่า 100 ล้านวอน ให้ผู้มีรายได้น้อยเกิดการเเพร่ระบาดของ COVID-19]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-02-2020&group=27&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-02-2020&group=27&gblog=12 Wed, 26 Feb 2020 18:48:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-02-2020&group=27&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-02-2020&group=27&gblog=11 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[เทอร์มินัล 21 โคราช เตรียมทำบุญครั้งใหญ่ ห้างเปิด 13 ก.พ.นี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-02-2020&group=27&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-02-2020&group=27&gblog=11 Thu, 13 Feb 2020 7:48:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-01-2020&group=27&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-01-2020&group=27&gblog=10 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ด่วน! หมอสั่ง "บิ๊กตู่" หยุดพัก หลังพบเป็นไข้ ยกเลิกทุกภารกิจ แพทย์แจงอาการ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-01-2020&group=27&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-01-2020&group=27&gblog=10 Thu, 30 Jan 2020 19:02:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-04-2023&group=26&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-04-2023&group=26&gblog=41 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[Stealer: The Treasure Keeper ซีรีส์เกาหลี เรื่องใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-04-2023&group=26&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-04-2023&group=26&gblog=41 Tue, 18 Apr 2023 12:48:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-05-2022&group=26&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-05-2022&group=26&gblog=40 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[EP 14 My Liberation Notes ที่สุด ยอมกีจองเป็นฝ่ายขอ"โจแทฮุน แต่งงาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-05-2022&group=26&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-05-2022&group=26&gblog=40 Mon, 23 May 2022 14:43:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-05-2022&group=26&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-05-2022&group=26&gblog=39 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[My Liberation Notes สปอย EP 11,12]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-05-2022&group=26&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-05-2022&group=26&gblog=39 Wed, 18 May 2022 12:33:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-05-2022&group=26&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-05-2022&group=26&gblog=38 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[สปอยซีรีส์เกาหลี My Liberation Notes EP 9]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-05-2022&group=26&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-05-2022&group=26&gblog=38 Sun, 08 May 2022 12:22:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-04-2022&group=26&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-04-2022&group=26&gblog=37 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[My Liberation Notes ปล่อยใจสู่เสรี ชีวิตสามคนพี่น้อง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-04-2022&group=26&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-04-2022&group=26&gblog=37 Fri, 29 Apr 2022 4:23:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-03-2022&group=26&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-03-2022&group=26&gblog=36 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[บอกเล่า นัดบอดวุ่น ลุ้นรักท่านประธาน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-03-2022&group=26&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-03-2022&group=26&gblog=36 Tue, 29 Mar 2022 14:25:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-12-2021&group=26&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-12-2021&group=26&gblog=35 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ย้อนยุค สนุกซีรีส์The Red Sleeve Cuff รีแอ๊ค]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-12-2021&group=26&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-12-2021&group=26&gblog=35 Tue, 21 Dec 2021 23:37:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-09-2021&group=26&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-09-2021&group=26&gblog=34 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[รีแอค Lovers of the Red Sky (2021) 1-3]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-09-2021&group=26&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-09-2021&group=26&gblog=34 Tue, 07 Sep 2021 9:18:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-06-2021&group=26&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-06-2021&group=26&gblog=33 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ซีรีส์เกาหลีออกใหม่Nevertheless สร้างจากWebtoon ความโรแมนติกที่เกินจริงของบัตเตอร์ฟลาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-06-2021&group=26&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-06-2021&group=26&gblog=33 Mon, 21 Jun 2021 8:26:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-06-2021&group=26&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-06-2021&group=26&gblog=32 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ซีรีส์เกาหลีสนุกและเรตติ้งคนชมสุงมาก แร็กเก็ต บอยส์ (Racket Boys)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-06-2021&group=26&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-06-2021&group=26&gblog=32 Sun, 20 Jun 2021 3:55:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-06-2021&group=26&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-06-2021&group=26&gblog=31 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[동산Sell Your Haunted House หรือ Daebak Real Estate ep.5]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-06-2021&group=26&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-06-2021&group=26&gblog=31 Fri, 04 Jun 2021 11:07:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-05-2021&group=26&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-05-2021&group=26&gblog=30 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ 대박부동산Sell Your Haunted House หรือ Daebak Real Estate ep.2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-05-2021&group=26&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-05-2021&group=26&gblog=30 Tue, 25 May 2021 5:20:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-05-2021&group=26&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-05-2021&group=26&gblog=29 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้แล้วว่าผมยุ่งจริงๆ 대박부동산 เพิ่งได้ชมซีรีย์เกือบใกล้จะจบนึกออก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-05-2021&group=26&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-05-2021&group=26&gblog=29 Mon, 24 May 2021 11:35:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-02-2021&group=26&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-02-2021&group=26&gblog=28 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[รีแอ๊คMust You Go ?EP.1 ทวิภพพระเอกและนางเอกเมื่อหกร้อยปีกลับมาเจอกันในปี2021ธีมย้อนยุค]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-02-2021&group=26&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-02-2021&group=26&gblog=28 Sat, 27 Feb 2021 11:40:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-02-2021&group=26&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-02-2021&group=26&gblog=27 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ซีรีส์ใหม่เพิ่งออกฉาย River Where the Moon Rises มาจากเวบตูนแนวย้อนยุค]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-02-2021&group=26&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-02-2021&group=26&gblog=27 Wed, 17 Feb 2021 7:27:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-02-2021&group=26&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-02-2021&group=26&gblog=26 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ซีรีส์เกาหลี Love for a Thousand More ดูสบายๆพระนางน่ารัก10ตอนจบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-02-2021&group=26&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-02-2021&group=26&gblog=26 Sat, 06 Feb 2021 10:15:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-01-2021&group=26&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-01-2021&group=26&gblog=25 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[อีกเรื่องที่ต้องปักมุด Ahn Hyo-seop เจอ Kim Yoo-jeong,ใน “ Red Sky”โรแมนติกแฟนตาซีอิงประวัติศาสตร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-01-2021&group=26&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-01-2021&group=26&gblog=25 Wed, 13 Jan 2021 18:13:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-12-2020&group=26&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-12-2020&group=26&gblog=24 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA['Run On' ที่เล่าเรื่องราวความรักของ Gi Sun-gyeomและ Oh Mi-joo ผู้แปลคำบรรยาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-12-2020&group=26&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-12-2020&group=26&gblog=24 Thu, 31 Dec 2020 4:46:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-12-2020&group=26&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-12-2020&group=26&gblog=23 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[โรแมนติกคอมเมดี้ วัยรุ่นหรือสุงวัย สนุกๆใน 'Contract Friendship 'ซีรีส์เกาหลี เมโลดราม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-12-2020&group=26&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-12-2020&group=26&gblog=23 Wed, 30 Dec 2020 9:14:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-12-2020&group=26&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-12-2020&group=26&gblog=22 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[Zombie Detective ซีรีส์เกาหลี ที่ชนะรางวัล Best Challenge Award]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-12-2020&group=26&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-12-2020&group=26&gblog=22 Tue, 29 Dec 2020 10:16:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-12-2020&group=26&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-12-2020&group=26&gblog=21 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ หากคุณชอบความสยองขวัญไม่ควรพลาด สวีทโฮม (2020) ที่ทำมาจากwebtoon]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-12-2020&group=26&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-12-2020&group=26&gblog=21 Sun, 27 Dec 2020 7:57:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-12-2020&group=26&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-12-2020&group=26&gblog=20 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ซอฮยอน รับบท 'Hello Dracula' เป็นครูโรงเรียนประถมที่มีความลับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-12-2020&group=26&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-12-2020&group=26&gblog=20 Thu, 24 Dec 2020 10:16:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-12-2020&group=26&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-12-2020&group=26&gblog=19 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[เทพ Lee Soo Hyuk ตกจากสวรรค์ใน Handmade Love แฟนตาซีโรแมนติก ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-12-2020&group=26&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-12-2020&group=26&gblog=19 Wed, 23 Dec 2020 9:53:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-07-2020&group=26&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-07-2020&group=26&gblog=18 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ซีรีย์เก่าเกาหลี Faith The Great Docto ที่ยังอยากดูอีกครั้ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-07-2020&group=26&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-07-2020&group=26&gblog=18 Sat, 04 Jul 2020 10:51:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-06-2020&group=26&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-06-2020&group=26&gblog=17 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ ซีรีย์เกาหลีย้อนยุค ลม เมฆ และ ฝน Wind and Cloud and Rain 2020]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-06-2020&group=26&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-06-2020&group=26&gblog=17 Sun, 14 Jun 2020 23:23:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-05-2020&group=26&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-05-2020&group=26&gblog=16 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ซีรีย์เกาหลีเมื่อ3ปีก่อนแต่ผมเพิ่งดูBecause This Is My First Life]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-05-2020&group=26&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-05-2020&group=26&gblog=16 Mon, 11 May 2020 5:24:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-03-2020&group=26&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-03-2020&group=26&gblog=15 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ซีรีย์เกาหลี Itaewon Class ธุรกิจปิดเกมแค้นไม่มีตบจูบแต่สนุกทุกตอน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-03-2020&group=26&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-03-2020&group=26&gblog=15 Tue, 24 Mar 2020 5:16:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-03-2020&group=26&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-03-2020&group=26&gblog=14 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ซีรีย์เเกาหลี2019 แสงไฟแด่ดวงตา The Light in Your Eyes (눈이 부시게)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-03-2020&group=26&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-03-2020&group=26&gblog=14 Tue, 10 Mar 2020 7:13:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-02-2020&group=26&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-02-2020&group=26&gblog=13 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔2019 ติดกับดัก 'Trap'ซีรีย์เกาหลี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-02-2020&group=26&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-02-2020&group=26&gblog=13 Mon, 24 Feb 2020 10:54:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-02-2020&group=26&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-02-2020&group=26&gblog=12 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔แม่และลูกสาวที่สง่างาม(우아한 모녀)Gracious Revenge]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-02-2020&group=26&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-02-2020&group=26&gblog=12 Mon, 03 Feb 2020 14:27:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-01-2020&group=26&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-01-2020&group=26&gblog=11 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ซีรีส์เกาหลี 2019 เดอะแบงค์เกอร์The Banker (더 뱅커)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-01-2020&group=26&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-01-2020&group=26&gblog=11 Tue, 14 Jan 2020 6:45:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-11-2019&group=26&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-11-2019&group=26&gblog=10 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔Left-Handed Wife แผนลวงบ่วงรัก (왼손잡이 아내) ใหม่ซีรีส์เกาหลี 2019]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-11-2019&group=26&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-11-2019&group=26&gblog=10 Sun, 24 Nov 2019 0:24:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-08-2023&group=25&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-08-2023&group=25&gblog=44 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[หมูกล่อง และอันตรายต่อธุรกิจหมูไทย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-08-2023&group=25&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-08-2023&group=25&gblog=44 Tue, 08 Aug 2023 21:29:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-12-2022&group=25&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-12-2022&group=25&gblog=43 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ต้มยำทะเลมีหมูเด้งรัชฎา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-12-2022&group=25&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-12-2022&group=25&gblog=43 Thu, 15 Dec 2022 13:58:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-12-2022&group=25&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-12-2022&group=25&gblog=42 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ก๋วยเตี๋ยวชิ้นปลาซอยลือชา นุสาวรีย์ชัยฯ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-12-2022&group=25&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-12-2022&group=25&gblog=42 Wed, 14 Dec 2022 15:22:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-03-2022&group=25&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-03-2022&group=25&gblog=41 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[จานเดียวอิ่ม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-03-2022&group=25&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-03-2022&group=25&gblog=41 Wed, 30 Mar 2022 5:09:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-01-2022&group=25&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-01-2022&group=25&gblog=40 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[แครอท องุ่น กุ้งสด แอปเปิ้ล นำมาตำส้มแซ่บ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-01-2022&group=25&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-01-2022&group=25&gblog=40 Fri, 21 Jan 2022 3:19:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-06-2021&group=25&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-06-2021&group=25&gblog=39 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ผักกรอบไก่ก็ก้อกรอบๆรวมเป็นสลัด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-06-2021&group=25&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-06-2021&group=25&gblog=39 Tue, 15 Jun 2021 18:03:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-06-2020&group=25&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-06-2020&group=25&gblog=38 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[อาหารจีน ชงโหยวปิ่ง หรือ แพนเค้กต้นหอม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-06-2020&group=25&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-06-2020&group=25&gblog=38 Mon, 01 Jun 2020 8:51:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-04-2020&group=25&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-04-2020&group=25&gblog=37 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ ประวัติอาหาร ฮุมมุส ( hummus) หรือ ฮุมมุศ อาหารประเภทจิ้ม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-04-2020&group=25&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-04-2020&group=25&gblog=37 Mon, 13 Apr 2020 2:02:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-03-2020&group=25&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-03-2020&group=25&gblog=36 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ประวัติการทำปลาร้า หรือ ปลาแดก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-03-2020&group=25&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-03-2020&group=25&gblog=36 Wed, 04 Mar 2020 7:59:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-03-2020&group=25&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-03-2020&group=25&gblog=35 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ประวัติอาหารเส้นเดินทางไลกจากประเทศจีนมาไทยอย่าง ราดหน้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-03-2020&group=25&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-03-2020&group=25&gblog=35 Mon, 02 Mar 2020 10:20:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-02-2020&group=25&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-02-2020&group=25&gblog=34 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔เมนูที่สามารถเปิดขายตามตลาดนัดหรือแหล่งชุมชน สาคูไส้หมู และข้าวเกรียบปากหม้อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-02-2020&group=25&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-02-2020&group=25&gblog=34 Mon, 17 Feb 2020 7:04:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-02-2020&group=25&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-02-2020&group=25&gblog=33 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ประวัติขนมจีน(อาหารไทย อีสาน กลาง เหนือ ใต้)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-02-2020&group=25&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-02-2020&group=25&gblog=33 Sun, 16 Feb 2020 14:12:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-02-2020&group=25&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-02-2020&group=25&gblog=32 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ยำขนมจีน...ยำกินเองก็ได้จ้ะเด็กๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-02-2020&group=25&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-02-2020&group=25&gblog=32 Thu, 13 Feb 2020 17:57:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-01-2020&group=25&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-01-2020&group=25&gblog=31 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ประวัติลักษณะ ความนิยม อาหารภาคใต้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-01-2020&group=25&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-01-2020&group=25&gblog=31 Sat, 25 Jan 2020 6:49:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-01-2020&group=25&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-01-2020&group=25&gblog=30 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ปลาหมึกย่าง,ลูกชิ้นทรงเครื่อง,หมูย่างติดมัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-01-2020&group=25&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-01-2020&group=25&gblog=30 Wed, 22 Jan 2020 8:39:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-01-2020&group=25&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-01-2020&group=25&gblog=29 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ขนมโบราณประวัติขนมอาเก๊าะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-01-2020&group=25&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-01-2020&group=25&gblog=29 Wed, 15 Jan 2020 18:42:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-01-2020&group=25&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-01-2020&group=25&gblog=28 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ขนมไหว้พระจันทร์ของชาวจีน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-01-2020&group=25&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-01-2020&group=25&gblog=28 Tue, 14 Jan 2020 19:31:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-01-2020&group=25&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-01-2020&group=25&gblog=27 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ประวัติ ขนมกุมภมาศ หรือ Khanom mo kaeng ขนมหม้อแกง,]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-01-2020&group=25&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-01-2020&group=25&gblog=27 Tue, 07 Jan 2020 9:52:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-12-2019&group=25&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-12-2019&group=25&gblog=26 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[✸เฝอเป็นอาหารจานหลักที่รับประทานได้ทุกมื้อชาวเวียดนาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-12-2019&group=25&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-12-2019&group=25&gblog=26 Tue, 31 Dec 2019 0:14:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-12-2019&group=25&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-12-2019&group=25&gblog=25 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[❊❋ที่รูจักมีอยู่สองสามอย่างแต่อยากกินมากๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-12-2019&group=25&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-12-2019&group=25&gblog=25 Sun, 22 Dec 2019 1:19:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-12-2019&group=25&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-12-2019&group=25&gblog=24 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ข้าวเหนียวหน้านวล ขนมไทยโบราณหาทานยาก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-12-2019&group=25&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-12-2019&group=25&gblog=24 Sat, 21 Dec 2019 22:33:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-12-2019&group=25&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-12-2019&group=25&gblog=23 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ยฺเหวียนเซียว หรือ "ขนมบัวลอยน้ำขิง" ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-12-2019&group=25&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-12-2019&group=25&gblog=23 Wed, 18 Dec 2019 14:26:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-12-2019&group=25&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-12-2019&group=25&gblog=22 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔อาหารท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ต โอ้เอ๋ว หรือ โอ๊ะเอ๋ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-12-2019&group=25&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-12-2019&group=25&gblog=22 Fri, 13 Dec 2019 18:00:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-12-2019&group=25&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-12-2019&group=25&gblog=21 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔'แกงเหลืองกระดูกอ่อนหมูด้วยผักสามเกลอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-12-2019&group=25&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-12-2019&group=25&gblog=21 Mon, 09 Dec 2019 1:19:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-12-2019&group=25&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-12-2019&group=25&gblog=20 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔'ขนมฮวดโก้ย หรือ ถ้วยฟู]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-12-2019&group=25&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-12-2019&group=25&gblog=20 Sun, 08 Dec 2019 23:08:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-12-2019&group=25&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-12-2019&group=25&gblog=19 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔บากกูดเต๊ะ อาหารเช้าของหลายประเทศรวมทั้งไทยตอนใต้ด้วย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-12-2019&group=25&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-12-2019&group=25&gblog=19 Sat, 07 Dec 2019 19:06:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-12-2019&group=25&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-12-2019&group=25&gblog=18 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ประวัติและวิธีทำ Baklava บาคลาวา ขนมหวาน อาหรับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-12-2019&group=25&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-12-2019&group=25&gblog=18 Fri, 06 Dec 2019 18:34:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-12-2019&group=25&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-12-2019&group=25&gblog=17 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ ขนมอังกู๊ นิยมทำในงานรับขวัญเด็กเกิดใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-12-2019&group=25&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-12-2019&group=25&gblog=17 Thu, 05 Dec 2019 18:16:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-12-2019&group=25&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-12-2019&group=25&gblog=16 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ขนมหวานไทย กล้วยบวชชี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-12-2019&group=25&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-12-2019&group=25&gblog=16 Tue, 03 Dec 2019 9:16:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-12-2019&group=25&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-12-2019&group=25&gblog=15 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔มื้อเย็นในวันเสาร์สิ้นเดือนที่๑๑ด้วยสลัดสามสหาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-12-2019&group=25&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-12-2019&group=25&gblog=15 Sun, 01 Dec 2019 7:33:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-11-2019&group=25&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-11-2019&group=25&gblog=14 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ข้าวต้มมัด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-11-2019&group=25&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-11-2019&group=25&gblog=14 Sat, 30 Nov 2019 9:29:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-11-2019&group=25&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-11-2019&group=25&gblog=13 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ผัดหมี่-ส้มตำ-ไก่งวงย่าง วันขอบคุณพระเจ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-11-2019&group=25&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-11-2019&group=25&gblog=13 Fri, 29 Nov 2019 1:13:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-11-2019&group=25&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-11-2019&group=25&gblog=12 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ขนมชั้นใบเตย ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-11-2019&group=25&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-11-2019&group=25&gblog=12 Sun, 24 Nov 2019 0:50:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-11-2019&group=25&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-11-2019&group=25&gblog=11 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔หอยทอด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-11-2019&group=25&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-11-2019&group=25&gblog=11 Fri, 22 Nov 2019 18:06:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-11-2019&group=25&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-11-2019&group=25&gblog=10 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔พะแนงเนื้อราดข้าว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-11-2019&group=25&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-11-2019&group=25&gblog=10 Thu, 21 Nov 2019 6:04:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-05-2023&group=24&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-05-2023&group=24&gblog=49 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[จริงๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-05-2023&group=24&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-05-2023&group=24&gblog=49 Thu, 18 May 2023 13:34:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-05-2021&group=24&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-05-2021&group=24&gblog=48 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ช่วงฤดูชิโระยาชิโอะใบไม้ของต้นไม้โดยรอบจะเป็นสีเขียวสดและตัดกับดอกไม้สีขาวก็สวยงาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-05-2021&group=24&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-05-2021&group=24&gblog=48 Tue, 25 May 2021 6:35:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-05-2021&group=24&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-05-2021&group=24&gblog=47 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[กุหลาบ พวงร้อย Lady Banks' Rose モッコウバラ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-05-2021&group=24&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-05-2021&group=24&gblog=47 Wed, 12 May 2021 4:19:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-04-2021&group=24&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-04-2021&group=24&gblog=46 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ไม่น่าเชื่อว่าดอกไม้ชนิดนี้จะมีชีวิตรอดมาได้จากความหนาว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-04-2021&group=24&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-04-2021&group=24&gblog=46 Mon, 12 Apr 2021 10:00:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-09-2020&group=24&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-09-2020&group=24&gblog=45 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ผลไม้สำหรับนกกาหรือสัตว์อื่นๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-09-2020&group=24&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-09-2020&group=24&gblog=45 Wed, 02 Sep 2020 4:18:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-07-2020&group=24&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-07-2020&group=24&gblog=44 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔สงสัยดินตรงนี้คงจะดีปลูกอะไรๆงอกงามเหลือเกิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-07-2020&group=24&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-07-2020&group=24&gblog=44 Mon, 20 Jul 2020 6:51:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-07-2020&group=24&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-07-2020&group=24&gblog=43 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ สวัสดีเช้าวันพุธ ที่ 15 กรกฎาคม 2020]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-07-2020&group=24&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-07-2020&group=24&gblog=43 Wed, 15 Jul 2020 5:59:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-07-2020&group=24&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-07-2020&group=24&gblog=42 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔เจ้าดอกธูปฤาษีที่ทำหน้าที่อุ้มบุญตัวดักแด้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-07-2020&group=24&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-07-2020&group=24&gblog=42 Mon, 13 Jul 2020 5:35:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-07-2020&group=24&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-07-2020&group=24&gblog=41 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ ปลูกไว้โชว์ มะเขือเทศลูกดกเต็มต้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-07-2020&group=24&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-07-2020&group=24&gblog=41 Sun, 12 Jul 2020 5:21:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-07-2020&group=24&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-07-2020&group=24&gblog=40 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔จริงๆเขามีด้วยกันหลายสี Lupinus polyphyllus large-leaved]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-07-2020&group=24&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-07-2020&group=24&gblog=40 Sat, 11 Jul 2020 4:49:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-07-2020&group=24&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-07-2020&group=24&gblog=39 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔กระดิ่งนางฟ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-07-2020&group=24&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-07-2020&group=24&gblog=39 Fri, 10 Jul 2020 2:55:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-07-2020&group=24&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-07-2020&group=24&gblog=38 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ วันนี้ถึงบางอ้อแล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-07-2020&group=24&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-07-2020&group=24&gblog=38 Thu, 09 Jul 2020 4:27:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-07-2020&group=24&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-07-2020&group=24&gblog=37 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔สวัสดีเช้าวันพุธ ที่แปด กรกฎาคม 2020]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-07-2020&group=24&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-07-2020&group=24&gblog=37 Wed, 08 Jul 2020 5:09:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-07-2020&group=24&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-07-2020&group=24&gblog=36 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔สวัสดีเช้าวันอังคารที่เจ็ด กรกฎาคม2020]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-07-2020&group=24&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-07-2020&group=24&gblog=36 Tue, 07 Jul 2020 4:41:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-07-2020&group=24&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-07-2020&group=24&gblog=35 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ สวัสดีเช้าวันจันทร์ หก กรกฎาคม 2020]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-07-2020&group=24&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-07-2020&group=24&gblog=35 Mon, 06 Jul 2020 6:18:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-07-2020&group=24&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-07-2020&group=24&gblog=34 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ฉัตรทอง (Hollyhock) หรือดอกชบาเมกา มีคุณค่าทางสมุนไพร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-07-2020&group=24&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-07-2020&group=24&gblog=34 Sun, 05 Jul 2020 6:59:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-06-2020&group=24&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-06-2020&group=24&gblog=33 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ดอกชบา(เมกา) ไม่ทราบชื่อเลยตั้งเองซะเลย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-06-2020&group=24&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-06-2020&group=24&gblog=33 Sun, 28 Jun 2020 3:42:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-06-2020&group=24&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-06-2020&group=24&gblog=32 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ต้นกำเนิดจากอินเดีย เป็นพืชตระกูลถั่วแต่ไทยเราเรียกมันว่า ปอเทือง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-06-2020&group=24&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-06-2020&group=24&gblog=32 Thu, 25 Jun 2020 6:53:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-06-2020&group=24&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-06-2020&group=24&gblog=31 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ชื่อเรียกเยอะจริงๆ โรสมอส, สิบเอ็ดโมง, เม็กซิกัน,sun rose,แพรเซี่ยงไฮ้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-06-2020&group=24&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-06-2020&group=24&gblog=31 Tue, 16 Jun 2020 5:59:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-06-2020&group=24&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-06-2020&group=24&gblog=30 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔หอมมากคงเป็นวงศ์ตระกูลเครือญาติของมะลิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-06-2020&group=24&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-06-2020&group=24&gblog=30 Mon, 08 Jun 2020 5:24:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-06-2020&group=24&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-06-2020&group=24&gblog=29 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔พืชอวบน้ำที่มีหน้าตาแตกต่างกันออกไปของแต่ละชนิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-06-2020&group=24&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-06-2020&group=24&gblog=29 Thu, 04 Jun 2020 6:03:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-05-2020&group=24&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-05-2020&group=24&gblog=28 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔จัสมินงู Snake jasmine เป็นทั้งไม้ประดับและสมุนไพร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-05-2020&group=24&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-05-2020&group=24&gblog=28 Sat, 30 May 2020 5:31:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-05-2020&group=24&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-05-2020&group=24&gblog=27 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔มีอยู่แห่งเดียวในโลกเป็นพืชถิ่นเดียวของไทย เทพมาศ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-05-2020&group=24&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-05-2020&group=24&gblog=27 Mon, 18 May 2020 4:48:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-05-2020&group=24&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-05-2020&group=24&gblog=26 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔พวงหรีดเจ้าสาว Madagascar jasmine]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-05-2020&group=24&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-05-2020&group=24&gblog=26 Wed, 13 May 2020 5:30:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-05-2020&group=24&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-05-2020&group=24&gblog=25 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ Miniature Holly ฮอลลี่สิงคโปร์ หรือ ฮอลลี่แคระ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-05-2020&group=24&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-05-2020&group=24&gblog=25 Tue, 12 May 2020 8:47:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-04-2020&group=24&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-04-2020&group=24&gblog=24 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ไม้เถา พืชลิปสติก ดอกไม้สีแดงสด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-04-2020&group=24&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-04-2020&group=24&gblog=24 Wed, 29 Apr 2020 5:03:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-04-2020&group=24&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-04-2020&group=24&gblog=23 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ Water Poppy หรือ ฝิ่นน้ำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-04-2020&group=24&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-04-2020&group=24&gblog=23 Tue, 28 Apr 2020 7:16:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-03-2020&group=24&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-03-2020&group=24&gblog=22 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔เป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสุงมาก เชอร์รีสเปน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-03-2020&group=24&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-03-2020&group=24&gblog=22 Sun, 15 Mar 2020 2:04:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-03-2020&group=24&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-03-2020&group=24&gblog=21 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔Star Apple ลูกน้ำนม Chrysophyllum cainito]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-03-2020&group=24&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-03-2020&group=24&gblog=21 Mon, 09 Mar 2020 20:56:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-03-2020&group=24&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-03-2020&group=24&gblog=20 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔โกวาสะ หรือ หนามไข่กุ้ง ผลไม้พื้นเมืองทางภาคเหนือ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-03-2020&group=24&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-03-2020&group=24&gblog=20 Sun, 08 Mar 2020 7:13:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-03-2020&group=24&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-03-2020&group=24&gblog=19 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ ◐◑↔ เจตมูลเพลิงฝรั่ง white plumbago พยับหมอก ไม้พุ่มขนาดเล็ก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-03-2020&group=24&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-03-2020&group=24&gblog=19 Sat, 07 Mar 2020 2:45:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-02-2020&group=24&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-02-2020&group=24&gblog=18 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔พืชดอกไม้สัตว์สิ่งมีชีวิตเฉพาะถิ่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-02-2020&group=24&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-02-2020&group=24&gblog=18 Thu, 06 Feb 2020 12:10:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-02-2020&group=24&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-02-2020&group=24&gblog=17 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔พืชดอกหรือต้นมิ้นต์ม้าhorse mint]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-02-2020&group=24&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-02-2020&group=24&gblog=17 Mon, 03 Feb 2020 10:49:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-01-2020&group=24&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-01-2020&group=24&gblog=16 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ทีมนักผจญเพลิงออสซี่ผจญไฟป่า รักษาต้นไม้เก่าแก่ยุคก่อนไดโนเสาร์ได้สำเร็จ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-01-2020&group=24&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-01-2020&group=24&gblog=16 Sun, 19 Jan 2020 3:29:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-01-2020&group=24&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-01-2020&group=24&gblog=15 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ต้นอ่อนของพืชจำนวนมากเริ่มโผล่ดินที่ปกคลุมด้วยขี้เถ้าออสเตรเลีย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-01-2020&group=24&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-01-2020&group=24&gblog=15 Sat, 18 Jan 2020 9:02:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-01-2020&group=24&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-01-2020&group=24&gblog=14 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔กล้วยไม้ที่มีความสำคัญกับตราไปรษณียากรออสเตรเลีย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-01-2020&group=24&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-01-2020&group=24&gblog=14 Mon, 13 Jan 2020 5:19:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-01-2020&group=24&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-01-2020&group=24&gblog=13 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔จุดเช็คอินใกล้กรุงเทพกับทุ่งดอกไม้สีหวาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-01-2020&group=24&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-01-2020&group=24&gblog=13 Thu, 09 Jan 2020 15:50:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-12-2019&group=24&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-12-2019&group=24&gblog=12 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ ◐◑↔ประโยชน์มากมายเป็นได้ทั้งสนุมไพรและไม้ประดับ กระดังงาสงขลา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-12-2019&group=24&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-12-2019&group=24&gblog=12 Tue, 24 Dec 2019 2:11:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-12-2019&group=24&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-12-2019&group=24&gblog=11 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ ◐◑↔ช่อครามน้ำดอกไม้เมืองนอก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-12-2019&group=24&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-12-2019&group=24&gblog=11 Thu, 19 Dec 2019 6:50:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-12-2019&group=24&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-12-2019&group=24&gblog=10 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔“แกล้งกะเพรา”ให้ต้นกะเพราสูงใหญ่ ใบเยอะ และอายุยืน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-12-2019&group=24&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-12-2019&group=24&gblog=10 Sat, 07 Dec 2019 5:11:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-07-2023&group=23&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-07-2023&group=23&gblog=35 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[อันตราย วัว ยูเครน ในช่วงสงคราม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-07-2023&group=23&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-07-2023&group=23&gblog=35 Wed, 12 Jul 2023 18:49:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-06-2021&group=23&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-06-2021&group=23&gblog=34 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[แมลงปอ โคนิยามะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-06-2021&group=23&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-06-2021&group=23&gblog=34 Thu, 03 Jun 2021 9:50:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-07-2020&group=23&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-07-2020&group=23&gblog=33 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ สัตว์น้ำสัญลักษณ์ ประจำจังหวัด พัทลุง ปลากระแห]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-07-2020&group=23&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-07-2020&group=23&gblog=33 Fri, 10 Jul 2020 8:45:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-07-2020&group=23&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-07-2020&group=23&gblog=32 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ ปลาตะกรับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-07-2020&group=23&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-07-2020&group=23&gblog=32 Wed, 08 Jul 2020 3:58:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-07-2020&group=23&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-07-2020&group=23&gblog=31 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔Ghost crabs ปูที่มีสีสันสดสวยหลากสีและชอบอาศัยอยู่ตามป่าชายเลน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-07-2020&group=23&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-07-2020&group=23&gblog=31 Thu, 02 Jul 2020 3:11:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-06-2020&group=23&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-06-2020&group=23&gblog=30 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔นกแซวสวรรค์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-06-2020&group=23&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-06-2020&group=23&gblog=30 Sun, 21 Jun 2020 16:50:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-06-2020&group=23&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-06-2020&group=23&gblog=29 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔นกแสก บินมายืนรอหน้าวัดตอนเช้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-06-2020&group=23&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-06-2020&group=23&gblog=29 Mon, 08 Jun 2020 8:16:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-04-2020&group=23&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-04-2020&group=23&gblog=28 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔นกประจำชาติของปานามา อินทรีฮาร์ปี Harpy Eagle]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-04-2020&group=23&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-04-2020&group=23&gblog=28 Thu, 16 Apr 2020 10:07:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-03-2020&group=23&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-03-2020&group=23&gblog=27 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ค้างคาวแวมไพร์ Vampire bats]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-03-2020&group=23&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-03-2020&group=23&gblog=27 Sat, 21 Mar 2020 7:26:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-03-2020&group=23&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-03-2020&group=23&gblog=26 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔สัตว์ทะเลหน้าตาเหมือนพืช ไครนอยด์ พลับพลึงทะเล และดาวขนนก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-03-2020&group=23&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-03-2020&group=23&gblog=26 Fri, 20 Mar 2020 4:56:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-03-2020&group=23&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-03-2020&group=23&gblog=25 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔blimplike ของนกโจรสลัด ที่งดงาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-03-2020&group=23&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-03-2020&group=23&gblog=25 Mon, 16 Mar 2020 1:03:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-02-2020&group=23&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-02-2020&group=23&gblog=24 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔กลายเป็นสัตว์ที่กำลังสูญพันธุ์เพราะถูกล่าเพื่อนำขนอันนุ่มชินชิลล่าตุ๊กตา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-02-2020&group=23&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-02-2020&group=23&gblog=24 Mon, 24 Feb 2020 9:44:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-02-2020&group=23&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-02-2020&group=23&gblog=23 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ปลาMudskippers(ปลาตีน)เมื่อวางไข่เสร็จตัวเมียก็จะจากไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-02-2020&group=23&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-02-2020&group=23&gblog=23 Sun, 16 Feb 2020 14:00:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-02-2020&group=23&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-02-2020&group=23&gblog=22 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[แห่ชื่นชม'ป๊อกกี้' น้องแมวใจกล้านั่งเรือหาหมอตัวเดียว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-02-2020&group=23&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-02-2020&group=23&gblog=22 Fri, 14 Feb 2020 18:46:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-02-2020&group=23&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-02-2020&group=23&gblog=21 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔นกแต้วแร้วท้องดำ ปัจจุบันพบได้ที่ เขานอจู้จี้ คลองท่อม กระบี่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-02-2020&group=23&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-02-2020&group=23&gblog=21 Sat, 08 Feb 2020 5:44:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-02-2020&group=23&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-02-2020&group=23&gblog=20 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔กวางที่มีเขาสวยที่สุดในโลกเลี้ยงลูกด้วยนมเป็นสัตว์กีบคู่ชนิดหนึ่ง มีมากประเทศไทย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-02-2020&group=23&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-02-2020&group=23&gblog=20 Fri, 07 Feb 2020 6:04:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-01-2020&group=23&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-01-2020&group=23&gblog=19 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔หนูๆกับเจ้าน้ำตาล(น้องหมา) เข้าวัดทุกวันโกน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-01-2020&group=23&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-01-2020&group=23&gblog=19 Thu, 30 Jan 2020 6:14:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-01-2020&group=23&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-01-2020&group=23&gblog=18 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ภาพแม่ไก่ยืนกางปีกกอดลูกๆท่ามกลางสายฝน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-01-2020&group=23&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-01-2020&group=23&gblog=18 Wed, 29 Jan 2020 10:51:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-01-2020&group=23&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-01-2020&group=23&gblog=17 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔นกอินทรีฟิลิปปิน เหลืออยู่ประมาณ 400 ตัวจากการตัดไม้ทำลายไม้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-01-2020&group=23&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-01-2020&group=23&gblog=17 Sat, 25 Jan 2020 6:53:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-01-2020&group=23&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-01-2020&group=23&gblog=16 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ภูเก็ตมีเฮพบแม่เต่ามะเฟืองขึ้นวางไข่หาดทรายแก้ว ภูเก็ต จนท.อุทยาน ตรวจสอบพบเป็นรังที่ 2 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-01-2020&group=23&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-01-2020&group=23&gblog=16 Wed, 22 Jan 2020 5:43:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-01-2020&group=23&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-01-2020&group=23&gblog=15 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔เหตุเพราะน้องหมาเกิดมาตาเหล่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-01-2020&group=23&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-01-2020&group=23&gblog=15 Tue, 21 Jan 2020 19:08:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-01-2020&group=23&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-01-2020&group=23&gblog=14 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ปลากระโทงดาบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-01-2020&group=23&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-01-2020&group=23&gblog=14 Sat, 11 Jan 2020 5:48:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-01-2020&group=23&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-01-2020&group=23&gblog=13 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ ทั่วโลกช่วยกันเย็บที่นอนชั่วคราวให้สัตว์หนีไฟป่าออสเตรเลีย...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-01-2020&group=23&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-01-2020&group=23&gblog=13 Tue, 07 Jan 2020 4:35:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-01-2020&group=23&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-01-2020&group=23&gblog=12 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[♨น้องแมวเจ้าของรอยยิ้มขวัญใจชาวเน็ตที่ถูกแชร์ภาพไปทั่วโลก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-01-2020&group=23&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-01-2020&group=23&gblog=12 Sat, 04 Jan 2020 7:26:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-01-2020&group=23&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-01-2020&group=23&gblog=11 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[❋❖เจอกระรอกตัวอ้วน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-01-2020&group=23&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-01-2020&group=23&gblog=11 Fri, 03 Jan 2020 6:32:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-12-2019&group=23&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-12-2019&group=23&gblog=10 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔'แมวที่เผลอหลับไปในวันที่มีอากาศหนาว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-12-2019&group=23&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-12-2019&group=23&gblog=10 Sun, 08 Dec 2019 21:42:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-01-2022&group=22&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-01-2022&group=22&gblog=29 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[พระธาตุอินทร์แขวนที่เรารู้จัก กำลังจะได้รับการบูรณะครั้งใหญ่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-01-2022&group=22&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-01-2022&group=22&gblog=29 Wed, 19 Jan 2022 0:04:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-06-2021&group=22&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-06-2021&group=22&gblog=28 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[สีเขียวสดของหุบเขาคิคุจิสวยงามมาก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-06-2021&group=22&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-06-2021&group=22&gblog=28 Mon, 07 Jun 2021 22:47:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-06-2021&group=22&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-06-2021&group=22&gblog=27 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[อาโอโมริ เนบุตะ ยกเลิก 2 ปีซ้อน ฤดูร้อนนี้ เหงาเหมือนกัน ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-06-2021&group=22&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-06-2021&group=22&gblog=27 Sun, 06 Jun 2021 10:36:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-02-2021&group=22&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-02-2021&group=22&gblog=26 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำนานอมตะดอกซากุระ ชิโดริงา ฟุจิ เปิดตัวในฤดูดอกไม้ผลิตของทุกปี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-02-2021&group=22&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-02-2021&group=22&gblog=26 Tue, 16 Feb 2021 0:21:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-09-2020&group=22&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-09-2020&group=22&gblog=25 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ชมวิวสวยๆของ แม่น้ำหลี่หรือหลี่เจียง ประเทศจีน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-09-2020&group=22&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-09-2020&group=22&gblog=25 Fri, 25 Sep 2020 5:09:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-07-2020&group=22&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-07-2020&group=22&gblog=24 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[✾หมู่บ้านตุ๊กตานาโกโร่ ญี่ปุ่น ที่มีตุ๊กตาเยอะกว่าคนที่อาศัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-07-2020&group=22&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-07-2020&group=22&gblog=24 Thu, 30 Jul 2020 0:52:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-07-2020&group=22&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-07-2020&group=22&gblog=23 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ซาโอ ญี่ปุ่นเคยไปเล่นสกีไม่คิดว่าตอนนี้กลายเป็นอันซีน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-07-2020&group=22&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-07-2020&group=22&gblog=23 Mon, 27 Jul 2020 6:58:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-07-2020&group=22&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-07-2020&group=22&gblog=22 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ฮาลองเบย์อันเป็นตำนานของเวียดนาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-07-2020&group=22&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-07-2020&group=22&gblog=22 Thu, 16 Jul 2020 5:09:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-06-2020&group=22&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-06-2020&group=22&gblog=21 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔วัดที่สร้างบนหน้าผา อายุกว่า พันห้าร้อยปี หูหนาน ต้าถง ซานซี จีน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-06-2020&group=22&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-06-2020&group=22&gblog=21 Tue, 09 Jun 2020 3:15:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-02-2020&group=22&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-02-2020&group=22&gblog=20 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ภาพถ่ายที่สวยงามของอุทยานแห่งชาติ มากแห่งในสหรัฐอเมริกา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-02-2020&group=22&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-02-2020&group=22&gblog=20 Mon, 03 Feb 2020 5:05:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-01-2020&group=22&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-01-2020&group=22&gblog=19 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔อิเนะ เกียวโต ญี่ปุ่น หมู่บ้านชาวประมงที่สวยที่สุด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-01-2020&group=22&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-01-2020&group=22&gblog=19 Wed, 15 Jan 2020 18:07:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-01-2020&group=22&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-01-2020&group=22&gblog=18 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔เส้นทางรถไฟ Konkan Railway ที่มีทิวทัศน์สวยระดับต้นๆของโลก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-01-2020&group=22&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-01-2020&group=22&gblog=18 Fri, 10 Jan 2020 12:01:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-12-2019&group=22&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-12-2019&group=22&gblog=17 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[❉❊❋น้ำตกเฮล์มเค็นHelmckenในฤดูหนาวน้ำตกกลายเป็นน้ำแข็งสวยมากๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-12-2019&group=22&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-12-2019&group=22&gblog=17 Fri, 27 Dec 2019 5:46:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-12-2019&group=22&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-12-2019&group=22&gblog=16 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[❀✽เมือง ฮัลชตัท Hallstatt ออสเตรีย สวยราวสวรรค์ในโลกมนุษย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-12-2019&group=22&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-12-2019&group=22&gblog=16 Mon, 23 Dec 2019 0:39:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-11-2019&group=22&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-11-2019&group=22&gblog=15 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ถ้ำที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-11-2019&group=22&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-11-2019&group=22&gblog=15 Sat, 23 Nov 2019 5:56:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-11-2019&group=22&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-11-2019&group=22&gblog=14 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔มาดูกันว่าบางเมืองของอเมริกาเมื่อ100ปีก่อนและปัจจุบันเปลียนไปเยอะแค่ไหน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-11-2019&group=22&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-11-2019&group=22&gblog=14 Sat, 16 Nov 2019 0:24:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-11-2019&group=22&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-11-2019&group=22&gblog=13 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ ◐◑↔บรรยากาศ สวยยอมใจมาก หมู่บ้านจ้าวซิง กุ้ยโจว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-11-2019&group=22&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-11-2019&group=22&gblog=13 Fri, 15 Nov 2019 18:11:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-11-2019&group=22&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-11-2019&group=22&gblog=12 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔วัดน้ำใสหรือ วัดคิโยมิซูเดระ เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางแสวงบุญ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-11-2019&group=22&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-11-2019&group=22&gblog=12 Wed, 06 Nov 2019 9:21:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-11-2019&group=22&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-11-2019&group=22&gblog=11 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔สถานที่ภาพยนตร์ Disney Magical คุณสามารถเยี่ยมชมในชีวิตจริง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-11-2019&group=22&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-11-2019&group=22&gblog=11 Tue, 05 Nov 2019 10:30:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-10-2019&group=22&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-10-2019&group=22&gblog=10 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔วัดดอกไม้ ชิโอะฟุเนะ คันนงจิรายล้อมด้วยกุหลาบพันปีกว่า สองหมื่นต้น ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-10-2019&group=22&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-10-2019&group=22&gblog=10 Thu, 31 Oct 2019 19:01:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-07-2023&group=21&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-07-2023&group=21&gblog=34 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ปฏิเสธการเกณฑ์ทหาร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-07-2023&group=21&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-07-2023&group=21&gblog=34 Tue, 11 Jul 2023 13:32:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-08-2021&group=21&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-08-2021&group=21&gblog=33 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[มีคนบอกว่าน่าจะนำมาใช้กับ รบ ชุดนี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-08-2021&group=21&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-08-2021&group=21&gblog=33 Thu, 26 Aug 2021 11:52:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-12-2020&group=21&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-12-2020&group=21&gblog=32 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ เมื่อคืน ลืมเอาว่าว ลง ด่ากันทั้ง หมู่บ้านเลยฮ่าๆๆๆๆๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-12-2020&group=21&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-12-2020&group=21&gblog=32 Tue, 15 Dec 2020 17:51:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-12-2020&group=21&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-12-2020&group=21&gblog=31 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[เหลือเชื่อแต่จริง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-12-2020&group=21&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-12-2020&group=21&gblog=31 Thu, 03 Dec 2020 3:20:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-09-2020&group=21&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-09-2020&group=21&gblog=30 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[แสนโชคดี วันที่ 9 เดือน 9]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-09-2020&group=21&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-09-2020&group=21&gblog=30 Wed, 09 Sep 2020 17:04:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-09-2020&group=21&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-09-2020&group=21&gblog=29 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ เด็ก เอย ทำไม๊ทำไม????ลูกใครหนอ?คิดเก่งจัง?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-09-2020&group=21&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-09-2020&group=21&gblog=29 Wed, 02 Sep 2020 17:17:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-08-2020&group=21&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-08-2020&group=21&gblog=28 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอให้โยมได้บุญเยอะๆน้าาาาา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-08-2020&group=21&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-08-2020&group=21&gblog=28 Mon, 31 Aug 2020 18:01:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-07-2020&group=21&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-07-2020&group=21&gblog=27 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรหรือว่าเป็นภาพตัดต่อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-07-2020&group=21&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-07-2020&group=21&gblog=27 Mon, 20 Jul 2020 17:43:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-05-2020&group=21&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-05-2020&group=21&gblog=26 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ประกาศห้ามตาย 1-30...ซ่อมเตาเมรุ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-05-2020&group=21&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-05-2020&group=21&gblog=26 Sun, 31 May 2020 23:30:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-04-2020&group=21&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-04-2020&group=21&gblog=25 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔แมวพระอาจารย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-04-2020&group=21&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-04-2020&group=21&gblog=25 Thu, 23 Apr 2020 6:34:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-04-2020&group=21&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-04-2020&group=21&gblog=24 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[เผยภาพทำความสะอาดดวงจันทร์ป้องกันโควิด-19]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-04-2020&group=21&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-04-2020&group=21&gblog=24 Thu, 09 Apr 2020 16:49:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-03-2020&group=21&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-03-2020&group=21&gblog=23 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ฝากคิวด้วยเดียวกลับมา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-03-2020&group=21&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-03-2020&group=21&gblog=23 Tue, 24 Mar 2020 16:51:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-03-2020&group=21&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-03-2020&group=21&gblog=22 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ขอบคุณ ชื่นชม เป็นกำลังใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-03-2020&group=21&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-03-2020&group=21&gblog=22 Wed, 18 Mar 2020 6:29:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-02-2020&group=21&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-02-2020&group=21&gblog=21 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ชอบสองประโยคหรือข้อเขียนสองบรรทัดนี้มากๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-02-2020&group=21&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-02-2020&group=21&gblog=21 Mon, 17 Feb 2020 0:28:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-02-2020&group=21&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-02-2020&group=21&gblog=20 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔รายงานสถานการณ์ "วันวาเลนไทน์"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-02-2020&group=21&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-02-2020&group=21&gblog=20 Sat, 15 Feb 2020 6:31:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-02-2020&group=21&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-02-2020&group=21&gblog=19 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ขณะพนักงานบนเครื่องบินปิดปากจมูกและไม่สามารถพูดได้ก็ต้องใช้ไหวพริบแบบนี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-02-2020&group=21&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-02-2020&group=21&gblog=19 Wed, 12 Feb 2020 18:55:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-01-2020&group=21&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-01-2020&group=21&gblog=18 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔นกฮูก'too fat to fly'ที่แรกคิดว่าเพราะได้รับบาดเจ็บ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-01-2020&group=21&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-01-2020&group=21&gblog=18 Fri, 31 Jan 2020 6:43:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-01-2020&group=21&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-01-2020&group=21&gblog=17 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ ◐◑↔สาวไต้หวันแพลนไปเที่ยวตรุษจีนที่อู่ฮั่น จองตั๋วเรียบร้อยหมดแล้ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-01-2020&group=21&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-01-2020&group=21&gblog=17 Tue, 28 Jan 2020 10:24:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-01-2020&group=21&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-01-2020&group=21&gblog=16 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[นักการเมืองคนนี้เค้าเอาสก็อตเทปใสแปะคิ้วทำไม ใครรู้บ้าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-01-2020&group=21&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-01-2020&group=21&gblog=16 Sun, 26 Jan 2020 11:54:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-01-2020&group=21&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-01-2020&group=21&gblog=15 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔Japan แกทำให้ Thailand ดูแย่ !]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-01-2020&group=21&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-01-2020&group=21&gblog=15 Sun, 19 Jan 2020 11:43:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-01-2020&group=21&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-01-2020&group=21&gblog=14 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔เรื่องนี้จะขำออกเปล่านะ"คนไทยส่วนใหญ่โคตรนิสัยเสีย"?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-01-2020&group=21&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-01-2020&group=21&gblog=14 Sun, 12 Jan 2020 8:15:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-12-2019&group=21&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-12-2019&group=21&gblog=13 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔แมวใครเอ่ย?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-12-2019&group=21&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-12-2019&group=21&gblog=13 Mon, 23 Dec 2019 11:12:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-12-2019&group=21&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-12-2019&group=21&gblog=12 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[❋❖❤ ตย.ภาพมุมกล้อง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-12-2019&group=21&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-12-2019&group=21&gblog=12 Fri, 20 Dec 2019 5:12:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-12-2019&group=21&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-12-2019&group=21&gblog=11 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔น่าจะเป็นภาพตัดต่อหรือเลียนแบบ!คิดว่าไม่ใช๊ไม่ใช่!!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-12-2019&group=21&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-12-2019&group=21&gblog=11 Sun, 01 Dec 2019 18:15:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-11-2019&group=21&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-11-2019&group=21&gblog=10 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔กระต่ายน้อยถูกนำมาปล่อยทิ้งไว้ข้างถนนพร้อมตุ๊กตาหมีตัวโปรดของมัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-11-2019&group=21&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-11-2019&group=21&gblog=10 Fri, 29 Nov 2019 4:53:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-06-2022&group=20&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-06-2022&group=20&gblog=27 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ลำดับอาหารที่อร่อยที่สุดของโลก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-06-2022&group=20&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-06-2022&group=20&gblog=27 Tue, 07 Jun 2022 13:35:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-12-2021&group=20&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-12-2021&group=20&gblog=26 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[สึกจริงๆสึกแล้ววันนี้พระไพรวัลย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-12-2021&group=20&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-12-2021&group=20&gblog=26 Fri, 03 Dec 2021 10:23:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-12-2020&group=20&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-12-2020&group=20&gblog=25 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[นครราชสีมาแชมป์มีวัดเยอะที่สุดในประเทศไทย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-12-2020&group=20&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-12-2020&group=20&gblog=25 Fri, 04 Dec 2020 2:37:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-08-2020&group=20&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-08-2020&group=20&gblog=24 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔นายอำเภอท่ามะกาพร้อมด้วย ครูและนักเรียน ผู้ใหญ่บ้านร่วมทำบุญตักบาตรตามโครงการหิ้วบินโตเข้าวัด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-08-2020&group=20&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-08-2020&group=20&gblog=24 Sat, 29 Aug 2020 8:56:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-06-2020&group=20&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-06-2020&group=20&gblog=23 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ภาพสุดประทับใจ ตา-หลาน ช่วยกันกันซ่อมถนน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-06-2020&group=20&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-06-2020&group=20&gblog=23 Sat, 20 Jun 2020 9:46:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-06-2020&group=20&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-06-2020&group=20&gblog=22 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[นายอำเภอบางแพ จ.ราชบุรี เปิดโครงการพุทธเกษตรสู้วิกฤติ #โควิด19 ปลูกผักสวนครัว ปลอดสาร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-06-2020&group=20&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-06-2020&group=20&gblog=22 Mon, 15 Jun 2020 23:22:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-04-2020&group=20&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-04-2020&group=20&gblog=21 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ฟิลิปปินส์แปลง "เรือยอชต์" ของประธานาธิบดี เป็นที่กักกันโรคลอยน้ำ รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-04-2020&group=20&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-04-2020&group=20&gblog=21 Wed, 15 Apr 2020 9:58:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-03-2020&group=20&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-03-2020&group=20&gblog=20 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ไวรัสโคโรนา: ไต้หวันจัดการโควิด-19 อยู่หมัด จนผู้นำโกยคะแนนนิยมท่วมท้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-03-2020&group=20&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-03-2020&group=20&gblog=20 Sat, 14 Mar 2020 8:37:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-03-2020&group=20&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-03-2020&group=20&gblog=19 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[จับตาแก้ปัญหา'ผีน้อย' คุมเข้ม-กักตัว-ปล่อยกลับบ้านเอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-03-2020&group=20&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-03-2020&group=20&gblog=19 Thu, 05 Mar 2020 6:25:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-03-2020&group=20&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-03-2020&group=20&gblog=18 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ด่วน ! โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ออกแถลงการณ์ ระบุตอนนี้ขาดหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ป้องกันการแพทย์อย่่างหนัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-03-2020&group=20&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-03-2020&group=20&gblog=18 Wed, 04 Mar 2020 5:46:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-03-2020&group=20&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-03-2020&group=20&gblog=17 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ประเทศเสี่ยงติด #COVID19 แนะคนไทยอย่าไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-03-2020&group=20&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-03-2020&group=20&gblog=17 Mon, 02 Mar 2020 20:08:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-02-2020&group=20&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-02-2020&group=20&gblog=16 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔วันนี้โรงพยาบาลอู่ฉางที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ยเสียนายแพทย์เพียงวัย51ปีสังเวยไวรัสโควิด-19]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-02-2020&group=20&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-02-2020&group=20&gblog=16 Wed, 19 Feb 2020 6:30:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-02-2020&group=20&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-02-2020&group=20&gblog=15 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔อุณหภูมิในเขตขั้วโลกใต้พุ่งแตะระดับสูงสูดเป็นประวัติการณ์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-02-2020&group=20&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-02-2020&group=20&gblog=15 Mon, 17 Feb 2020 0:15:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-02-2020&group=20&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-02-2020&group=20&gblog=14 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ทำสำเร็จ รู้ผลเร็วภายใน 15 นาที ห้องปฏิบัติการโรคระบบทางเดินหายใจแห่งรัฐจีน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-02-2020&group=20&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-02-2020&group=20&gblog=14 Sun, 16 Feb 2020 23:57:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-11-2019&group=20&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-11-2019&group=20&gblog=13 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔นักวิชาการ ชี้ หลักการขอนับคะแนนใหม่ ต้องพบเรื่องน่าสงสัย-ผิดชัดแจ้ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-11-2019&group=20&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-11-2019&group=20&gblog=13 Fri, 29 Nov 2019 1:50:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-11-2019&group=20&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-11-2019&group=20&gblog=12 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ทึ่ง! นายแพทย์ฝรั่งเศสแม้อายุใกล้จะร้อยปี ยังคงรักษาคนอยู่ทุกวันนี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-11-2019&group=20&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-11-2019&group=20&gblog=12 Sat, 23 Nov 2019 22:22:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-11-2019&group=20&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-11-2019&group=20&gblog=11 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔“ธนาธร” ติด 1ใน100 ดาวรุ่งแห่งปีของนิตยสาร “TIME”]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-11-2019&group=20&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-11-2019&group=20&gblog=11 Thu, 14 Nov 2019 19:03:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-11-2019&group=20&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-11-2019&group=20&gblog=10 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔วัดจากแดง จ.สมุทรปราการ จัดกิจกรรมสร้างบุญ ด้วยการเก็บ(ขยะ)กระทง และขยะพลาสติก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-11-2019&group=20&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-11-2019&group=20&gblog=10 Tue, 12 Nov 2019 18:36:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-09-2020&group=19&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-09-2020&group=19&gblog=28 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ประวัติ มหาวิทยาลัยปักกิ่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-09-2020&group=19&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-09-2020&group=19&gblog=28 Thu, 24 Sep 2020 19:24:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-07-2020&group=19&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-07-2020&group=19&gblog=27 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[★ประวัติ Bangalore "Silicon Valley of India" (หรือ "เมืองหลวงด้านไอทีของอินเดีย")]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-07-2020&group=19&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-07-2020&group=19&gblog=27 Thu, 30 Jul 2020 7:45:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-05-2020&group=19&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-05-2020&group=19&gblog=26 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔New Harbourขุดโดยเชลยศึกชาวสวีเดนจากสงคราม Dano-Swedish]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-05-2020&group=19&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-05-2020&group=19&gblog=26 Wed, 06 May 2020 6:43:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-05-2020&group=19&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-05-2020&group=19&gblog=25 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔เมืองแห่งคุณภาพชีวิตสุง สติถิตอันดับท๊อปของโลกยังคงเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมชั้นสูงและความทันสมัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-05-2020&group=19&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-05-2020&group=19&gblog=25 Tue, 05 May 2020 16:27:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-05-2020&group=19&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-05-2020&group=19&gblog=24 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔เมืองที่มีป้อมปราการและเป็นเมืองเก่าใน Laconia ศิลปะไบแซนไทน์ กรีซ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-05-2020&group=19&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-05-2020&group=19&gblog=24 Mon, 04 May 2020 5:47:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-01-2020&group=19&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-01-2020&group=19&gblog=23 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔วันนี้ในอดีต นาถูราม โคทเส ทำการลอบสังหารมหาตมา คานธี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-01-2020&group=19&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-01-2020&group=19&gblog=23 Thu, 30 Jan 2020 9:22:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-01-2020&group=19&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-01-2020&group=19&gblog=22 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ประวัติ Fireworks หรือดอกไม้ไฟ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-01-2020&group=19&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-01-2020&group=19&gblog=22 Tue, 28 Jan 2020 8:13:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-01-2020&group=19&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-01-2020&group=19&gblog=21 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔แบมฟ์ Banff National Park อุทยานเก่าแก่ที่สุดของแคนาดา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-01-2020&group=19&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-01-2020&group=19&gblog=21 Sun, 19 Jan 2020 1:18:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-01-2020&group=19&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-01-2020&group=19&gblog=20 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔วัดสุวรรณเจดีย์ พระอารามอันเป็นที่สถิตของสมเด็จพระสังฆราช พระองค์สุดท้ายแห่งกรุงศรีอยุธยา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-01-2020&group=19&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-01-2020&group=19&gblog=20 Tue, 07 Jan 2020 10:49:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-12-2019&group=19&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-12-2019&group=19&gblog=19 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔Bran Castle มักจะเรียกเป็นปราสาท Dracula]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-12-2019&group=19&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-12-2019&group=19&gblog=19 Sun, 22 Dec 2019 3:34:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-12-2019&group=19&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-12-2019&group=19&gblog=18 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔(ดินแดนบริสุทธิ์) Byōdō-inวัดเบียวโดอิง ได้รับการบันทึกเป็นมรดกโลก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-12-2019&group=19&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-12-2019&group=19&gblog=18 Tue, 17 Dec 2019 9:21:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2019&group=19&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2019&group=19&gblog=17 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔Nijo Castleปราสาทญี่ปุ่นที่สร้างขึ้นในสมัยเอโดะ เกียวโต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2019&group=19&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2019&group=19&gblog=17 Tue, 19 Nov 2019 5:01:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-11-2019&group=19&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-11-2019&group=19&gblog=16 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔อย่าโกงคน! ซินเจียงเป็นสถานที่ปลอดภัยที่สุดในโลก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-11-2019&group=19&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-11-2019&group=19&gblog=16 Sun, 17 Nov 2019 5:47:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-11-2019&group=19&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-11-2019&group=19&gblog=15 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔วัดฮนโนจิ เมื่อในอดีตเคยโดนกบฏล้อมและเผาเกิดเหตุการณ์seppukuของขุนศึก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-11-2019&group=19&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-11-2019&group=19&gblog=15 Mon, 11 Nov 2019 7:38:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-11-2019&group=19&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-11-2019&group=19&gblog=14 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ยิ่งกว่าเทพนิยาย หวัง เจาจฺวิน นางกำนัลในวังหลวง ฮ่องเต้ทรงพลาดส่งนางให้แก่ขานเผ่าซงหนู]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-11-2019&group=19&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-11-2019&group=19&gblog=14 Sat, 09 Nov 2019 5:26:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-11-2019&group=19&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-11-2019&group=19&gblog=13 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ปราสาทสมัยพุทธศตวรรษที่12ตั้งอยู่บนยอดเขาน้อยสีชมพู อรัญประเทศ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-11-2019&group=19&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-11-2019&group=19&gblog=13 Thu, 07 Nov 2019 8:03:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-11-2019&group=19&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-11-2019&group=19&gblog=12 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔Sensō-ji เป็นวัดโบราณที่ตั้งอยู่ อาซากุสะโตเกียวญี่ปุ่น มีผู้เข้าชม30ล้านต่อปี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-11-2019&group=19&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-11-2019&group=19&gblog=12 Fri, 01 Nov 2019 7:16:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-10-2019&group=19&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-10-2019&group=19&gblog=11 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ปราสาท Pelișor ของกษัตริย์แครอลที่ 1แห่งโรมาเนียให้ทำการเช่าที่พักตากอากาศ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-10-2019&group=19&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-10-2019&group=19&gblog=11 Thu, 31 Oct 2019 5:13:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-10-2019&group=19&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-10-2019&group=19&gblog=10 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย มีโบราณสถานทั้งหมด 283 แห่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-10-2019&group=19&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-10-2019&group=19&gblog=10 Sat, 26 Oct 2019 20:14:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-01-2022&group=17&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-01-2022&group=17&gblog=48 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ประโยชน์ของสมาธิมีเยอะมากๆๆๆๆๆๆๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-01-2022&group=17&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-01-2022&group=17&gblog=48 Mon, 31 Jan 2022 2:57:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-08-2021&group=17&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-08-2021&group=17&gblog=47 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[หนุ่มฝรั่ง ชี้..ศาสนาพุทธเท่านั้นที่มี คำสอน ทั้ง 20 อย่างนี้ ที่ไม่สามารถพบจากศาสนาอื่นได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-08-2021&group=17&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-08-2021&group=17&gblog=47 Tue, 31 Aug 2021 22:23:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-11-2020&group=17&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-11-2020&group=17&gblog=46 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[อาหารกาย อาหารใจ หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-11-2020&group=17&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-11-2020&group=17&gblog=46 Thu, 12 Nov 2020 18:27:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-10-2020&group=17&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-10-2020&group=17&gblog=45 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ทักษะทางโลก...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-10-2020&group=17&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-10-2020&group=17&gblog=45 Thu, 15 Oct 2020 7:53:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-10-2020&group=17&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-10-2020&group=17&gblog=44 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[เกร็ดความรู้ เกียวกับ ประเภทของกฐิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-10-2020&group=17&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-10-2020&group=17&gblog=44 Thu, 01 Oct 2020 17:15:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-09-2020&group=17&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-09-2020&group=17&gblog=43 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔สี่ความยาก ในจักรวาล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-09-2020&group=17&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-09-2020&group=17&gblog=43 Sun, 06 Sep 2020 20:11:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-08-2020&group=17&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-08-2020&group=17&gblog=42 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ คติ กำลังใจ เป้าหมาย ทำดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-08-2020&group=17&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-08-2020&group=17&gblog=42 Sun, 16 Aug 2020 17:09:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-08-2020&group=17&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-08-2020&group=17&gblog=41 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔รู้หรือไม่ว่าสมาธิดีอย่างไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-08-2020&group=17&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-08-2020&group=17&gblog=41 Thu, 06 Aug 2020 22:50:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-08-2020&group=17&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-08-2020&group=17&gblog=40 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ไม่เป็นตัวของตัวเอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-08-2020&group=17&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-08-2020&group=17&gblog=40 Wed, 05 Aug 2020 6:08:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-07-2020&group=17&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-07-2020&group=17&gblog=39 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔พระภิกษุ-สามเณร ศูนย์ปฏิบัติธรรมพัทลุง บิณฑบาตโปรดญาติโยม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-07-2020&group=17&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-07-2020&group=17&gblog=39 Tue, 28 Jul 2020 17:50:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-07-2020&group=17&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-07-2020&group=17&gblog=38 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[❀“เราหรือเปล่า? เราน่ารักหรือเปล่า?” 9 ลักษณะของคนน่ารักตามหลักพระพุทธศาสนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-07-2020&group=17&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-07-2020&group=17&gblog=38 Thu, 23 Jul 2020 22:09:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-07-2020&group=17&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-07-2020&group=17&gblog=37 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ คมคำดีๆ เลว พาล จริงใจ ชำระ สะอาดเอย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-07-2020&group=17&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-07-2020&group=17&gblog=37 Wed, 22 Jul 2020 22:34:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-06-2020&group=17&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-06-2020&group=17&gblog=36 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔เพื่อความเข้าใจ "ธรรมจักษุ"หรือดวงตาเห็นธรรม โดย คุณเมตตา อุทกะพันธุ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-06-2020&group=17&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-06-2020&group=17&gblog=36 Sun, 28 Jun 2020 7:18:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-06-2020&group=17&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-06-2020&group=17&gblog=35 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ ทำอย่างไรจึงจะพ้นจากความกำหนัดแห่งกามคุณได้ : ท่านพุทธทาสภิกขุ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-06-2020&group=17&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-06-2020&group=17&gblog=35 Sat, 27 Jun 2020 8:09:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-06-2020&group=17&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-06-2020&group=17&gblog=34 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาพ​ อันเป็นมงคลยิ่ง ในงานทำบุญ อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับ ของคหบดีท่านหนึ่ง ในปี๒๔๙๘]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-06-2020&group=17&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-06-2020&group=17&gblog=34 Thu, 11 Jun 2020 9:13:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-06-2020&group=17&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-06-2020&group=17&gblog=33 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔(แปลกแต่จริง) พระพุทธรูปสามองค์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-06-2020&group=17&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-06-2020&group=17&gblog=33 Wed, 03 Jun 2020 15:49:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-06-2020&group=17&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-06-2020&group=17&gblog=32 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[Trāyastriṃśa ดาวดึงส์ ท้าวสักกะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-06-2020&group=17&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-06-2020&group=17&gblog=32 Mon, 01 Jun 2020 2:48:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-04-2020&group=17&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-04-2020&group=17&gblog=31 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔"พระเจสัน ยัง" แนะวิธีเจริญสติ ฝึกใจให้พ้นทุกข์ในช่วงวิกฤติโควิด19 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-04-2020&group=17&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-04-2020&group=17&gblog=31 Mon, 13 Apr 2020 20:51:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-04-2020&group=17&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-04-2020&group=17&gblog=30 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔พุทธประติมากรรม “พระโพธิสัตว์” ในยุคเริ่มแรกของโลก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-04-2020&group=17&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-04-2020&group=17&gblog=30 Mon, 06 Apr 2020 23:24:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-02-2020&group=17&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-02-2020&group=17&gblog=29 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ สิริอายุ 91 ปี 14 วัน 71 พรรษา หลวงพ่อคูณ ละสังขาร เจ้าอาวาสวัดหนองแวง เกจิดังเมืองขอนแก่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-02-2020&group=17&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-02-2020&group=17&gblog=29 Sat, 22 Feb 2020 9:23:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-02-2020&group=17&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-02-2020&group=17&gblog=28 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔“จำวัด” “จำพรรษา” และ “จำศีล” จำอะไรเยอะแยะมากมาย แล้วทำไมถึงต้องจำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-02-2020&group=17&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-02-2020&group=17&gblog=28 Thu, 13 Feb 2020 8:20:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-02-2020&group=17&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-02-2020&group=17&gblog=27 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔โรคระบาดที่ปรากฏในพระสูตร รัตนสูตร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-02-2020&group=17&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-02-2020&group=17&gblog=27 Sat, 08 Feb 2020 5:30:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-01-2020&group=17&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-01-2020&group=17&gblog=26 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔เรียนเชิญชาวโคราช ลูกหลานคุณย่าโม ทำบุญ ตักบาตรพระ 10,000 รูป ทำบุญเมืองนครราชสีมา ฉลองเมือง 364 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-01-2020&group=17&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-01-2020&group=17&gblog=26 Tue, 28 Jan 2020 18:20:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-01-2020&group=17&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-01-2020&group=17&gblog=25 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔พระเอกเรื่องพระพุทธเจ้าต้อนรับเจ้าคุณสวีเดน ในพิธีสวดมนต์อธิษฐานจิตแก่ผู้ฟื้นฟูพุทธศาสนาในอินเดีย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-01-2020&group=17&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-01-2020&group=17&gblog=25 Sat, 18 Jan 2020 23:31:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-01-2020&group=17&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-01-2020&group=17&gblog=24 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔พระไทยได้รับนิมนต์ไปให้พรในการรับตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองแฟนวูด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-01-2020&group=17&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-01-2020&group=17&gblog=24 Sat, 18 Jan 2020 7:48:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-01-2020&group=17&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-01-2020&group=17&gblog=23 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ขอเชิญศิษยานุศิษย์ ร่วมงาน 24 ปี วันละสังขารหลวงพ่อเกษม เขมโก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-01-2020&group=17&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-01-2020&group=17&gblog=23 Tue, 14 Jan 2020 19:01:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-01-2020&group=17&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-01-2020&group=17&gblog=22 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔เสียงสาธุลั่นหมู่บ้านเมื่อพระเกจิชื่อดังแห่งอุทัยธานีลงทุนขุดบ่อช่วยภัยแล้งให้ชาวบ้าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-01-2020&group=17&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-01-2020&group=17&gblog=22 Thu, 09 Jan 2020 18:18:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-01-2020&group=17&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-01-2020&group=17&gblog=21 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔คนเยอะแค่ไหนไม่ต้องอธิบาย!! ไหว้พระวันหยุดที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-01-2020&group=17&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-01-2020&group=17&gblog=21 Mon, 06 Jan 2020 0:08:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-01-2020&group=17&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-01-2020&group=17&gblog=20 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[🚩🚩🚩จะเป็นเรื่องบังเอิญ หรือ บุญญาวาสนาให้มาพบกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-01-2020&group=17&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-01-2020&group=17&gblog=20 Sat, 04 Jan 2020 23:07:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-12-2019&group=17&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-12-2019&group=17&gblog=19 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[E-book บทเจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์ข้ามปี 2563]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-12-2019&group=17&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-12-2019&group=17&gblog=19 Thu, 26 Dec 2019 19:16:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-12-2019&group=17&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-12-2019&group=17&gblog=18 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔กรมศิลปากร เปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ-อุทยานประวัติศาสตร์ เข้าชมฟรีช่วงปีใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-12-2019&group=17&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-12-2019&group=17&gblog=18 Tue, 17 Dec 2019 21:15:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-11-2019&group=17&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-11-2019&group=17&gblog=17 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔บรรยากาศวันพระ..การทำบุญของชุมชนใน ตจว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-11-2019&group=17&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-11-2019&group=17&gblog=17 Tue, 26 Nov 2019 18:51:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-11-2019&group=17&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-11-2019&group=17&gblog=16 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔พระไทยแนะนำการบำบัดพิษจากชีวิตดิจิตัลให้บริษัทชื่อดังของยุโรป ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-11-2019&group=17&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-11-2019&group=17&gblog=16 Thu, 21 Nov 2019 18:13:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2019&group=17&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2019&group=17&gblog=15 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔นะ โม พุท ธา ยะ เกี่ยวข้องอย่างไรกับแม่กาเผือก? ตำนานนี้ก่อให้เกิดประเพณีอะไร?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2019&group=17&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2019&group=17&gblog=15 Tue, 19 Nov 2019 1:43:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-11-2019&group=17&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-11-2019&group=17&gblog=14 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ผู้มีปัญญาย่อมมองเห็นว่า คำว่า”ขอโทษ”นั้นออกมาจากใจที่มีคุณธรรม แสดงถึงความรับผิดชอบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-11-2019&group=17&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-11-2019&group=17&gblog=14 Sat, 16 Nov 2019 6:48:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-12-2018&group=17&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-12-2018&group=17&gblog=13 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[จากการศึกษาของThe Power​ of​ Space​ชาวอเมริกัน87%เชื่อว่า​ การมีพื้นที่​ มุมสงบ​สบาย ทำสมาธิ​ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-12-2018&group=17&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-12-2018&group=17&gblog=13 Sun, 09 Dec 2018 21:53:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-05-2018&group=17&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-05-2018&group=17&gblog=12 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[❖❖อีกมุมที่แปลกตา ของมหาสถูปเกสริยา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-05-2018&group=17&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-05-2018&group=17&gblog=12 Mon, 28 May 2018 22:23:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-03-2018&group=17&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-03-2018&group=17&gblog=11 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[พ่อครับ ข้างบ้านเขาขโมยสอยมะม่วงเราครับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-03-2018&group=17&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-03-2018&group=17&gblog=11 Sun, 18 Mar 2018 13:56:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-03-2018&group=17&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-03-2018&group=17&gblog=10 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[เจอเรื่องนี้เห็นว่าดีเลยเก็บมาฝาก"ปรัชญาหมาป่า!! (For English see below)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-03-2018&group=17&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-03-2018&group=17&gblog=10 Sat, 17 Mar 2018 9:00:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-04-2022&group=16&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-04-2022&group=16&gblog=38 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ตื่นเร็วเพราะ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-04-2022&group=16&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-04-2022&group=16&gblog=38 Mon, 18 Apr 2022 17:51:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-04-2022&group=16&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-04-2022&group=16&gblog=37 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[เพิ่งรู้ว่า....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-04-2022&group=16&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-04-2022&group=16&gblog=37 Tue, 12 Apr 2022 3:58:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-02-2021&group=16&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-02-2021&group=16&gblog=36 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ยามเช้าตรู่ เที่ยง เย็นค่ำ หิมะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-02-2021&group=16&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-02-2021&group=16&gblog=36 Fri, 05 Feb 2021 7:23:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-01-2021&group=16&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-01-2021&group=16&gblog=35 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ซากุระและหิมะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-01-2021&group=16&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-01-2021&group=16&gblog=35 Sun, 03 Jan 2021 5:52:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-10-2020&group=16&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-10-2020&group=16&gblog=34 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ปีนี้หิมะมาเร็วมากกว่าที่คิด....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-10-2020&group=16&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-10-2020&group=16&gblog=34 Wed, 21 Oct 2020 4:47:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-10-2020&group=16&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-10-2020&group=16&gblog=33 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[เก็บมาฝากใบไม้และกุหลาบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-10-2020&group=16&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-10-2020&group=16&gblog=33 Sun, 11 Oct 2020 5:08:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-10-2020&group=16&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-10-2020&group=16&gblog=32 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[สัปดาห์แรกของเดือนตุลาคม 2020 ใบไม้เปลียนสีอย่างเต็มตัวหรือมากขึ้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-10-2020&group=16&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-10-2020&group=16&gblog=32 Sun, 04 Oct 2020 7:53:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-09-2020&group=16&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-09-2020&group=16&gblog=31 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ใบไม้เริ่มเปลียนสี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-09-2020&group=16&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-09-2020&group=16&gblog=31 Thu, 24 Sep 2020 4:15:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-09-2020&group=16&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-09-2020&group=16&gblog=30 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ตลาดนัดวันเสาร์ กระเทียมสามหัวสีเหรียญ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-09-2020&group=16&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-09-2020&group=16&gblog=30 Sat, 05 Sep 2020 23:30:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-07-2020&group=16&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-07-2020&group=16&gblog=29 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ตุ๊กตาสีขาว แต่ที่ผมมีอยู่มันเป็นสีชมพู (ดอกไม้ตระกูลเบอร์รี่)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-07-2020&group=16&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-07-2020&group=16&gblog=29 Thu, 09 Jul 2020 4:58:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-07-2020&group=16&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-07-2020&group=16&gblog=28 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔วันที่สี่ กรกฎาคมของทุกปีคือวันชาติของเมกา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-07-2020&group=16&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-07-2020&group=16&gblog=28 Sat, 04 Jul 2020 4:47:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-07-2020&group=16&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-07-2020&group=16&gblog=27 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[วันนี้ผมต้องไปตรวจโควิด 19 เป็นสัปดาห์ที่สอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-07-2020&group=16&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-07-2020&group=16&gblog=27 Wed, 01 Jul 2020 1:29:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-06-2020&group=16&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-06-2020&group=16&gblog=26 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ยืนยันว่าวันนี้ไม่ใช่วันอังคารแน่นอน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-06-2020&group=16&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-06-2020&group=16&gblog=26 Sat, 27 Jun 2020 4:51:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-06-2020&group=16&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-06-2020&group=16&gblog=25 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ลิลลี่สีดำ..รอบๆตัวบล็อกที่สี่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-06-2020&group=16&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-06-2020&group=16&gblog=25 Sun, 21 Jun 2020 5:48:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-06-2020&group=16&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-06-2020&group=16&gblog=24 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[รอบๆตัว...(บล็อก..สาม) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-06-2020&group=16&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-06-2020&group=16&gblog=24 Sat, 13 Jun 2020 5:08:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-06-2020&group=16&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-06-2020&group=16&gblog=23 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ดอกไม้รอบๆตัวต่อจากเมื่อวาน(บ.2)วัชพืชที่หอมมากๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-06-2020&group=16&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-06-2020&group=16&gblog=23 Mon, 08 Jun 2020 19:30:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-06-2020&group=16&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-06-2020&group=16&gblog=22 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ดอกไม้รอบๆตัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-06-2020&group=16&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-06-2020&group=16&gblog=22 Sun, 07 Jun 2020 5:48:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-05-2020&group=16&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-05-2020&group=16&gblog=21 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ดอกไม้หอม และ Jazz]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-05-2020&group=16&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-05-2020&group=16&gblog=21 Thu, 28 May 2020 5:19:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-05-2020&group=16&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-05-2020&group=16&gblog=20 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ช่อโตดอกเล็กมากคล้ายๆดอกเข็มเมืองไทย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-05-2020&group=16&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-05-2020&group=16&gblog=20 Sun, 24 May 2020 6:11:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-05-2020&group=16&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-05-2020&group=16&gblog=19 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔วันนี้อากาศดีเลิกงานก็เดินกลับบ้าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-05-2020&group=16&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-05-2020&group=16&gblog=19 Fri, 22 May 2020 3:49:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-05-2020&group=16&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-05-2020&group=16&gblog=18 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ ◐◑↔ออกไปชายป่าเพื่อดูผักและสนุมไพร่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-05-2020&group=16&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-05-2020&group=16&gblog=18 Tue, 19 May 2020 7:44:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-04-2020&group=16&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-04-2020&group=16&gblog=17 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ซากุระรถไฟวันนี้อากอบอุ่นที่18องค์ศาฯ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-04-2020&group=16&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-04-2020&group=16&gblog=17 Mon, 27 Apr 2020 5:43:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-04-2020&group=16&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-04-2020&group=16&gblog=16 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ Wrong Number]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-04-2020&group=16&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-04-2020&group=16&gblog=16 Tue, 21 Apr 2020 18:01:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-04-2020&group=16&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-04-2020&group=16&gblog=15 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔วันนี้อากาศที่บ้านยังติดลบที่7องค์ศาครับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-04-2020&group=16&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-04-2020&group=16&gblog=15 Wed, 15 Apr 2020 21:52:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-02-2020&group=16&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-02-2020&group=16&gblog=14 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔หิมะก็สวยดีนะในบางครั้งบางเวลา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-02-2020&group=16&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-02-2020&group=16&gblog=14 Sat, 01 Feb 2020 8:44:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-01-2020&group=16&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-01-2020&group=16&gblog=13 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔หิมะเห็นแล้วก็งั้นๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-01-2020&group=16&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-01-2020&group=16&gblog=13 Sat, 18 Jan 2020 21:26:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-12-2019&group=16&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-12-2019&group=16&gblog=12 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑วันนี้แค่ติดลบ21องค์ศาฯเอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-12-2019&group=16&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-12-2019&group=16&gblog=12 Sun, 15 Dec 2019 6:01:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-08-2019&group=16&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-08-2019&group=16&gblog=11 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[เข้าป่าไปเก็บสมุนไพร ดอกฟันสิงโต maskros]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-08-2019&group=16&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-08-2019&group=16&gblog=11 Tue, 20 Aug 2019 0:25:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-05-2018&group=16&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-05-2018&group=16&gblog=10 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[เมนูคนยากข้าวผัดหมี่สำเร็จรูป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-05-2018&group=16&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-05-2018&group=16&gblog=10 Thu, 17 May 2018 0:26:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-02-2022&group=15&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-02-2022&group=15&gblog=74 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ชี้ชิ้นส่วนจรวดใกล้พุ่งชนดวงจันทร์เป็นของจีน ไม่ใช่ของสเปซเอ็กซ์ นักดาราศาสตร์กลับลำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-02-2022&group=15&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-02-2022&group=15&gblog=74 Thu, 17 Feb 2022 0:55:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-07-2021&group=15&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-07-2021&group=15&gblog=73 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[พยาบาลวอร์ดโควิดเสียชีวิต..วันนี้อาจารย์แพทย์ศิริราชเสียชีวิต..บุคลากรด่านหน้าผู้เสียสละทั้ง 2 ท่าน.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-07-2021&group=15&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-07-2021&group=15&gblog=73 Mon, 12 Jul 2021 5:02:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-07-2021&group=15&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-07-2021&group=15&gblog=72 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว นายกรสิทธิ์ ราวพันธ์ อายุ 19 ปี จนท. อาสาดับเพลิง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-07-2021&group=15&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-07-2021&group=15&gblog=72 Tue, 06 Jul 2021 6:13:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-01-2021&group=15&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-01-2021&group=15&gblog=71 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ชมภาพ จทน สาธารณะสุขอเมริกาฝ่าหิมะฉีดวัคซีนvaccinationให้ประชาชนบนท้องถนนฟรีๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-01-2021&group=15&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-01-2021&group=15&gblog=71 Fri, 29 Jan 2021 9:18:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-10-2020&group=15&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-10-2020&group=15&gblog=70 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ใครทำ เช้านี้ระเบิด บาเจาะ นราธิวาส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-10-2020&group=15&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-10-2020&group=15&gblog=70 Fri, 02 Oct 2020 17:49:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-07-2020&group=15&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-07-2020&group=15&gblog=69 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[✾ถวายเทียนพรรษาแด่วัด/สำนักสงฆ์บนดอย ในเขตอำเภอจอมทอง จ เชียงใหม่ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-07-2020&group=15&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-07-2020&group=15&gblog=69 Wed, 29 Jul 2020 22:32:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-07-2020&group=15&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-07-2020&group=15&gblog=68 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔หญิงชาวปาเลสไตน์ที่ติดเชื้อ COVID-19 ลูกชายปีนหน้าต่าง รพ เพื่อนั่งดูแม่ของเขาทุกคืน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-07-2020&group=15&gblog=68 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-07-2020&group=15&gblog=68 Tue, 21 Jul 2020 5:42:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-06-2020&group=15&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-06-2020&group=15&gblog=67 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[เหยื่อคลิปเลอะประจำเดือน ฟ้องเรียกเงินกลุ่มวัยรุ่น เผยได้มาจะเอาไปบริจาค (คลิป)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-06-2020&group=15&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-06-2020&group=15&gblog=67 Fri, 19 Jun 2020 17:20:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-05-2020&group=15&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-05-2020&group=15&gblog=66 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ซึ้งใจ! อดีตพระสร้างบ้านให้คุณยายวัย70 เผยตอนบวชเจอคุณยายใส่บาตรทุกเช้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-05-2020&group=15&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-05-2020&group=15&gblog=66 Mon, 18 May 2020 20:12:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-04-2020&group=15&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-04-2020&group=15&gblog=65 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ช่วยด่วน สองผัวเมียเดินเท้ามาได้20วันหวังกลับตายที่บ้านไม่มีเงินติดตัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-04-2020&group=15&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-04-2020&group=15&gblog=65 Wed, 15 Apr 2020 7:56:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-03-2020&group=15&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-03-2020&group=15&gblog=64 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[560 ล้านบาท สำหรับผู้ที่แจ้งเบาะแสจนนำไปสู่การจับกุมนายมาดูโร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-03-2020&group=15&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-03-2020&group=15&gblog=64 Sun, 29 Mar 2020 17:22:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-03-2020&group=15&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-03-2020&group=15&gblog=63 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ทูลกระหม่อม ทรงแนะ ควรให้คนไทยตรวจเชื้อไวรัสฟรี ยิ่งตรวจเจอเยอะ ยิ่งคุมได้เร็ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-03-2020&group=15&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-03-2020&group=15&gblog=63 Mon, 16 Mar 2020 23:05:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-03-2020&group=15&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-03-2020&group=15&gblog=62 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔18 โรงพยาบาล เปิดให้ตรวจ COVID-19 ฟรี ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-03-2020&group=15&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-03-2020&group=15&gblog=62 Sat, 14 Mar 2020 8:36:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-03-2020&group=15&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-03-2020&group=15&gblog=61 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[รัฐบาลโสมขาว กต.เร่งเก็บรายชื่อผีน้อยส่งให้ตม.ตามตัวถึงบ้านเกิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-03-2020&group=15&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-03-2020&group=15&gblog=61 Sat, 07 Mar 2020 1:42:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-03-2020&group=15&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-03-2020&group=15&gblog=60 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ยกเลิกงานสงกรานต์ถนนข้าวเหนียว 13-15 เม.ย.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-03-2020&group=15&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-03-2020&group=15&gblog=60 Fri, 06 Mar 2020 9:10:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-03-2020&group=15&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-03-2020&group=15&gblog=59 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[สะพรึงกลัวผู้นำเกาหลีเหนือ สั่งประหารผู้ติดเชื้อโควิด19 คุมการระบาดของโรค]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-03-2020&group=15&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-03-2020&group=15&gblog=59 Thu, 05 Mar 2020 9:00:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-03-2020&group=15&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-03-2020&group=15&gblog=58 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[Amazon เตือนผู้ที่ขายหน้ากากอนามัยเกินราคาช่วงไวรัสโคโรนาระบาดจะถูกลบจากเว็บไซต์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-03-2020&group=15&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-03-2020&group=15&gblog=58 Mon, 02 Mar 2020 4:54:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-03-2020&group=15&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-03-2020&group=15&gblog=57 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ลุงกัปตันโดดเรือดิ่ง 12 เมตร ช่วยหญิงก้าวพลาดตกน้ำ เผยแก่แล้วไม่กลัวตาย-หวังให้ผู้โดยสารรอด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-03-2020&group=15&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-03-2020&group=15&gblog=57 Sun, 01 Mar 2020 8:07:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-02-2020&group=15&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-02-2020&group=15&gblog=56 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ ผู้นำจีนส่งจดหมายขอบคุณ "บิล เกตส์" ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-02-2020&group=15&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-02-2020&group=15&gblog=56 Mon, 24 Feb 2020 20:57:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-02-2020&group=15&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-02-2020&group=15&gblog=55 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาพ ชาวโคราช และจังหวัดใกล้เคียง ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ หมื่นรูป เพื่ออุทิศส่วนุญกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-02-2020&group=15&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-02-2020&group=15&gblog=55 Sat, 15 Feb 2020 22:28:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-02-2020&group=15&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-02-2020&group=15&gblog=54 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔สี จิ้นผิง ลงพื้นที่ให้กำลังใจประชาชน ในกรุงปักกิ่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-02-2020&group=15&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-02-2020&group=15&gblog=54 Thu, 13 Feb 2020 7:04:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-01-2020&group=15&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-01-2020&group=15&gblog=53 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[บางแสนประกาศแบนแล้ว! เลิก กล่อง ถุง หลอด แก้ว พลาสติกใช้แล้วทิ้ง! ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-01-2020&group=15&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-01-2020&group=15&gblog=53 Wed, 29 Jan 2020 10:32:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-01-2020&group=15&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-01-2020&group=15&gblog=52 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[จับลุงฉายา “หื่นปลอกหมอน” บุกบ้านขืนใจเหยื่อ 44 คน-ลอยนวลมากว่า 30 ปี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-01-2020&group=15&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-01-2020&group=15&gblog=52 Sun, 26 Jan 2020 7:08:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-01-2020&group=15&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-01-2020&group=15&gblog=51 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔สุวรรณภูมิเป็นสนามบินที่คนอู่ฮั่นบินมามากที่สุดในช่วง 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-01-2020&group=15&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-01-2020&group=15&gblog=51 Fri, 24 Jan 2020 6:41:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-01-2020&group=15&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-01-2020&group=15&gblog=50 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔"เฟซบุ๊ก" แถลงขอโทษ หลังระบบแปลภาษา แปลชื่อ "สี จิ้นผิง" เป็น "รูทวาร"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-01-2020&group=15&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-01-2020&group=15&gblog=50 Mon, 20 Jan 2020 22:31:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-01-2020&group=15&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-01-2020&group=15&gblog=49 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[กสิกร ชี้แจง หลังเงิน หนุ่ม ศรราม หายจากบัญชีปริศนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-01-2020&group=15&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-01-2020&group=15&gblog=49 Fri, 17 Jan 2020 18:05:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-01-2020&group=15&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-01-2020&group=15&gblog=48 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ด่วน! สั่งปิดรีสอร์ทบน "ม่อนแจ่ม" ทั้งหมดภายใน 30 วัน เหตุบุกรุกป่าสงวน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-01-2020&group=15&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-01-2020&group=15&gblog=48 Thu, 16 Jan 2020 12:01:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-01-2020&group=15&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-01-2020&group=15&gblog=47 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[โพล ชี้ คนกว่า 43% ห่วง ภัยแล้ง เข้าขั้นวิกฤติ ไม่พอใจรัฐ แก้ซ้ำซาก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-01-2020&group=15&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-01-2020&group=15&gblog=47 Mon, 13 Jan 2020 18:31:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-01-2020&group=15&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-01-2020&group=15&gblog=46 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[4 ปีโลกเพิ่งรู้ หลวงพี่นักบุญ บิณฑบาตส่งอาหารให้ผู้ป่วย-โรงเรียน ลบคำนินทาด้วยการกระทำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-01-2020&group=15&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-01-2020&group=15&gblog=46 Fri, 10 Jan 2020 18:20:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-01-2020&group=15&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-01-2020&group=15&gblog=45 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔พระปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ตามรอยพ่อ ร.๙ แจกชาวบ้านกิน ฟรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-01-2020&group=15&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-01-2020&group=15&gblog=45 Tue, 07 Jan 2020 10:24:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-12-2019&group=15&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-12-2019&group=15&gblog=44 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ความสุขของ"สมคิด"เป็นโรคจิตเภทแบบหนึ่ง "มีความสุขที่ได้บีบคอ"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-12-2019&group=15&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-12-2019&group=15&gblog=44 Wed, 18 Dec 2019 17:53:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-12-2019&group=15&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-12-2019&group=15&gblog=43 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔'ไทย-เมียนมาร์ ร่วมจัดตักบาตรพระสงฆ์ 3 หมื่นรูป ณ เมืองมัณฑะเลย์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-12-2019&group=15&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-12-2019&group=15&gblog=43 Sun, 08 Dec 2019 20:48:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-12-2019&group=15&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-12-2019&group=15&gblog=42 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ โซเชียลแห่แชร์ภาพ อันซีนเมืองไทย บรรยากาศวัดเรืองแสง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-12-2019&group=15&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-12-2019&group=15&gblog=42 Fri, 06 Dec 2019 4:59:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-12-2019&group=15&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-12-2019&group=15&gblog=41 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[+บิ๊กตู่ ชูกำปั้น คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-12-2019&group=15&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-12-2019&group=15&gblog=41 Tue, 03 Dec 2019 19:36:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-11-2019&group=15&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-11-2019&group=15&gblog=40 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[+"ปู"ปลื้มใจ "น้องไปป์"นำทีมคว้ารางวัลแข่งรถจำลองเยาวชนโลก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-11-2019&group=15&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-11-2019&group=15&gblog=40 Sat, 30 Nov 2019 19:12:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-11-2019&group=15&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-11-2019&group=15&gblog=39 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ โรงเรียนตัวอย่างความดี ...รร.ย่านตาขาว จ.ตรัง เด็กๆ ร.ร.บ้านย่านตาขาวเดินเท้า เข้าวัดทุกวันโกน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-11-2019&group=15&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-11-2019&group=15&gblog=39 Thu, 28 Nov 2019 5:20:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-11-2019&group=15&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-11-2019&group=15&gblog=38 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔วัดรัตนานุภาพ อ.สุไหงปาดี จ. นราธิวาส เพื่อรักษาวัดให้เป็นที่พึ่งทางใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-11-2019&group=15&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-11-2019&group=15&gblog=38 Mon, 25 Nov 2019 10:29:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-11-2019&group=15&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-11-2019&group=15&gblog=37 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ทำบุญตักบาตร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-11-2019&group=15&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-11-2019&group=15&gblog=37 Sat, 23 Nov 2019 21:48:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2019&group=15&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2019&group=15&gblog=36 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[+++เตือนชาวประมงจับหมึกสายวงน้ำเงิน พิษแรงกว่างูเห่า 20 เท่า ถ้าโดนกัดอาจถึงตาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2019&group=15&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2019&group=15&gblog=36 Tue, 19 Nov 2019 6:18:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-11-2019&group=15&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-11-2019&group=15&gblog=35 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔"การทำสมาธิทำให้เกิดปัญญา วัดผลได้จริง" งานวิจัยสำคัญล่าสุดจากทีมวิจัยม.มิชิแกนสเตท USA พบว่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-11-2019&group=15&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-11-2019&group=15&gblog=35 Mon, 18 Nov 2019 22:27:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-11-2019&group=15&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-11-2019&group=15&gblog=34 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔“เจ้าคุณอลงกต” รับรางวัลดีเด่นด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี 62]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-11-2019&group=15&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-11-2019&group=15&gblog=34 Sat, 16 Nov 2019 5:07:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-11-2019&group=15&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-11-2019&group=15&gblog=33 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔อาสาสมัครจิตศรัทธาร่วมกับชาวเชียงใหม่ ช่วยกันเก็บโคมลอย หลังจบงาน “ยี่เป็งอินเตอร์ ลอยโคมประทีป”]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-11-2019&group=15&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-11-2019&group=15&gblog=33 Fri, 15 Nov 2019 6:52:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-11-2019&group=15&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-11-2019&group=15&gblog=32 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔สาวช็อก ! เจอหมายศาลฟ้องฉ้อโกง หลอกซื้อ-ขายที่ดิน 300 ล้าน ทั้งที่ไม่รู้เรื่อง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-11-2019&group=15&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-11-2019&group=15&gblog=32 Tue, 12 Nov 2019 4:00:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-11-2019&group=15&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-11-2019&group=15&gblog=31 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ทึ่งตำรวจไทยเป็นได้ทุกอย่าง สายตรวจใจดีซื้อเค้กวันเกิด ปลอบใจวัยรุ่นมีปัญหากับที่บ้าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-11-2019&group=15&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-11-2019&group=15&gblog=31 Sun, 10 Nov 2019 19:59:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-11-2019&group=15&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-11-2019&group=15&gblog=30 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ทักษะภาษาอังกฤษไทยลดลงเป็นปีที่สาม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-11-2019&group=15&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-11-2019&group=15&gblog=30 Thu, 07 Nov 2019 7:11:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-11-2019&group=15&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-11-2019&group=15&gblog=29 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[โป๊ะแตก! ตัวแทนลิขสิทธิ์ของบริษัท San-X ประเทศญี่ปุ่นในประเทศไทยแจงไม่เคยไม่ได้มอบหมายให้ผู้ใด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-11-2019&group=15&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-11-2019&group=15&gblog=29 Wed, 06 Nov 2019 5:38:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-11-2019&group=15&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-11-2019&group=15&gblog=28 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔สาธุดังๆ โจ๋เมืองคอน! ‘เลิกซิ่ง เลิกบิด’ รักชีวิตเข็น จยย.เข้าวัดทอดกฐิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-11-2019&group=15&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-11-2019&group=15&gblog=28 Tue, 05 Nov 2019 10:13:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-11-2019&group=15&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-11-2019&group=15&gblog=27 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔เจ้าภาพกฐินเฮ ไม่เสียภาษีแน่ แม้รับโอนเกิน 3,000 ครั้ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-11-2019&group=15&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-11-2019&group=15&gblog=27 Mon, 04 Nov 2019 17:48:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-10-2019&group=15&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-10-2019&group=15&gblog=26 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ชื่นชม!เจ้าอาวาสวัดถ้ำเสือ ออกซ่อมถนนบริเวณวัดเอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-10-2019&group=15&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-10-2019&group=15&gblog=26 Thu, 31 Oct 2019 17:01:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-10-2019&group=15&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-10-2019&group=15&gblog=25 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ฆาตกรรมนักปฏิบัติธรรม นางสาววรรณี เลือดเย็นจริง ๆ กดเงินโอนให้เมียซื้อทอง กินเที่ยวสบายใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-10-2019&group=15&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-10-2019&group=15&gblog=25 Tue, 29 Oct 2019 18:15:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-10-2019&group=15&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-10-2019&group=15&gblog=24 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔เมื่อประธานาธิบดีเกาหลีใต้พูดถึง ลิซ่า ของวง BLACKPINK]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-10-2019&group=15&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-10-2019&group=15&gblog=24 Sun, 27 Oct 2019 7:21:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-10-2019&group=15&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-10-2019&group=15&gblog=23 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ ข่าวด่วน!! ไทยถูกสหรัฐตัดจีเอสพี เกือบ 600 รายการ เฉียดสี่หมื่นล้าน มีผลปีหน้า !!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-10-2019&group=15&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-10-2019&group=15&gblog=23 Sat, 26 Oct 2019 22:27:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-09-2019&group=15&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-09-2019&group=15&gblog=22 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[มารู้จัก เกรียตา ทุนแบร์ย นักรณรงค์แก้ปัญหาโลกร้อนชาวสวีเดนผู้เข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-09-2019&group=15&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-09-2019&group=15&gblog=22 Sun, 22 Sep 2019 9:46:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-09-2019&group=15&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-09-2019&group=15&gblog=21 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[น้ำท่วมที่สกลนคร พระสงฆ์ร่วมด้วยช่วยกันทำอาหารแจกจ่ายประชาชนใครเห็นด้วยช่วยอนุโมทนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-09-2019&group=15&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-09-2019&group=15&gblog=21 Mon, 02 Sep 2019 0:33:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-09-2018&group=15&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-09-2018&group=15&gblog=20 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[น่าเป็นห่วงขยะพลาสติกในมหาสมุทรอยู่ในเอเชียกำลังจะเยอะกว่าปลาในอนาคต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-09-2018&group=15&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-09-2018&group=15&gblog=20 Sat, 01 Sep 2018 21:41:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-07-2018&group=15&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-07-2018&group=15&gblog=19 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ปริศนา พระครูบาบุญชุ่มขอให้"หมอภาคย์"พาเข้าถ้ำหลวง ไปยังเนินนมสาวที่ทีมหมูป่าเคยอยู่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-07-2018&group=15&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-07-2018&group=15&gblog=19 Sat, 21 Jul 2018 8:29:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-05-2018&group=15&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-05-2018&group=15&gblog=18 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[สไปเดอร์แมนฮีโร่ในชีวิตจริงปีนตึกสูงหลายชั้นด้วยมือเปล่าไปช่วยเด็กที่ห้อยจากระเบียง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-05-2018&group=15&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-05-2018&group=15&gblog=18 Wed, 30 May 2018 9:06:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-01-2018&group=15&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-01-2018&group=15&gblog=17 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ประกาศเตือนพายุบอละเวน เตรียมขึ้นฝั่งประเทศเวียดนาม ทำให้ไทยมีฝนตก อ่าวไทยคลื่นสูง 2 ม.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-01-2018&group=15&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-01-2018&group=15&gblog=17 Thu, 04 Jan 2018 1:11:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-01-2018&group=15&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-01-2018&group=15&gblog=16 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[โชว์ “แสงสุดท้าย” ตูน’ คืนสู่เวที โชว์คอนเสิร์ตหลังจบภาระ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-01-2018&group=15&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-01-2018&group=15&gblog=16 Mon, 01 Jan 2018 8:50:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-12-2017&group=15&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-12-2017&group=15&gblog=15 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[รักๆเลิกๆของ ขวัญ อุษามณีและนักร้องกอล์ฟ พิชญะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-12-2017&group=15&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-12-2017&group=15&gblog=15 Sun, 31 Dec 2017 4:53:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-12-2017&group=15&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-12-2017&group=15&gblog=14 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯทรงบาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-12-2017&group=15&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-12-2017&group=15&gblog=14 Fri, 29 Dec 2017 15:54:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-12-2017&group=15&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-12-2017&group=15&gblog=13 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[หายไปนาน ตุ๋ย มนฤดี ยมาภัย ล่าสุดเธอปรากฏตัวออกสื่ออีกครั้ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-12-2017&group=15&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-12-2017&group=15&gblog=13 Fri, 29 Dec 2017 1:22:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-12-2017&group=15&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-12-2017&group=15&gblog=12 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[คึกคัก!! ตูน บอดี้สแลม และคณะเข้าเส้นชัยแล้ว ที่ด่านท่าขี้เหล็ก แม่สายเชียงราย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-12-2017&group=15&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-12-2017&group=15&gblog=12 Wed, 27 Dec 2017 0:25:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-12-2017&group=15&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-12-2017&group=15&gblog=11 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอแสดงความยินดีคู่ ของนางเอกสาว มาร์กี้ ราศรี และ ป๊อก ภัสสรกรณ์ ด้วยครับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-12-2017&group=15&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-12-2017&group=15&gblog=11 Mon, 25 Dec 2017 6:04:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-12-2017&group=15&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-12-2017&group=15&gblog=10 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA['แดน' วรเวช ดานุวงศ์ บวชแล้ว พิธีกรรมเรียบๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-12-2017&group=15&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-12-2017&group=15&gblog=10 Sun, 24 Dec 2017 8:42:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-07-2020&group=14&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-07-2020&group=14&gblog=24 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔Volkswagen Beetle]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-07-2020&group=14&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-07-2020&group=14&gblog=24 Wed, 22 Jul 2020 4:52:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-07-2020&group=14&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-07-2020&group=14&gblog=23 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔บาฮา Bugeye]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-07-2020&group=14&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-07-2020&group=14&gblog=23 Fri, 17 Jul 2020 6:50:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-07-2020&group=14&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-07-2020&group=14&gblog=22 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔โฟล์คสวาเก้นแคล - วินเทจรุ่น 1982]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-07-2020&group=14&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-07-2020&group=14&gblog=22 Fri, 03 Jul 2020 5:53:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-05-2020&group=14&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-05-2020&group=14&gblog=21 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◑↔สถานี Shibuya 渋谷駅]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-05-2020&group=14&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-05-2020&group=14&gblog=21 Fri, 15 May 2020 8:26:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-05-2020&group=14&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-05-2020&group=14&gblog=20 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◑↔Shinkansen ระหว่าง โตเกียวและ Akita อะกิตะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-05-2020&group=14&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-05-2020&group=14&gblog=20 Thu, 14 May 2020 16:31:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-04-2020&group=14&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-04-2020&group=14&gblog=19 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔รถไฟ Euroa รัฐวิกตอเรียประเทศออสเตรเลีย บริการ V Line]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-04-2020&group=14&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-04-2020&group=14&gblog=19 Tue, 14 Apr 2020 2:23:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-04-2020&group=14&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-04-2020&group=14&gblog=18 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔รถไฟสายที่เก่าแก่ของ Pontypridd Wales เวลส์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-04-2020&group=14&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-04-2020&group=14&gblog=18 Sun, 12 Apr 2020 3:41:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-03-2020&group=14&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-03-2020&group=14&gblog=17 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔BMW เปลี่ยนโลโก้ตัวเองเป็นครั้งแรกในรอบ 23 ปี เปลี่ยนเป็นโลโก้โปร่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-03-2020&group=14&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-03-2020&group=14&gblog=17 Wed, 04 Mar 2020 9:03:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-02-2020&group=14&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-02-2020&group=14&gblog=16 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ปิดอีกที่! ฮอนด้าฟิลิปปินส์จะหยุดการผลิตรถยนต์ในเดือนมีนาคมนี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-02-2020&group=14&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-02-2020&group=14&gblog=16 Thu, 27 Feb 2020 18:59:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-02-2020&group=14&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-02-2020&group=14&gblog=15 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[คู่หูดูโอ้! Toyota จับมือ Panasonic ร่วมพัฒนาแบตเตอรีรถยนต์ไฟฟ้าเริ่ม เม.ย. นี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-02-2020&group=14&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-02-2020&group=14&gblog=15 Wed, 05 Feb 2020 8:40:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-01-2020&group=14&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-01-2020&group=14&gblog=14 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔‘โตโยต้า-ฮอนด้า’ เรียกคืนรถมีปัญหาถุงลมนิรภัย 6 ล้านคัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-01-2020&group=14&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-01-2020&group=14&gblog=14 Fri, 24 Jan 2020 6:59:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-01-2020&group=14&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-01-2020&group=14&gblog=13 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔'เทสลา' เผยแผนผลิตรถ 'โมเดล วาย' ที่เซี่ยงไฮ้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-01-2020&group=14&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-01-2020&group=14&gblog=13 Fri, 10 Jan 2020 5:13:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-01-2020&group=14&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-01-2020&group=14&gblog=12 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ ☘️Ram ผู้พิชิต สัญชาติอเมริกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-01-2020&group=14&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-01-2020&group=14&gblog=12 Sun, 05 Jan 2020 7:06:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-11-2019&group=14&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-11-2019&group=14&gblog=11 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ฝีมือคนไทย! รถพยาบาลหุ้มเกราะ ใช้ในพื้นที่อันตรายเสี่ยงภัย ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-11-2019&group=14&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-11-2019&group=14&gblog=11 Sun, 17 Nov 2019 8:38:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-11-2019&group=14&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-11-2019&group=14&gblog=10 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔เพราะความมุ่งมั่น ขยันฝึกซ้อม.. เยาวชนไทยคว้า 7 รางวัล การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์โลก 2019]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-11-2019&group=14&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-11-2019&group=14&gblog=10 Thu, 14 Nov 2019 5:25:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-09-2020&group=13&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-09-2020&group=13&gblog=25 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ถ้าเป็นเมืองไทยหรือพม่า ภาพเช่นนี้ถือเป็นเรื่องธรรมดา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-09-2020&group=13&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-09-2020&group=13&gblog=25 Thu, 03 Sep 2020 3:05:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-08-2020&group=13&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-08-2020&group=13&gblog=24 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ไม้แก่ดัดยาก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-08-2020&group=13&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-08-2020&group=13&gblog=24 Sun, 30 Aug 2020 8:25:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-08-2020&group=13&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-08-2020&group=13&gblog=23 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔เศรษฐีหาสะใภ้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-08-2020&group=13&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-08-2020&group=13&gblog=23 Wed, 19 Aug 2020 8:38:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-06-2020&group=13&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-06-2020&group=13&gblog=22 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[“น้องน๊อต” เด็ก 10 ขวบ ยอดกตัญญูรับจ้างบวชหน้าไฟนำเงินเลี้ยงแม่ตาบอด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-06-2020&group=13&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-06-2020&group=13&gblog=22 Sat, 13 Jun 2020 23:56:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-12-2019&group=13&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-12-2019&group=13&gblog=21 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔วันนี้วันดี อังคารชัยศรี มั่งมีเงิน (พรจากพระ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-12-2019&group=13&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-12-2019&group=13&gblog=21 Tue, 24 Dec 2019 4:33:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-12-2019&group=13&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-12-2019&group=13&gblog=20 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[❖พิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศ ๑๔๔ รูป ณ วัดพระมหาธาตุ อำเภอเมือง จ.นครศรีธรรมราช]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-12-2019&group=13&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-12-2019&group=13&gblog=20 Sat, 21 Dec 2019 8:27:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-12-2019&group=13&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-12-2019&group=13&gblog=19 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔สวดบทนี้บูชาพ่อแม่ เทวดาคุ้มครอง เปิดทางให้สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-12-2019&group=13&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-12-2019&group=13&gblog=19 Sat, 07 Dec 2019 21:55:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-11-2019&group=13&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-11-2019&group=13&gblog=18 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔วันจันทร์ที่สิบแปด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-11-2019&group=13&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-11-2019&group=13&gblog=18 Mon, 18 Nov 2019 8:20:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-11-2019&group=13&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-11-2019&group=13&gblog=17 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔การแต่งงาน และ "ลัทธิแต่งงานหมู่"เกาหลี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-11-2019&group=13&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-11-2019&group=13&gblog=17 Sun, 17 Nov 2019 18:09:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-11-2019&group=13&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-11-2019&group=13&gblog=16 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ดูดวงวันที่/สิบห้า/11/2562]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-11-2019&group=13&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-11-2019&group=13&gblog=16 Fri, 15 Nov 2019 8:18:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-11-2019&group=13&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-11-2019&group=13&gblog=15 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔คาถาเมตตามหานิยม ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-11-2019&group=13&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-11-2019&group=13&gblog=15 Mon, 11 Nov 2019 9:01:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-11-2019&group=13&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-11-2019&group=13&gblog=14 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ประเทศที่มีประกรน้อยที่สุด Tuvalu ตูวาลู ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-11-2019&group=13&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-11-2019&group=13&gblog=14 Sat, 09 Nov 2019 23:54:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-08-2019&group=13&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-08-2019&group=13&gblog=13 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[20 วิธี สอนลูกได้ง่ายๆ ฝึกให้ลูกมีเป้าหมายของชีวิต รู้จักคิดดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-08-2019&group=13&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-08-2019&group=13&gblog=13 Thu, 22 Aug 2019 7:51:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-01-2018&group=13&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-01-2018&group=13&gblog=12 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ฟังเพลงนี้ แผ่เมตตาก่อนนอน จะมีความสุขใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-01-2018&group=13&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-01-2018&group=13&gblog=12 Sat, 06 Jan 2018 5:55:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-01-2018&group=13&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-01-2018&group=13&gblog=11 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[น้ำร้อนไม่รู้ไปจับ.... ก็ร้อน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-01-2018&group=13&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-01-2018&group=13&gblog=11 Wed, 03 Jan 2018 1:30:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-01-2018&group=13&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-01-2018&group=13&gblog=10 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[กราบขอพรปีใหม่ พระประธาน๙วัด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-01-2018&group=13&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-01-2018&group=13&gblog=10 Mon, 01 Jan 2018 16:39:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-05-2021&group=12&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-05-2021&group=12&gblog=20 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[พังทันโซ-นย็อนดันบีทีเอสจะหล่อกันไปถึงไหน ใน (방탄소년단) 'Butter' ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-05-2021&group=12&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-05-2021&group=12&gblog=20 Sat, 29 May 2021 2:27:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-10-2020&group=12&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-10-2020&group=12&gblog=19 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[แต่งชุดไทยสวยเก๋ "เกรซ กาญจน์เกล้า" เป็นเจ้าภาพกฐิน ณ วัดหนองก๋าย อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-10-2020&group=12&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-10-2020&group=12&gblog=19 Mon, 19 Oct 2020 17:20:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-07-2020&group=12&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-07-2020&group=12&gblog=18 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ผู้หญิง Hollywood คนดังที่มีความสูงที่สุด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-07-2020&group=12&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-07-2020&group=12&gblog=18 Sat, 18 Jul 2020 7:17:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-02-2020&group=12&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-02-2020&group=12&gblog=17 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ความน่ารัก นักเรียน​นาย​สิบตำรวจ ช่วยล้างจานงานศพ เหยื่อกราดยิงโคราช]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-02-2020&group=12&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-02-2020&group=12&gblog=17 Sat, 15 Feb 2020 21:44:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-01-2020&group=12&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-01-2020&group=12&gblog=16 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔พ่อมดน้อย เจ-โฮป แห่งBTSปล่อยภาพลงทวิตพร้อมข้อความ 다녀올게요옹 ฉันจะกลับไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-01-2020&group=12&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-01-2020&group=12&gblog=16 Sat, 18 Jan 2020 20:54:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-01-2020&group=12&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-01-2020&group=12&gblog=15 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ วงการไอทีร้ายกาจ! “MakeApp” แอปพลิเคชันที่ใช้ลบเครื่องสำอางจนเห็นหน้าสด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-01-2020&group=12&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-01-2020&group=12&gblog=15 Thu, 09 Jan 2020 7:44:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-01-2020&group=12&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-01-2020&group=12&gblog=14 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ ชาวประจวบฯ นุ่งผ้าไทยใส่บาตรพระบนถนน 100 ปีแน่น ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-01-2020&group=12&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-01-2020&group=12&gblog=14 Tue, 07 Jan 2020 4:46:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-12-2019&group=12&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-12-2019&group=12&gblog=13 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[❉❊❋นายแบบม้ง "ปีใหม่ม้ง" จ.ตาก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-12-2019&group=12&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-12-2019&group=12&gblog=13 Sat, 28 Dec 2019 5:46:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-12-2019&group=12&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-12-2019&group=12&gblog=12 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔“มิสยูนิเวิร์ส”2019 ‘โซซิบินี ทุนซี’ซึ่งนับว่าเป็น “ม้ามืด” สาวผิวสี นางงามจักรวาลคนล่าสุด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-12-2019&group=12&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-12-2019&group=12&gblog=12 Mon, 09 Dec 2019 21:06:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-11-2019&group=12&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-11-2019&group=12&gblog=11 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ฮือฮา LISA จากBLACKPINK ออกงานล่าสุดสวยระยิบระยับดั่งสาวชั้นสุง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-11-2019&group=12&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-11-2019&group=12&gblog=11 Fri, 01 Nov 2019 9:32:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-10-2019&group=12&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-10-2019&group=12&gblog=10 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ประวัติลิปสติกมีหลายชาติรวมถึงกรีกโบราณ ลิปสติกจำกัด เฉพาะโสเภณี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-10-2019&group=12&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-10-2019&group=12&gblog=10 Tue, 29 Oct 2019 4:50:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-12-2020&group=11&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-12-2020&group=11&gblog=35 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาพบนผนังบ้านและที่ทำงาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-12-2020&group=11&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-12-2020&group=11&gblog=35 Wed, 02 Dec 2020 12:14:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-01-2020&group=11&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-01-2020&group=11&gblog=34 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔เจดีย์พุทธคยา สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-01-2020&group=11&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-01-2020&group=11&gblog=34 Tue, 14 Jan 2020 18:20:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-01-2020&group=11&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-01-2020&group=11&gblog=33 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ ปราสาทตาเมือนโต๊ด ตั้งอยู่ในช่องเขาตาเมียง พนมดงรัก ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-01-2020&group=11&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-01-2020&group=11&gblog=33 Mon, 06 Jan 2020 12:34:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-12-2019&group=11&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-12-2019&group=11&gblog=32 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔วัดพุลกุกซา 불국사,Bulguksa Templeเกาหลีใต้จัดเป็นมรดกโลก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-12-2019&group=11&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-12-2019&group=11&gblog=32 Sun, 22 Dec 2019 8:36:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-12-2019&group=11&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-12-2019&group=11&gblog=31 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔สวยมากจริงๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-12-2019&group=11&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-12-2019&group=11&gblog=31 Sun, 15 Dec 2019 17:44:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-12-2019&group=11&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-12-2019&group=11&gblog=30 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔สวยมากๆแม่น้ำเจ้าพระยา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-12-2019&group=11&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-12-2019&group=11&gblog=30 Fri, 13 Dec 2019 8:27:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-12-2019&group=11&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-12-2019&group=11&gblog=29 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔“อานานดาพะย่า,หรือ วัดอานนท์ ตั้งอยู่ในเมืองพุกาม ประเทศพม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-12-2019&group=11&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-12-2019&group=11&gblog=29 Tue, 10 Dec 2019 2:09:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-11-2019&group=11&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-11-2019&group=11&gblog=28 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ภาพกรุงเทพฯที่ดังในโซเชียลมีเดียทั่วโลก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-11-2019&group=11&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-11-2019&group=11&gblog=28 Sat, 30 Nov 2019 9:15:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-11-2019&group=11&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-11-2019&group=11&gblog=27 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔วัดคลื่นวารีสีคราม ใกล้กับน้ำตกนาจิ เส้นทางจาริกแสวงบุญในทิวเขาคิอิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-11-2019&group=11&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-11-2019&group=11&gblog=27 Tue, 26 Nov 2019 3:57:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-11-2019&group=11&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-11-2019&group=11&gblog=26 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔เห็นแล้วต้องอมยิ้มเป็นภาพที่น่ารักมากๆกบตัวนี้เหมือนมีหูฟังส่วนตัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-11-2019&group=11&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-11-2019&group=11&gblog=26 Mon, 25 Nov 2019 20:57:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-11-2019&group=11&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-11-2019&group=11&gblog=25 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔หาดูยากภาพเด็กชายอายุ 4 ขวบอยากรู้เห็นวิทยุสื่อสารในพระหัตถ์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-11-2019&group=11&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-11-2019&group=11&gblog=25 Sun, 24 Nov 2019 5:12:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-11-2019&group=11&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-11-2019&group=11&gblog=24 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔พระอภัยมณี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-11-2019&group=11&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-11-2019&group=11&gblog=24 Sat, 23 Nov 2019 22:41:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-11-2019&group=11&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-11-2019&group=11&gblog=23 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ ◐◑↔ เรือรบในศตวรรษที่ 17]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-11-2019&group=11&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-11-2019&group=11&gblog=23 Thu, 21 Nov 2019 7:03:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-11-2019&group=11&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-11-2019&group=11&gblog=22 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔หนุมาน-ทศกัณฐ์-นางมณโฑ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-11-2019&group=11&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-11-2019&group=11&gblog=22 Wed, 20 Nov 2019 9:46:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2019&group=11&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2019&group=11&gblog=21 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔หนึ่งเดียวของโลก พระพุทธรูปหลวงพ่อใหญ่ วิเศษชัยชาญ อ่างทอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2019&group=11&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2019&group=11&gblog=21 Tue, 19 Nov 2019 0:36:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-11-2019&group=11&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-11-2019&group=11&gblog=20 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔เป็นอีกคนที่แต่งชุดไทยแล้วสวย ปราง กัญญ์ณรัณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-11-2019&group=11&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-11-2019&group=11&gblog=20 Sun, 17 Nov 2019 6:14:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-11-2019&group=11&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-11-2019&group=11&gblog=19 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ภาพเดียวจริงๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-11-2019&group=11&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-11-2019&group=11&gblog=19 Sat, 16 Nov 2019 19:10:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-11-2019&group=11&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-11-2019&group=11&gblog=18 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔เด็กเก้าขวบคนหนึ่งมักโดนทำโทษที่โรงเรียนบ่อยๆเพราะชอบวาดขีดเขียนตามข้างฝา..]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-11-2019&group=11&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-11-2019&group=11&gblog=18 Sun, 10 Nov 2019 5:17:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-03-2018&group=11&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-03-2018&group=11&gblog=17 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากปลูกบางสักต้นเอาแบบนี้ที่มีลูกเยอะและดก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-03-2018&group=11&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-03-2018&group=11&gblog=17 Mon, 12 Mar 2018 6:41:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-01-2018&group=11&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-01-2018&group=11&gblog=16 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[Water Color วิวสวย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-01-2018&group=11&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-01-2018&group=11&gblog=16 Sat, 06 Jan 2018 12:10:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-01-2018&group=11&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-01-2018&group=11&gblog=15 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[5หลังเล็กๆบ้านสร้างด้วยไม้กลางเก่าใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-01-2018&group=11&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-01-2018&group=11&gblog=15 Fri, 05 Jan 2018 6:14:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-01-2018&group=11&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-01-2018&group=11&gblog=14 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[อย่าทิ้งครับเศษไม้มันมีประโยชน์กว่าที่เราคิดจริงๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-01-2018&group=11&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-01-2018&group=11&gblog=14 Wed, 03 Jan 2018 10:07:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-01-2018&group=11&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-01-2018&group=11&gblog=13 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[แบบบ้านเล็กๆสองหลังสร้างด้วยไม้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-01-2018&group=11&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-01-2018&group=11&gblog=13 Tue, 02 Jan 2018 10:15:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-12-2017&group=11&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-12-2017&group=11&gblog=12 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[เศษไม้มีประโยชน์เกินกว่าที่คิดนำมาทำรั้ว เก้าอี้ โต๊ะฯลฯ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-12-2017&group=11&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-12-2017&group=11&gblog=12 Sat, 30 Dec 2017 2:01:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-12-2017&group=11&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-12-2017&group=11&gblog=11 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[แบบบ้านไม้ทรงกะทัดรัดเหมาะกับครอบครัวหรือเป็นบ้านพัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-12-2017&group=11&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-12-2017&group=11&gblog=11 Thu, 28 Dec 2017 2:24:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-12-2017&group=11&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-12-2017&group=11&gblog=10 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ศิลปะจาก เวบpinterest]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-12-2017&group=11&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-12-2017&group=11&gblog=10 Sun, 24 Dec 2017 2:47:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-05-2022&group=10&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-05-2022&group=10&gblog=46 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[อาหารไทย ลาว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-05-2022&group=10&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-05-2022&group=10&gblog=46 Tue, 31 May 2022 6:52:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-08-2021&group=10&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-08-2021&group=10&gblog=45 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ผัดไทยมื้อกลางวัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-08-2021&group=10&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-08-2021&group=10&gblog=45 Sun, 22 Aug 2021 22:57:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-08-2021&group=10&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-08-2021&group=10&gblog=44 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[เพิ่งรู้ว่ามันมีวิธีทำต้มยำน้ำข้นที่ไม่ต้องใช้นม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-08-2021&group=10&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-08-2021&group=10&gblog=44 Sun, 15 Aug 2021 13:12:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-01-2021&group=10&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-01-2021&group=10&gblog=43 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ข้าวหลาม เตรียมนำถวายพระวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ชาวไท- ยวน ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-01-2021&group=10&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-01-2021&group=10&gblog=43 Fri, 29 Jan 2021 4:19:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-01-2021&group=10&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-01-2021&group=10&gblog=42 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ง่ายๆเร็วทำกินเองผัดพริกไก่และไข่เจียว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-01-2021&group=10&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-01-2021&group=10&gblog=42 Thu, 14 Jan 2021 11:03:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-01-2021&group=10&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-01-2021&group=10&gblog=41 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ขนมจีนไหหลำแม่หย่ง เจริญนคร 19 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-01-2021&group=10&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-01-2021&group=10&gblog=41 Wed, 13 Jan 2021 18:49:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-06-2020&group=10&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-06-2020&group=10&gblog=40 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ข้าวผัดทำกินเองง่ายๆ กุ้ง เนื้อไก่ และ ซุกินี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-06-2020&group=10&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-06-2020&group=10&gblog=40 Sat, 27 Jun 2020 6:50:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-06-2020&group=10&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-06-2020&group=10&gblog=39 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔อาหารเช้า และ ต้มมาม่าไข่เจียว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-06-2020&group=10&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-06-2020&group=10&gblog=39 Tue, 09 Jun 2020 22:45:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-05-2020&group=10&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-05-2020&group=10&gblog=38 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ซุกินิและผักอื่นๆ เนื้อ ผัดน้ำมันหอย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-05-2020&group=10&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-05-2020&group=10&gblog=38 Sun, 24 May 2020 6:05:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-04-2020&group=10&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-04-2020&group=10&gblog=37 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔น้ำพริกอ่อง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-04-2020&group=10&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-04-2020&group=10&gblog=37 Tue, 21 Apr 2020 9:43:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-04-2020&group=10&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-04-2020&group=10&gblog=36 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ต้มข่าไก่นานๆทำกินทีก้ออร่อยดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-04-2020&group=10&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-04-2020&group=10&gblog=36 Thu, 16 Apr 2020 5:44:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-04-2020&group=10&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-04-2020&group=10&gblog=35 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ประวัติ มะตะบะ หรือ แพนเค้กยัดไส้หรือกระทะทอด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-04-2020&group=10&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-04-2020&group=10&gblog=35 Sat, 11 Apr 2020 5:22:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-04-2020&group=10&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-04-2020&group=10&gblog=34 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ประวัติอาหารนานาชาติ สะเต๊ะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-04-2020&group=10&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-04-2020&group=10&gblog=34 Fri, 03 Apr 2020 4:37:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-03-2020&group=10&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-03-2020&group=10&gblog=33 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔เด็กๆก็ทำได้ ต้มไซท้าวกระดูกหมูสมุนไพรตะไคร้ง่ายๆแต่อร่อย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-03-2020&group=10&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-03-2020&group=10&gblog=33 Tue, 17 Mar 2020 0:53:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-03-2020&group=10&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-03-2020&group=10&gblog=32 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ต้มเล้ง..กินเอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-03-2020&group=10&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-03-2020&group=10&gblog=32 Mon, 02 Mar 2020 20:35:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-03-2020&group=10&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-03-2020&group=10&gblog=31 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ประวัติขนมหวาน Dodol หรือ กะละแม ของไทย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-03-2020&group=10&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-03-2020&group=10&gblog=31 Sun, 01 Mar 2020 2:54:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-02-2020&group=10&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-02-2020&group=10&gblog=30 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ประวัติ ลอดช่อง หรือ Cendo ขนมหวานเย็น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-02-2020&group=10&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-02-2020&group=10&gblog=30 Sat, 29 Feb 2020 6:27:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-02-2020&group=10&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-02-2020&group=10&gblog=29 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ข้าวหอมมะลิไทย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-02-2020&group=10&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-02-2020&group=10&gblog=29 Fri, 28 Feb 2020 5:49:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-01-2020&group=10&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-01-2020&group=10&gblog=28 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ กินร้อนช้อนกลางล้างมือ สกัดเชื้อโคโรนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-01-2020&group=10&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-01-2020&group=10&gblog=28 Sun, 26 Jan 2020 19:03:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-12-2019&group=10&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-12-2019&group=10&gblog=27 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔การค้นพบ,สรรพคุณ และ วิธีนึ่งข้าวเหนียว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-12-2019&group=10&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-12-2019&group=10&gblog=27 Wed, 04 Dec 2019 5:43:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2019&group=10&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2019&group=10&gblog=26 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[+++แกงออกป๊าว อาหารเหนือแกงยอดมะพร้าวอ่อน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2019&group=10&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2019&group=10&gblog=26 Tue, 19 Nov 2019 17:50:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-11-2019&group=10&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-11-2019&group=10&gblog=25 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ข้าวเม่า ทำเป็นขนมได้หลายแบบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-11-2019&group=10&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-11-2019&group=10&gblog=25 Mon, 11 Nov 2019 21:31:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-11-2019&group=10&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-11-2019&group=10&gblog=24 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔แซงม้า เป็นขนมไทยแต่โบราณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-11-2019&group=10&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-11-2019&group=10&gblog=24 Fri, 08 Nov 2019 18:01:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-11-2019&group=10&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-11-2019&group=10&gblog=23 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ขนมลา ขนมปักษ์ใต้ นิยมทำถวายพระประเพณีบุญสาทร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-11-2019&group=10&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-11-2019&group=10&gblog=23 Tue, 05 Nov 2019 17:56:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-10-2019&group=10&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-10-2019&group=10&gblog=22 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ไก่ย่างทรงเครื่อง อาหารพื้นเมืองภาคใต้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-10-2019&group=10&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-10-2019&group=10&gblog=22 Sun, 27 Oct 2019 21:34:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-10-2019&group=10&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-10-2019&group=10&gblog=21 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ขนมมันเทศ หรือ ขนมมันสำปะหลัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-10-2019&group=10&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-10-2019&group=10&gblog=21 Fri, 18 Oct 2019 16:51:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-10-2019&group=10&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-10-2019&group=10&gblog=20 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ นิยมทำเลี้ยงในงานบุญ ขนมฟักเขียวกวน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-10-2019&group=10&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-10-2019&group=10&gblog=20 Thu, 17 Oct 2019 16:52:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-10-2019&group=10&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-10-2019&group=10&gblog=19 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ขนมฝรั่งกุฎีจีน ของชุมชนชาวไทยเชื้อสายโปรตุเกส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-10-2019&group=10&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-10-2019&group=10&gblog=19 Wed, 16 Oct 2019 16:59:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-10-2019&group=10&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-10-2019&group=10&gblog=18 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ทองเอก ขนมไทยโบราณ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-10-2019&group=10&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-10-2019&group=10&gblog=18 Tue, 15 Oct 2019 17:10:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-10-2019&group=10&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-10-2019&group=10&gblog=17 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ขนมพื้นบ้านจังหวัดอ่างทอง ขนมเกสรลำเจียก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-10-2019&group=10&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-10-2019&group=10&gblog=17 Mon, 14 Oct 2019 22:16:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-10-2019&group=10&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-10-2019&group=10&gblog=16 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ขนมโบราณ ค้างคาวเผือก กินคู่กับอาจาด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-10-2019&group=10&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-10-2019&group=10&gblog=16 Sat, 12 Oct 2019 16:49:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-10-2019&group=10&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-10-2019&group=10&gblog=15 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ขนมหัวล้าน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-10-2019&group=10&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-10-2019&group=10&gblog=15 Fri, 11 Oct 2019 4:42:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-10-2019&group=10&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-10-2019&group=10&gblog=14 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ขนม จ่ามงกุฎ สูตรโบราณจะโรยแป้งทอดตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-10-2019&group=10&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-10-2019&group=10&gblog=14 Tue, 08 Oct 2019 17:08:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-10-2019&group=10&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-10-2019&group=10&gblog=13 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ไข่หงส์ เดิมชื่อขนมไข่เหี้ย เป็นของหวาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-10-2019&group=10&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-10-2019&group=10&gblog=13 Mon, 07 Oct 2019 4:14:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-04-2018&group=10&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-04-2018&group=10&gblog=12 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[#แกงส้มปลากระบอกไข่ ไข่เน้นๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-04-2018&group=10&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-04-2018&group=10&gblog=12 Wed, 04 Apr 2018 0:24:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-01-2018&group=10&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-01-2018&group=10&gblog=11 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[เมนูข้าวหน้าปลาไหล สูตรอาหารญี่ปุ่น ข้าวหน้าปลาไหล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-01-2018&group=10&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-01-2018&group=10&gblog=11 Mon, 08 Jan 2018 10:30:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-01-2018&group=10&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-01-2018&group=10&gblog=10 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[เสาร์เย็นนี้ขอเป็นสลัดAvocado และ Sensation]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-01-2018&group=10&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-01-2018&group=10&gblog=10 Sun, 07 Jan 2018 6:23:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-05-2022&group=9&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-05-2022&group=9&gblog=66 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[จะรักหรือจะหลอก (Love and Lies)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-05-2022&group=9&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-05-2022&group=9&gblog=66 Tue, 24 May 2022 5:57:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-06-2021&group=9&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-06-2021&group=9&gblog=65 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[Today's Ultimate Cartoon 14 6-21]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-06-2021&group=9&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-06-2021&group=9&gblog=65 Tue, 15 Jun 2021 4:58:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-06-2021&group=9&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-06-2021&group=9&gblog=64 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำนาน ดาบพิฆาตอสูร (鬼滅の刃)เด็กชายผู้ใจดีครอบครัวของเขาถูกปีศาจฆ่า ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-06-2021&group=9&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-06-2021&group=9&gblog=64 Mon, 07 Jun 2021 9:05:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-06-2021&group=9&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-06-2021&group=9&gblog=63 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[สายพันธุ์อมนุษย์ (亜人) อาย" "ไม่ตาย" Kei Nagai]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-06-2021&group=9&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-06-2021&group=9&gblog=63 Sun, 06 Jun 2021 22:59:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-05-2021&group=9&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-05-2021&group=9&gblog=62 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ทิวทัศน์ของเมืองเกียวโตที่ดูเหมือนฉากจากอนิเมะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-05-2021&group=9&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-05-2021&group=9&gblog=62 Sun, 30 May 2021 10:26:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-12-2020&group=9&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-12-2020&group=9&gblog=61 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[น้อลลช้าง Lose Yourself ห่าฝนทรายเหล็ก โควิดกรุงเทพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-12-2020&group=9&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-12-2020&group=9&gblog=61 Thu, 24 Dec 2020 2:41:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-12-2020&group=9&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-12-2020&group=9&gblog=60 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[สมเหตุสมผล Dream On]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-12-2020&group=9&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-12-2020&group=9&gblog=60 Thu, 17 Dec 2020 7:21:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-12-2020&group=9&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-12-2020&group=9&gblog=59 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[อิจฉาเลย Lets go back xyz Maggy]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-12-2020&group=9&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-12-2020&group=9&gblog=59 Sun, 13 Dec 2020 13:42:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-12-2020&group=9&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-12-2020&group=9&gblog=58 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[อะไรนั้น ....Takin' Care Of Business]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-12-2020&group=9&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-12-2020&group=9&gblog=58 Fri, 11 Dec 2020 9:11:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-12-2020&group=9&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-12-2020&group=9&gblog=57 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[Stairway To Heaven]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-12-2020&group=9&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-12-2020&group=9&gblog=57 Mon, 07 Dec 2020 8:54:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-12-2020&group=9&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-12-2020&group=9&gblog=56 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[Mitsuki (2) Warren Laban alone heart]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-12-2020&group=9&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-12-2020&group=9&gblog=56 Thu, 03 Dec 2020 15:39:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-12-2020&group=9&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-12-2020&group=9&gblog=55 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[Pain ペイン]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-12-2020&group=9&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-12-2020&group=9&gblog=55 Wed, 02 Dec 2020 12:09:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-12-2020&group=9&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-12-2020&group=9&gblog=54 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[โมโมจิ ซาบุสะ อยู่ไปทำไมไม่ลาออก - La Grange]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-12-2020&group=9&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-12-2020&group=9&gblog=54 Tue, 01 Dec 2020 11:10:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-11-2020&group=9&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-11-2020&group=9&gblog=53 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[Next Generations-Boruto-มิตสึกิ-โคโนฮามารุซารุโทบิ+ZZ Top old man]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-11-2020&group=9&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-11-2020&group=9&gblog=53 Mon, 30 Nov 2020 10:56:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-11-2020&group=9&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-11-2020&group=9&gblog=52 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[เทมาริ -ซาราดะอุจิวะ-โชโชอาคิมิจิ-Against the Wind]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-11-2020&group=9&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-11-2020&group=9&gblog=52 Sun, 29 Nov 2020 10:37:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-11-2020&group=9&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-11-2020&group=9&gblog=51 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[โฮชิงากิ STAND BY ME โนฮาระ ริน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-11-2020&group=9&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-11-2020&group=9&gblog=51 Fri, 27 Nov 2020 10:45:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-11-2020&group=9&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-11-2020&group=9&gblog=50 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[Kinshiki Ōtsutsuki ลวดหนาม The Cranberries - Zombie ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-11-2020&group=9&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-11-2020&group=9&gblog=50 Thu, 26 Nov 2020 4:03:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2020&group=9&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2020&group=9&gblog=49 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[แสงอุษา-ชินอุจิวะ-คาวากิ-และพวกพ้อง- Every Breath You Take]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2020&group=9&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2020&group=9&gblog=49 Thu, 19 Nov 2020 14:07:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-11-2020&group=9&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-11-2020&group=9&gblog=48 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ฮิรุเซ็น ซารุโทบิ ตระกูลของหมู่บ้านโคโนฮะ จะว่าไง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-11-2020&group=9&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-11-2020&group=9&gblog=48 Wed, 18 Nov 2020 14:55:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-11-2020&group=9&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-11-2020&group=9&gblog=47 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[นารูโตะ เพิ่งจะเข้าใจ Stand Up For Love]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-11-2020&group=9&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-11-2020&group=9&gblog=47 Tue, 17 Nov 2020 10:51:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-11-2020&group=9&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-11-2020&group=9&gblog=46 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[นารูโตะกำลังใจจากใครหนอออออ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-11-2020&group=9&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-11-2020&group=9&gblog=46 Sun, 15 Nov 2020 8:35:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-11-2020&group=9&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-11-2020&group=9&gblog=45 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[โดนเพื่อนล้อ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-11-2020&group=9&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-11-2020&group=9&gblog=45 Sat, 14 Nov 2020 9:01:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-11-2020&group=9&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-11-2020&group=9&gblog=44 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[เลิศค่ะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-11-2020&group=9&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-11-2020&group=9&gblog=44 Wed, 11 Nov 2020 9:04:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-11-2020&group=9&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-11-2020&group=9&gblog=43 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ใครหล่อกว่ากันว่ะๆๆๆๆๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-11-2020&group=9&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-11-2020&group=9&gblog=43 Tue, 10 Nov 2020 11:02:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-11-2020&group=9&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-11-2020&group=9&gblog=42 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[เริ่มจะนอกเรื่อง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-11-2020&group=9&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-11-2020&group=9&gblog=42 Mon, 09 Nov 2020 9:18:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-11-2020&group=9&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-11-2020&group=9&gblog=41 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[นารูโตะกะพวกรวบรวมข่าวที่เกิดขึ้นในวันนี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-11-2020&group=9&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-11-2020&group=9&gblog=41 Sun, 08 Nov 2020 10:37:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-11-2020&group=9&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-11-2020&group=9&gblog=40 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[หมู่บ้านลับแห่งใบไม้กำลังเกิดเรื่องดราม่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-11-2020&group=9&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-11-2020&group=9&gblog=40 Fri, 06 Nov 2020 4:02:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-11-2020&group=9&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-11-2020&group=9&gblog=39 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[นารูโตะและชาวโคโนฮะกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ 2020]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-11-2020&group=9&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-11-2020&group=9&gblog=39 Thu, 05 Nov 2020 9:57:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-11-2020&group=9&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-11-2020&group=9&gblog=38 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ทุกคนในหมู่บ้านโคโนฮะต่างพากันมึนตึ้บกะความหมายของคำว่าปฏิรูป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-11-2020&group=9&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-11-2020&group=9&gblog=38 Tue, 03 Nov 2020 10:07:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-11-2020&group=9&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-11-2020&group=9&gblog=37 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[นารูโตะและพวกกับนักข่าวอาร์ทตี้ บางกอกโพสต์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-11-2020&group=9&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-11-2020&group=9&gblog=37 Mon, 02 Nov 2020 7:09:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-11-2020&group=9&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-11-2020&group=9&gblog=36 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องการเมืองกะนารูโตะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-11-2020&group=9&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-11-2020&group=9&gblog=36 Sun, 01 Nov 2020 10:16:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-10-2020&group=9&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-10-2020&group=9&gblog=35 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ขณะที่นารุโตะและพวกชมเมืองหลวงมีสิ่งหนึ่งทำให้พวกเขาตกใจแทบช็อก!!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-10-2020&group=9&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-10-2020&group=9&gblog=35 Sat, 31 Oct 2020 9:13:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-10-2020&group=9&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-10-2020&group=9&gblog=34 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[นารุโตะ กิจกรรมที่สีลม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-10-2020&group=9&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-10-2020&group=9&gblog=34 Fri, 30 Oct 2020 7:34:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-10-2020&group=9&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-10-2020&group=9&gblog=33 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[นารุโตะ,ซากุระ และ ซาสึเกะ ได้มาเจอน้องมายด์ ภัสราวลี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-10-2020&group=9&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-10-2020&group=9&gblog=33 Wed, 28 Oct 2020 9:30:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-10-2020&group=9&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-10-2020&group=9&gblog=32 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[นารุโตะและพวกออกตามหา ซึนาเดะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-10-2020&group=9&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-10-2020&group=9&gblog=32 Tue, 27 Oct 2020 7:30:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-10-2020&group=9&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-10-2020&group=9&gblog=31 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[นารุโตะ อยากมาเยี่ยมเมืองไทยเพื่อศึกษาการชุมนุมของเด็กๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-10-2020&group=9&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-10-2020&group=9&gblog=31 Mon, 26 Oct 2020 6:40:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-10-2020&group=9&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-10-2020&group=9&gblog=30 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[นารุโตะ สุดจะขยันตั้งใจซ่อมแซมถนน (การ์ตูนวันนี้)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-10-2020&group=9&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-10-2020&group=9&gblog=30 Sun, 25 Oct 2020 5:31:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-10-2020&group=9&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-10-2020&group=9&gblog=29 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[แค่สงสัย...(การ์ตูนวันนี้)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-10-2020&group=9&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-10-2020&group=9&gblog=29 Fri, 23 Oct 2020 8:10:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-07-2020&group=9&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-07-2020&group=9&gblog=28 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[❤ หมอดูแม่นๆ ราศี พี P.I.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-07-2020&group=9&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-07-2020&group=9&gblog=28 Sat, 25 Jul 2020 5:23:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-07-2020&group=9&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-07-2020&group=9&gblog=27 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[❖อุกกาบาตกระทบโลก การต่อสู้ของกลุ่มวัยรุ่นห้าคนเพื่อเอาชีวิตรอด 7SEEDS]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-07-2020&group=9&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-07-2020&group=9&gblog=27 Fri, 24 Jul 2020 7:29:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-05-2020&group=9&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-05-2020&group=9&gblog=26 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔กลับไปหาอดีต อีกครั้งกับ Wolf Boy Ken]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-05-2020&group=9&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-05-2020&group=9&gblog=26 Sun, 31 May 2020 1:32:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-03-2020&group=9&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-03-2020&group=9&gblog=25 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ย้อนเวลากลับมาชมเ จ้าหญิงจิตวิญญาณแห่งพงไพร ใหม่อีกครั้ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-03-2020&group=9&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-03-2020&group=9&gblog=25 Fri, 06 Mar 2020 2:57:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-02-2020&group=9&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-02-2020&group=9&gblog=24 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ย้อนอดีตกลับมาชม สปิริเต็ดอะเวย์ ภาค1 อีกครั้ง และทำให้อยากชมภาคที่สอง...(มีเปล่านะ..ยังหาไม่เจอ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-02-2020&group=9&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-02-2020&group=9&gblog=24 Sat, 29 Feb 2020 18:04:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-02-2020&group=9&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-02-2020&group=9&gblog=23 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔อาณาจักรแห่งหุบเขาแห่งสายลม바람계곡의 나우시카 (영화)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-02-2020&group=9&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-02-2020&group=9&gblog=23 Tue, 25 Feb 2020 4:09:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-01-2020&group=9&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-01-2020&group=9&gblog=22 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔วันนี้เทรนด์babyjabbaในทวิตขึ้นเป็นอันดับต้นๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-01-2020&group=9&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-01-2020&group=9&gblog=22 Tue, 21 Jan 2020 5:17:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-01-2020&group=9&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-01-2020&group=9&gblog=21 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[Ms.Marvel นางสาวมาร์เวล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-01-2020&group=9&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-01-2020&group=9&gblog=21 Sun, 19 Jan 2020 22:37:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-01-2020&group=9&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-01-2020&group=9&gblog=20 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔การ์ตูนของฮะยะโอะ มิยะซะกิ( ปราสาทสมบัติคากริออสโทร)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-01-2020&group=9&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-01-2020&group=9&gblog=20 Tue, 07 Jan 2020 10:00:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-01-2020&group=9&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-01-2020&group=9&gblog=19 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔สุขสันต์วันเกิดผู้สร้างตำนานนักวาดมังงะ คุณฮายาโอะมิยาซากิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-01-2020&group=9&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-01-2020&group=9&gblog=19 Mon, 06 Jan 2020 4:32:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-11-2019&group=9&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-11-2019&group=9&gblog=18 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔มาสเตอร์โยดา (Master Yoda)Baby Yoda]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-11-2019&group=9&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-11-2019&group=9&gblog=18 Wed, 20 Nov 2019 18:11:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-11-2019&group=9&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-11-2019&group=9&gblog=17 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔เศรษฐกิจค่อยๆโตหรือโตแบบเก๋ๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-11-2019&group=9&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-11-2019&group=9&gblog=17 Sat, 02 Nov 2019 17:20:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-10-2019&group=9&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-10-2019&group=9&gblog=16 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ไซตะมะ วันพันช์แมน ซูปเปอร์ฮีโร่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-10-2019&group=9&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-10-2019&group=9&gblog=16 Mon, 21 Oct 2019 8:33:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-10-2019&group=9&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-10-2019&group=9&gblog=15 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔พายุก็ไม่ได้เข้าประเทศไทยหนิ คินดะอิจิ กับคดีฆาตกรรมปริศนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-10-2019&group=9&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-10-2019&group=9&gblog=15 Thu, 17 Oct 2019 7:58:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-10-2019&group=9&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-10-2019&group=9&gblog=14 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔Touch มังงะเบสบอลมัธยมปลาย ฉบับช่วงนี่เศรษฐกิจแย่มาก ซบเซา เงินผืด สลับเงินเฟ้อ ครับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-10-2019&group=9&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-10-2019&group=9&gblog=14 Thu, 10 Oct 2019 6:26:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-09-2019&group=9&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-09-2019&group=9&gblog=13 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ โดราเอมอน ตอน เกาะมหาสมบัติของโนบิตะ ซื้ออาวุธมารบกับใคร????]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-09-2019&group=9&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-09-2019&group=9&gblog=13 Sun, 29 Sep 2019 3:25:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-09-2019&group=9&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-09-2019&group=9&gblog=12 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ล่าอสูรกาย ฉบับน้ำท่วม คิดหัวคิวละห้าร้อย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-09-2019&group=9&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-09-2019&group=9&gblog=12 Tue, 24 Sep 2019 3:12:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-01-2018&group=9&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-01-2018&group=9&gblog=11 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA["โทริโกะ" การผจญภัยของนักล่าอาหาร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-01-2018&group=9&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-01-2018&group=9&gblog=11 Mon, 01 Jan 2018 12:39:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-12-2017&group=9&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-12-2017&group=9&gblog=10 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[Light speed Esper]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-12-2017&group=9&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-12-2017&group=9&gblog=10 Wed, 27 Dec 2017 8:43:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-04-2020&group=8&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-04-2020&group=8&gblog=32 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔หลุดสเปกแท็บเล็ต Huawei MatePad ก่อนเปิดตัวจริงเร็ว ๆ นี้ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-04-2020&group=8&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-04-2020&group=8&gblog=32 Mon, 13 Apr 2020 21:16:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-03-2020&group=8&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-03-2020&group=8&gblog=31 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ในอนาคต Apple Watch จะบอกระดับความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดคุณได้ และอื่นๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-03-2020&group=8&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-03-2020&group=8&gblog=31 Thu, 12 Mar 2020 17:25:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-02-2020&group=8&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-02-2020&group=8&gblog=30 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ฮัลโหลคนชอบเที่ยว นี่คือ Gadgets ที่คุณคู่ควร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-02-2020&group=8&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-02-2020&group=8&gblog=30 Thu, 27 Feb 2020 18:14:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-02-2020&group=8&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-02-2020&group=8&gblog=29 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[Facebook เปิดตัวแอปใหม่ Hobbi แบบเงียบๆ ฉายา Pinterest โคลนนิ่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-02-2020&group=8&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-02-2020&group=8&gblog=29 Wed, 19 Feb 2020 9:31:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-01-2020&group=8&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-01-2020&group=8&gblog=28 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔Microsoft ประกาศเตือนผู้ใช้ Internet Explorer หลังพบช่องโหว่แบบ Zero Day ที่ยังแก้ไขไม่ได้ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-01-2020&group=8&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-01-2020&group=8&gblog=28 Fri, 24 Jan 2020 7:34:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-01-2020&group=8&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-01-2020&group=8&gblog=27 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ปีนี้หนักแน่! หลอกเอาข้อมูลบัตรเครดิต แฮกเกอร์จ้องโจมตี แรงกว่าเดิม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-01-2020&group=8&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-01-2020&group=8&gblog=27 Wed, 22 Jan 2020 18:53:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-01-2020&group=8&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-01-2020&group=8&gblog=26 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[🍁WhatsApp ประกาศยุติการให้บริการบน Windows Phone รวมทั้ง Android และ iOS รุ่นเก่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-01-2020&group=8&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-01-2020&group=8&gblog=26 Sun, 05 Jan 2020 0:27:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-01-2020&group=8&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-01-2020&group=8&gblog=25 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[❋❖'กูเกิ้ล'เปิดตัวแอพใหม่เพื่อช่วยคนตาบอดสำรวจสิ่งรอบๆ ตัว ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-01-2020&group=8&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-01-2020&group=8&gblog=25 Fri, 03 Jan 2020 18:50:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-01-2020&group=8&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-01-2020&group=8&gblog=24 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[❋❖ปีใหม่ : ส่องเทรนด์เทคโนโลยีมาแรงปี 2020]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-01-2020&group=8&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-01-2020&group=8&gblog=24 Thu, 02 Jan 2020 18:08:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-12-2019&group=8&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-12-2019&group=8&gblog=23 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝากบ้านสไตล์ 4.0 มารู้จักกับ 7 อุปกรณ์อัจฉริยะ ช่วยดูแลบ้านตอนไม่มีใครอยู่ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-12-2019&group=8&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-12-2019&group=8&gblog=23 Sat, 28 Dec 2019 18:08:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-12-2019&group=8&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-12-2019&group=8&gblog=22 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[The Information รายงานว่า Facebook กำลังพัฒนาระบบปฏิบัติการของตัวเอง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-12-2019&group=8&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-12-2019&group=8&gblog=22 Thu, 26 Dec 2019 16:25:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-12-2019&group=8&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-12-2019&group=8&gblog=21 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[Apple ลบแอป ToTok ออกจาก App Store หลังพบว่าเป็นแอปสายลับของรัฐบาล UAE]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-12-2019&group=8&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-12-2019&group=8&gblog=21 Wed, 25 Dec 2019 18:47:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-12-2019&group=8&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-12-2019&group=8&gblog=20 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ข่าววงการมือถือเผยภาพสมาร์ตโฟนพับหน้าจอได้รุ่นต่อไปของ Samsung จะเป็นแบบฝาพับ! ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-12-2019&group=8&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-12-2019&group=8&gblog=20 Sat, 21 Dec 2019 20:27:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-11-2019&group=8&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-11-2019&group=8&gblog=19 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔มารู้จัก 10 วิธีง่าย ๆ!!! ที่ช่วยป้องกันการโดนแฮกโทรศัพท์มือถือจากผู้ไม่หวังดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-11-2019&group=8&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-11-2019&group=8&gblog=19 Thu, 28 Nov 2019 13:07:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-11-2019&group=8&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-11-2019&group=8&gblog=18 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ เตรียมตัวให้ดี ค่ายมือถือเผย 3 ยักษ์ใหญ่พร้อมให้ Wifi ฟรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-11-2019&group=8&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-11-2019&group=8&gblog=18 Sat, 23 Nov 2019 11:20:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-10-2019&group=8&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-10-2019&group=8&gblog=17 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ระวังมิจฉาชีพแกล้งปลอมappแล้วส่งเมล์มาให้เรากรอกรายละเอียด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-10-2019&group=8&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-10-2019&group=8&gblog=17 Sun, 27 Oct 2019 6:12:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-09-2019&group=8&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-09-2019&group=8&gblog=16 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ดีมาก ควรรู้ไว้ มือถือ กุญแจรีโมท กรณีฉุกเฉิน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-09-2019&group=8&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-09-2019&group=8&gblog=16 Sun, 01 Sep 2019 5:42:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-08-2019&group=8&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-08-2019&group=8&gblog=15 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[คอม เสียง เบา ปรับเสียง EQ ในคอมพิวเตอร์ ไม่ต้องใช้โปรแกรม !!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-08-2019&group=8&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-08-2019&group=8&gblog=15 Sun, 18 Aug 2019 23:06:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-01-2018&group=8&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-01-2018&group=8&gblog=14 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[แชร์เป็นความรู้ เผย “ชื่อเดิม” ของแต่ละจังหวัดใน “ประเทศไทย” ที่คุณไม่เคยรู้มาก่อน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-01-2018&group=8&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-01-2018&group=8&gblog=14 Sat, 13 Jan 2018 2:36:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-01-2018&group=8&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-01-2018&group=8&gblog=13 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[เกิดคำศัพท์ใหม่ในวงการโซเชี่ยลมีเดีย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-01-2018&group=8&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-01-2018&group=8&gblog=13 Wed, 03 Jan 2018 4:30:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-01-2018&group=8&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-01-2018&group=8&gblog=12 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัญหาโปรแกรมบางตัวลบไม่ได้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-01-2018&group=8&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-01-2018&group=8&gblog=12 Mon, 01 Jan 2018 8:28:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-12-2017&group=8&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-12-2017&group=8&gblog=11 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัญหา files x86 adobe photoshop cs6 Access denied เชิญทางนี้ครับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-12-2017&group=8&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-12-2017&group=8&gblog=11 Sat, 30 Dec 2017 1:18:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-12-2017&group=8&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-12-2017&group=8&gblog=10 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาพรถกับหิมะ อากาศที่ติดลบ 19 องค์ศาฯ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-12-2017&group=8&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-12-2017&group=8&gblog=10 Fri, 29 Dec 2017 22:50:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-09-2022&group=7&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-09-2022&group=7&gblog=39 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[เกมสัปดาห์แรก NFL]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-09-2022&group=7&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-09-2022&group=7&gblog=39 Mon, 12 Sep 2022 2:27:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-06-2021&group=7&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-06-2021&group=7&gblog=38 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[frence 2021เอ็น จอคอวิช และ อาร์ นาดาล ชายเดี่ยวรอบรองชนะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-06-2021&group=7&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-06-2021&group=7&gblog=38 Sat, 12 Jun 2021 1:46:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-06-2021&group=7&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-06-2021&group=7&gblog=37 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[เทนนิส เฟรนช์ โอเพ่น 2021 สองสาวอเมริกา Gauff&Brady]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-06-2021&group=7&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-06-2021&group=7&gblog=37 Sun, 06 Jun 2021 1:13:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-03-2021&group=7&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-03-2021&group=7&gblog=36 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[สรยุทธ และรองเท้ายางสลักด้วยมือลายลิเวอร์พูล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-03-2021&group=7&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=15-03-2021&group=7&gblog=36 Mon, 15 Mar 2021 7:22:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-06-2020&group=7&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-06-2020&group=7&gblog=35 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔Madden NFL 21 ที่ มี Ravens qb Lamar Jackson เป็นผู้แสดง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-06-2020&group=7&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-06-2020&group=7&gblog=35 Wed, 17 Jun 2020 0:31:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-06-2020&group=7&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-06-2020&group=7&gblog=34 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[อดีตนักฟุตบอลอเมริกัน Calvin Johnso]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-06-2020&group=7&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-06-2020&group=7&gblog=34 Sat, 13 Jun 2020 14:22:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-06-2020&group=7&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-06-2020&group=7&gblog=33 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA['โปรเม-โปรโม' นักกอล์ฟชื่อดัง ฝึกสมาธิ ที่เชียงใหม่ ในช่วงหยุดการแข่งขัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-06-2020&group=7&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-06-2020&group=7&gblog=33 Fri, 12 Jun 2020 5:59:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-06-2020&group=7&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-06-2020&group=7&gblog=32 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔WR Michael Thomas บริจาคให้องค์กรไม่แสวงหากำไรเพื่อช่วยลดหนี้การแพทย์ 2.3 ล้านดอลลาร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-06-2020&group=7&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-06-2020&group=7&gblog=32 Wed, 10 Jun 2020 6:27:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-04-2020&group=7&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-04-2020&group=7&gblog=31 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔เคซี Chiefs วันEaster ขอมอบรอยยิ้มแด่แฟนๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-04-2020&group=7&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-04-2020&group=7&gblog=31 Mon, 13 Apr 2020 3:07:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-02-2020&group=7&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-02-2020&group=7&gblog=30 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔AusOpen final2020ได้คู่ชกแล้ว(ญ และ ช)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-02-2020&group=7&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-02-2020&group=7&gblog=30 Sat, 01 Feb 2020 6:30:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-01-2020&group=7&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-01-2020&group=7&gblog=29 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ช็อค Kobe Bryant เสียชีวิตในอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกตอนอายุ 41 ปี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-01-2020&group=7&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-01-2020&group=7&gblog=29 Mon, 27 Jan 2020 5:37:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-01-2020&group=7&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-01-2020&group=7&gblog=28 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔Chiefs(เคซี) กำลังมุ่งหน้าสู่ซูเปอร์โบว์ลเป็นครั้งแรกในรอบ 50 ปี!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-01-2020&group=7&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-01-2020&group=7&gblog=28 Mon, 20 Jan 2020 7:02:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-01-2020&group=7&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-01-2020&group=7&gblog=27 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ นี่คือรายละเอียดของ Super Bowl สำหรับสี่ทีมที่เหลือ!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-01-2020&group=7&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-01-2020&group=7&gblog=27 Sun, 19 Jan 2020 4:43:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-01-2020&group=7&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-01-2020&group=7&gblog=26 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔Good Luck Daddy !!get a win!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-01-2020&group=7&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-01-2020&group=7&gblog=26 Sun, 12 Jan 2020 7:42:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-01-2020&group=7&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-01-2020&group=7&gblog=25 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔กำลังอ่านการ์ตูนแมวไข่ต้มแล้วภาพพร้อมคำว่าGoGetItโผล่มา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-01-2020&group=7&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-01-2020&group=7&gblog=25 Sat, 11 Jan 2020 9:34:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-01-2020&group=7&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-01-2020&group=7&gblog=24 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔คุณคิดว่า Tom Brady จะไปเล่นให้กันทีมใดในซี่ซั่นหน้า?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-01-2020&group=7&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=10-01-2020&group=7&gblog=24 Fri, 10 Jan 2020 11:25:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-01-2020&group=7&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-01-2020&group=7&gblog=23 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔top5 rookies of2019!ในวันหยุดถัดไป AFCครั้งแรกรอบ17ปีที่ไม่มี3ผู้เล่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-01-2020&group=7&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-01-2020&group=7&gblog=23 Tue, 07 Jan 2020 1:49:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-01-2020&group=7&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-01-2020&group=7&gblog=22 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔Wild Card nfl playoff วันนี้มี2คู่ด้วยกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-01-2020&group=7&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-01-2020&group=7&gblog=22 Mon, 06 Jan 2020 2:21:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-01-2020&group=7&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-01-2020&group=7&gblog=21 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[🐳☘️🌿Wild Card ,AFC คู่แรก BUF@HOU และคู่ที่สอง ของวันเสาร์นี้ tennessee @ New England ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-01-2020&group=7&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-01-2020&group=7&gblog=21 Sun, 05 Jan 2020 6:46:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-12-2019&group=7&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-12-2019&group=7&gblog=20 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔อเมริกาฟุตบอล พิเศษ NFL วันเสาร์มีด้วยกันสามคู่ (ผล) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-12-2019&group=7&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-12-2019&group=7&gblog=20 Sun, 22 Dec 2019 15:15:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-12-2019&group=7&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-12-2019&group=7&gblog=19 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ดรูว์ บรีส์ QB ทีม New Orleans Saints กำลังสร้างสถิติใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-12-2019&group=7&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-12-2019&group=7&gblog=19 Tue, 17 Dec 2019 11:09:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-12-2019&group=7&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-12-2019&group=7&gblog=18 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔อเมริกาฟุตบอลThursdayNight Footballระหว่างDallas Cowboysมาเยือนชิคาโก แบร์ส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-12-2019&group=7&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-12-2019&group=7&gblog=18 Fri, 06 Dec 2019 7:06:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-12-2019&group=7&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-12-2019&group=7&gblog=17 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ใบหน้าของโรเจอร์เฟเดอเรอร์นักเทนนิสชาวสวิส จะถูกผลิตใช้เป็นเงินเหรียญสวิส]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-12-2019&group=7&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-12-2019&group=7&gblog=17 Tue, 03 Dec 2019 2:33:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-11-2019&group=7&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-11-2019&group=7&gblog=16 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔NFL ภาพวันขอบคุณพระเจ้า ทีมออกมาอวยพรและขอบคุณแฟนๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-11-2019&group=7&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=29-11-2019&group=7&gblog=16 Fri, 29 Nov 2019 2:27:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-11-2019&group=7&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-11-2019&group=7&gblog=15 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔สองพี่น้องเชื้อสายญี่ปุ่น Alex และ Maia Shibutani นักเต้นน้ำแข็งชาวอเมริกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-11-2019&group=7&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-11-2019&group=7&gblog=15 Sun, 24 Nov 2019 2:09:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-11-2019&group=7&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-11-2019&group=7&gblog=14 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔I am heartbroken ข้อความจาก โรเจอร์ เฟดเดอเรอร์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-11-2019&group=7&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-11-2019&group=7&gblog=14 Sat, 23 Nov 2019 0:31:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-11-2019&group=7&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-11-2019&group=7&gblog=13 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ผู้เล่นทีมColts(nfl)ไม่มีความหล่อเลยแต่เท่ระเบิด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-11-2019&group=7&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-11-2019&group=7&gblog=13 Fri, 22 Nov 2019 17:55:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2019&group=7&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2019&group=7&gblog=12 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[+++Monday Night football ( nfl)KC vs LAC คู่นี้แข่งเม็กซิโกซิตี้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2019&group=7&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-11-2019&group=7&gblog=12 Tue, 19 Nov 2019 10:19:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-11-2019&group=7&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-11-2019&group=7&gblog=11 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔Thursday Night nfl คู่เมื่อคืนนี้ เดือดถึงขั้นกระชากต่อย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-11-2019&group=7&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-11-2019&group=7&gblog=11 Sat, 16 Nov 2019 19:33:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-10-2019&group=7&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-10-2019&group=7&gblog=10 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔Roger Federer ได้โพสต์ข้อความว่า I am just so happy right now]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-10-2019&group=7&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-10-2019&group=7&gblog=10 Mon, 28 Oct 2019 10:41:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-08-2022&group=6&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-08-2022&group=6&gblog=47 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[เคล็ดลับทั่วไปสำหรับการนอนหลับที่ดีขึ้น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-08-2022&group=6&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-08-2022&group=6&gblog=47 Thu, 18 Aug 2022 22:43:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-06-2022&group=6&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-06-2022&group=6&gblog=46 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[แพทย์พยายามหาสาเหตุว่าทำไมคนหนุ่มสาวจำนวนมากถึงตายกะทันหัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-06-2022&group=6&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-06-2022&group=6&gblog=46 Wed, 08 Jun 2022 23:17:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-09-2021&group=6&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-09-2021&group=6&gblog=45 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[คุณซูบิน สุดยอดมาก ขอยกให้เป็นไอดอลการลดน้ำหนักเลย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-09-2021&group=6&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-09-2021&group=6&gblog=45 Tue, 07 Sep 2021 0:40:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-05-2021&group=6&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-05-2021&group=6&gblog=44 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[อะไรคือสาเหตุทำให้สมองเสียหาย จากดีๆกลายเป็นคนพิการ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-05-2021&group=6&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-05-2021&group=6&gblog=44 Tue, 25 May 2021 4:28:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-05-2021&group=6&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-05-2021&group=6&gblog=43 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[Inflammation,,where a man's penis fails to retract,mostly,leading to swelling.]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-05-2021&group=6&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=24-05-2021&group=6&gblog=43 Mon, 24 May 2021 4:33:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-04-2021&group=6&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-04-2021&group=6&gblog=42 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[รู้ทันสาเหตุ ทำไมหัวใจเต้นช้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-04-2021&group=6&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-04-2021&group=6&gblog=42 Tue, 20 Apr 2021 1:41:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-04-2021&group=6&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-04-2021&group=6&gblog=41 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[การหายใจแบบ Cheyne – Stokes ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-04-2021&group=6&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-04-2021&group=6&gblog=41 Mon, 19 Apr 2021 8:26:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-01-2021&group=6&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-01-2021&group=6&gblog=40 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยไม่ต้องงอกระดูกสันหลัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-01-2021&group=6&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-01-2021&group=6&gblog=40 Fri, 01 Jan 2021 7:11:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-09-2020&group=6&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-09-2020&group=6&gblog=39 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ชมธรรมชาติวันละ 20 นาที ดีต่อใจ ลดฮอร์โมนความเครียดแบบเห็นผล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-09-2020&group=6&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-09-2020&group=6&gblog=39 Mon, 28 Sep 2020 5:39:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-09-2020&group=6&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-09-2020&group=6&gblog=38 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔เตือนประชาชนดูแลสุขภาพช่วงฤดูฝนระวัง “โรคฉี่หนู” พบปีนี้เสียชีวิตแล้ว 5 ราย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-09-2020&group=6&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-09-2020&group=6&gblog=38 Fri, 18 Sep 2020 17:40:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-08-2020&group=6&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-08-2020&group=6&gblog=37 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔เคล็ดไม่ลับ!!! การดูแลสุขภาพในหน้าฝน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-08-2020&group=6&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=23-08-2020&group=6&gblog=37 Sun, 23 Aug 2020 12:55:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-08-2020&group=6&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-08-2020&group=6&gblog=36 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ 'ชิคุนกุนยา' โรคไข้ปวดข้อยุงลาย ป่วยแล้ว 5,728 รายใน 65 จังหวัด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-08-2020&group=6&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=13-08-2020&group=6&gblog=36 Thu, 13 Aug 2020 22:53:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-08-2020&group=6&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-08-2020&group=6&gblog=35 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔กรมอนามัย เผยประโยชน์ ‘เห็ด’ มีคุณค่าทางโภชนาการเพียบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-08-2020&group=6&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-08-2020&group=6&gblog=35 Sun, 02 Aug 2020 17:52:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-07-2020&group=6&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-07-2020&group=6&gblog=34 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ยุคปกติใหม่ที่เราต้องระวังตัวมากเป็นพิเศษ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-07-2020&group=6&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-07-2020&group=6&gblog=34 Sun, 05 Jul 2020 17:19:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-03-2020&group=6&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-03-2020&group=6&gblog=33 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔สรุป 8 ข้อมูลโควิด-19 จาก ลีเดีย ผลลบอย่ามั่นใจ-เตียงไม่พอรักษาคนติด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-03-2020&group=6&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-03-2020&group=6&gblog=33 Mon, 16 Mar 2020 22:33:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-03-2020&group=6&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-03-2020&group=6&gblog=32 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ข่าวดี มีประโยชน์ ตามข่าวเชื้อ CoVid-19 ระบาด (วิตามินซี)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-03-2020&group=6&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-03-2020&group=6&gblog=32 Sun, 08 Mar 2020 8:51:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-03-2020&group=6&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-03-2020&group=6&gblog=31 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[สัมคมต้องการคนแบบนี้ ชื่นชม สาวไทยกลับจากเกาหลี กักตัวเองห่างจากคนอื่น เฝ้าระวัง #โควิด19]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-03-2020&group=6&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-03-2020&group=6&gblog=31 Sat, 07 Mar 2020 6:46:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-03-2020&group=6&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-03-2020&group=6&gblog=30 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[แพทย์จีนเจ๋ง ปลูกถ่ายปอดทั้งสองข้างให้ผู้ป่วยโควิด-19 สำเร็จ ครั้งแรกของโลก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-03-2020&group=6&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-03-2020&group=6&gblog=30 Wed, 04 Mar 2020 15:25:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-03-2020&group=6&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-03-2020&group=6&gblog=29 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[อนามัยโลกยกระดับเตือนภัย 'โควิด-19' เป็นขั้นสูงสุด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-03-2020&group=6&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-03-2020&group=6&gblog=29 Sun, 01 Mar 2020 8:44:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-02-2020&group=6&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-02-2020&group=6&gblog=28 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ เจอผู้โดยสารบนเรือเวสเทอร์ดัม ชาวอเมริกา ติดเชื้อไวรัส #COVID19 (โคโรนาสายพันธุ์ใหม่)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-02-2020&group=6&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-02-2020&group=6&gblog=28 Sun, 16 Feb 2020 5:47:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-02-2020&group=6&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-02-2020&group=6&gblog=27 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[สูดดมสารระเหย เสพติดเรื้อรังอันตรายถึงคลุ้มคลั่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-02-2020&group=6&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-02-2020&group=6&gblog=27 Fri, 14 Feb 2020 6:17:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-02-2020&group=6&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-02-2020&group=6&gblog=26 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[สุดยอด! มรส. ผลิตเจลล้างมือแจกป้องกันไวรัสโคโรนา 14 ก.พ.นี้ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-02-2020&group=6&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-02-2020&group=6&gblog=26 Wed, 12 Feb 2020 7:43:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-07-2023&group=62&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-07-2023&group=62&gblog=5 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[Melitopol เมลิโตโปล ประตูสู่แหลมไครเมีย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-07-2023&group=62&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-07-2023&group=62&gblog=5 Thu, 06 Jul 2023 11:59:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-07-2023&group=62&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-07-2023&group=62&gblog=4 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[แบร์เดียนสก์ ศูนย์กลางการประมง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-07-2023&group=62&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-07-2023&group=62&gblog=4 Wed, 05 Jul 2023 13:41:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-07-2023&group=62&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-07-2023&group=62&gblog=3 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[Viktoria Amelina นักเขียนชาวยูเครน วัย 37 ปี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-07-2023&group=62&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=04-07-2023&group=62&gblog=3 Tue, 04 Jul 2023 13:26:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-06-2023&group=62&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-06-2023&group=62&gblog=2 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[เคอร์ซอน Kherson เมืองท่าของยูเครน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-06-2023&group=62&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-06-2023&group=62&gblog=2 Wed, 28 Jun 2023 7:58:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-06-2023&group=62&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-06-2023&group=62&gblog=1 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[สะพาน Antonivka ทางใต้ของยูเครน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-06-2023&group=62&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-06-2023&group=62&gblog=1 Mon, 26 Jun 2023 18:41:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-01-2020&group=6&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-01-2020&group=6&gblog=20 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔สำรวจ 'แอพพ์' หลากหลายช่วยให้บรรลุเป้าตามปณิธานปีใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-01-2020&group=6&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-01-2020&group=6&gblog=20 Mon, 06 Jan 2020 1:00:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-12-2019&group=6&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-12-2019&group=6&gblog=19 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ รพ.ธรรมศาสตร์ ผ่าตัดข้อเทียม ต้อกระจก ส่องกล้อง ฟรี ครอบครัวรายได้ไม่เกิน 2 หมื่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-12-2019&group=6&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-12-2019&group=6&gblog=19 Sat, 21 Dec 2019 8:31:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-12-2019&group=6&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-12-2019&group=6&gblog=18 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔'สมุนไพรหญ้าลิ้นงู Hedyotis (สตาร์ไวโอเล็ต)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-12-2019&group=6&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=09-12-2019&group=6&gblog=18 Mon, 09 Dec 2019 0:45:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-11-2019&group=6&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-11-2019&group=6&gblog=17 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔คนไข้ลาวเงินหมด ทำใจหวังกลับไปตายบ้านเกิด ได้หมอไทยยื่นมือเข้าช่วย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-11-2019&group=6&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-11-2019&group=6&gblog=17 Tue, 12 Nov 2019 6:15:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-11-2019&group=6&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-11-2019&group=6&gblog=16 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔อาหารคลีนต้านซึมเศร้ายิ้มไม่ออกเมื่อไหร่ต้องกิน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-11-2019&group=6&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-11-2019&group=6&gblog=16 Tue, 05 Nov 2019 5:54:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-08-2019&group=6&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-08-2019&group=6&gblog=15 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[สมุนไพร ต้องห้าม รพ.บ้านแพ้ว ประกาศข้อความหน้าห้องฟอกไต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-08-2019&group=6&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-08-2019&group=6&gblog=15 Mon, 26 Aug 2019 8:09:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-08-2019&group=6&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-08-2019&group=6&gblog=14 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[สูบบุหรี่ในบ้าน ภัยเงียบทำร้ายคนในครอบครัว...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-08-2019&group=6&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-08-2019&group=6&gblog=14 Mon, 19 Aug 2019 21:37:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-04-2023&group=61&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-04-2023&group=61&gblog=3 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ฮาโกะซึเมะ สู้ตายตำรวจสาวป้อมยาม 2021]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-04-2023&group=61&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-04-2023&group=61&gblog=3 Wed, 19 Apr 2023 7:12:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-02-2023&group=61&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-02-2023&group=61&gblog=2 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[เพลงรักมนุษย์ค้างคาว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-02-2023&group=61&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-02-2023&group=61&gblog=2 Mon, 20 Feb 2023 9:45:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-02-2023&group=61&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-02-2023&group=61&gblog=1 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ท่องไปในโลกอื่นด้วยทักษะไร้สาระ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-02-2023&group=61&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-02-2023&group=61&gblog=1 Wed, 08 Feb 2023 8:37:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-01-2018&group=6&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-01-2018&group=6&gblog=10 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[อัสจรรย์ “มะตูม” ยาไทยขนานแท้ “แก้มะเร็งไทรอยด์”]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-01-2018&group=6&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-01-2018&group=6&gblog=10 Wed, 03 Jan 2018 4:15:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-10-2021&group=60&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-10-2021&group=60&gblog=5 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[วาจิโรเกาะรูปพระจันทร์เสี้ยว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-10-2021&group=60&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-10-2021&group=60&gblog=5 Mon, 18 Oct 2021 13:39:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-10-2021&group=60&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-10-2021&group=60&gblog=4 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ซอกวิโพ ตอนใต้ของเชจูท่องเที่ยวแนวธรรมชาติ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-10-2021&group=60&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-10-2021&group=60&gblog=4 Thu, 07 Oct 2021 14:15:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-10-2021&group=60&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-10-2021&group=60&gblog=3 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ปกครองพิเศษเชจู เมืองเชจู]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-10-2021&group=60&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-10-2021&group=60&gblog=3 Wed, 06 Oct 2021 7:40:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-09-2021&group=60&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-09-2021&group=60&gblog=2 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[แทกูเมืองใหญ่อันดับสามของเกาหลีใต้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-09-2021&group=60&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-09-2021&group=60&gblog=2 Sun, 26 Sep 2021 13:18:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-09-2021&group=60&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-09-2021&group=60&gblog=1 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[รีวิวMeganeiwa หินที่เกิดจากธรรมชาติรูปร่างแปลก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-09-2021&group=60&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-09-2021&group=60&gblog=1 Sun, 26 Sep 2021 11:07:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-09-2021&group=59&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-09-2021&group=59&gblog=2 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[กำลังร่อนลงมหานครอินชอน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-09-2021&group=59&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-09-2021&group=59&gblog=2 Tue, 14 Sep 2021 11:06:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-09-2021&group=59&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-09-2021&group=59&gblog=1 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[สะพานปูซานฮาร์เบอร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-09-2021&group=59&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=12-09-2021&group=59&gblog=1 Sun, 12 Sep 2021 12:53:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-09-2021&group=58&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-09-2021&group=58&gblog=9 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ถนนของเทราชิตะ บ้านไม้เก่าๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-09-2021&group=58&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-09-2021&group=58&gblog=9 Thu, 16 Sep 2021 21:31:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-09-2021&group=58&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-09-2021&group=58&gblog=8 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปเที่ยวโอโนะมิจิแบบสบายๆผ่อนคลาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-09-2021&group=58&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-09-2021&group=58&gblog=8 Tue, 14 Sep 2021 9:49:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-08-2021&group=58&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-08-2021&group=58&gblog=7 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ตลาดเช้า Wajima-nuri]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-08-2021&group=58&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-08-2021&group=58&gblog=7 Mon, 30 Aug 2021 2:59:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-08-2021&group=58&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-08-2021&group=58&gblog=6 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ท่าเรือประมงมิซากิซึ่งขึ้นชื่อเรื่องปลาทูน่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-08-2021&group=58&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=21-08-2021&group=58&gblog=6 Sat, 21 Aug 2021 7:17:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-08-2021&group=58&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-08-2021&group=58&gblog=5 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[สุกาวาระ โนะ มิจิซาเนะ Dazaifu Tenmangu ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-08-2021&group=58&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-08-2021&group=58&gblog=5 Sat, 07 Aug 2021 5:28:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-08-2021&group=58&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-08-2021&group=58&gblog=4 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ราเม็งดำที่เมืองโทยามะ ญี่ปุ่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-08-2021&group=58&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=02-08-2021&group=58&gblog=4 Mon, 02 Aug 2021 11:42:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-07-2021&group=58&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-07-2021&group=58&gblog=3 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ฮามามัตสึเมืองอุตสาหกรรม บ้านเกิด ฮอนด้าและซูซูกิ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-07-2021&group=58&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=28-07-2021&group=58&gblog=3 Wed, 28 Jul 2021 10:19:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-07-2021&group=58&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-07-2021&group=58&gblog=2 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ปอนโทโช เกียวโต และเป็นย่านดอกไม้และย่านบันเทิง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-07-2021&group=58&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=26-07-2021&group=58&gblog=2 Mon, 26 Jul 2021 12:59:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-07-2021&group=58&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-07-2021&group=58&gblog=1 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[เกาะที่ไม่มีมนุษย์อาศัย โทโมคาจิมะ!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-07-2021&group=58&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=20-07-2021&group=58&gblog=1 Tue, 20 Jul 2021 11:41:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-07-2021&group=57&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-07-2021&group=57&gblog=3 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[วาสนาจะได้ชม'เจ้ย อภิชาติพงศ์' พา Memoria คว้ารางวัล จูรี่ไพรซ์ งานหนังเมืองคานส์ ขึ้นเวที call out]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-07-2021&group=57&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-07-2021&group=57&gblog=3 Mon, 19 Jul 2021 3:54:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-06-2021&group=57&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-06-2021&group=57&gblog=2 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ปราสาทกิฟุ ปราสาทที่เหมาะกับพระจันทร์ที่สุด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-06-2021&group=57&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-06-2021&group=57&gblog=2 Thu, 17 Jun 2021 10:43:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-06-2021&group=57&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-06-2021&group=57&gblog=1 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[เงินเดือนและผลกำไรคนประเทศ...คุยอ่านไม่รู้เรื่องทำให้ไม่สงสัยเลยว่าทำไมเค้าถึงเจริญแบบกระโดด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-06-2021&group=57&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-06-2021&group=57&gblog=1 Fri, 11 Jun 2021 6:28:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-08-2021&group=56&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-08-2021&group=56&gblog=9 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ประกาศการดัดแปลงซีรีส์อนิเมะ My Dress-Up Darling]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-08-2021&group=56&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=11-08-2021&group=56&gblog=9 Wed, 11 Aug 2021 10:44:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-08-2021&group=56&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-08-2021&group=56&gblog=8 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[เจ้าสาวของผมเป็นฝาแฝด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-08-2021&group=56&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-08-2021&group=56&gblog=8 Fri, 06 Aug 2021 22:14:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-08-2021&group=56&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-08-2021&group=56&gblog=7 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[The Dangers in My Heart !!!]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-08-2021&group=56&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-08-2021&group=56&gblog=7 Thu, 05 Aug 2021 13:10:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-08-2021&group=56&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-08-2021&group=56&gblog=6 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[มิโดริยะ อิซึคุ การต่อสู้ที่ยาวนาน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-08-2021&group=56&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=01-08-2021&group=56&gblog=6 Sun, 01 Aug 2021 0:20:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-07-2021&group=56&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-07-2021&group=56&gblog=5 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA["Do Not Say Mystery"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-07-2021&group=56&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-07-2021&group=56&gblog=5 Fri, 30 Jul 2021 21:13:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-07-2021&group=56&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-07-2021&group=56&gblog=4 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ Emma เซ็ง I promise you ! "บ้านเกรซ ฟิลด์" ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-07-2021&group=56&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-07-2021&group=56&gblog=4 Sat, 03 Jul 2021 9:15:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-06-2021&group=56&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-06-2021&group=56&gblog=3 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[เซลฟี่ของโฮริมิยะ โฮริซังและมิยามูระคุง〜]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-06-2021&group=56&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=25-06-2021&group=56&gblog=3 Fri, 25 Jun 2021 7:25:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-06-2021&group=56&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-06-2021&group=56&gblog=2 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[(การ์ตูน)ใครก็ได้ช่วยเอาลุงโง่ๆที่ไล่แล้วก้ยังด้านหน้าหนาไปที]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-06-2021&group=56&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=19-06-2021&group=56&gblog=2 Sat, 19 Jun 2021 4:26:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-06-2021&group=56&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-06-2021&group=56&gblog=1 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[รีบจองตั๋วด่วนเพื่อย้อนเวลากับ โตเกียว เรเวนเจอร์ส ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-06-2021&group=56&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=08-06-2021&group=56&gblog=1 Tue, 08 Jun 2021 0:00:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-07-2021&group=55&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-07-2021&group=55&gblog=9 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ได้เจอเธอเมื่อเช้าวันนี้ขณะที่ออกไปเดินชายป่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-07-2021&group=55&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=05-07-2021&group=55&gblog=9 Mon, 05 Jul 2021 4:59:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-07-2021&group=55&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-07-2021&group=55&gblog=8 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[SE20เก็บภาพดอกไม้ริมป่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-07-2021&group=55&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=03-07-2021&group=55&gblog=8 Sat, 03 Jul 2021 2:28:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-06-2021&group=55&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-06-2021&group=55&gblog=7 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[SE20ดอกไม้ที่มีกลิ่นเหมือนมะกรูดหรือสะระแหน่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-06-2021&group=55&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-06-2021&group=55&gblog=7 Sun, 27 Jun 2021 10:03:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-06-2021&group=55&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-06-2021&group=55&gblog=6 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[SE20ออกไปเดินข้างบ้านมาเมื่อตอนเย็น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-06-2021&group=55&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=22-06-2021&group=55&gblog=6 Tue, 22 Jun 2021 1:36:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-06-2021&group=55&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-06-2021&group=55&gblog=5 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[SE20 ถ่ายด้วยไอโฟน 6-18-20 กุหลาบ ชบา มาพร้อม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-06-2021&group=55&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-06-2021&group=55&gblog=5 Fri, 18 Jun 2021 21:57:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-06-2021&group=55&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-06-2021&group=55&gblog=4 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ดอกไม้และดอกไม้ๆๆๆๆๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-06-2021&group=55&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-06-2021&group=55&gblog=4 Mon, 14 Jun 2021 7:07:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-05-2021&group=55&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-05-2021&group=55&gblog=3 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาพดอกไม้ประจำวันอาทิตย์ ที่30/5/2021]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-05-2021&group=55&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=31-05-2021&group=55&gblog=3 Mon, 31 May 2021 7:18:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-05-2021&group=55&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-05-2021&group=55&gblog=2 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[SE2020บล็อกสองทางเดินที่เต็มไปด้วยกลีบดอกไม้สีชมพู]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-05-2021&group=55&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-05-2021&group=55&gblog=2 Mon, 17 May 2021 12:06:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-05-2021&group=55&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-05-2021&group=55&gblog=1 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[เปิดบล็อกหมวดใหม่ประเดิมด้วยดอกซะกุระสีขาวอมชมพู]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-05-2021&group=55&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=16-05-2021&group=55&gblog=1 Sun, 16 May 2021 8:31:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-12-2021&group=5&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-12-2021&group=5&gblog=50 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[จำลอง “จานบิน”จากภาพยนต์ซึ่งนำมาใช้ได้จริงๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-12-2021&group=5&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=30-12-2021&group=5&gblog=50 Thu, 30 Dec 2021 0:39:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-06-2021&group=5&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-06-2021&group=5&gblog=49 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ Supplemental oxygen- cannula]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-06-2021&group=5&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=06-06-2021&group=5&gblog=49 Sun, 06 Jun 2021 3:02:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-04-2021&group=5&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-04-2021&group=5&gblog=48 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[พลังงานแสงอาทิตย์ไม่เหมาะกับญี่ปุ่น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-04-2021&group=5&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=18-04-2021&group=5&gblog=48 Sun, 18 Apr 2021 8:05:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-06-2020&group=5&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-06-2020&group=5&gblog=47 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[ แนวปะการังที่ใหญ่ที่สุดในโลก Great Barrier Reef เกรตแบร์ริเออร์รีฟ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-06-2020&group=5&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=14-06-2020&group=5&gblog=47 Sun, 14 Jun 2020 3:55:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-04-2020&group=5&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-04-2020&group=5&gblog=46 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔ 28 เม.ย. และ 8 ก.ค. นี้ ห้ามพลาดส่อง “ดาวศุกร์สว่างสุดในรอบปี” ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-04-2020&group=5&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=27-04-2020&group=5&gblog=46 Mon, 27 Apr 2020 21:11:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-04-2020&group=5&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-04-2020&group=5&gblog=45 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔หุ่นยนต์ช่วยงานมนุษย์ได้ในช่วงโควิด-19 แต่ความสนใจพัฒนามักเหือดหายเมื่อวิกฤตคลายตัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-04-2020&group=5&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-04-2020&group=5&gblog=45 Fri, 17 Apr 2020 5:07:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-04-2020&group=5&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-04-2020&group=5&gblog=44 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔เสือที่สวนสัตว์บรองซ์ในนิวยอร์กซิตี้ได้ทำการทดสอบผลบวกต่อโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-04-2020&group=5&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=07-04-2020&group=5&gblog=44 Tue, 07 Apr 2020 2:49:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-03-2020&group=5&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-03-2020&group=5&gblog=43 http://knowledge-dd.bloggang.com/rss <![CDATA[◐◑↔เกาหลีคิดค้นที่ตรวจไวรัส Covid-19 ด้วยตนเองรู้ผลภายใน 30 นาที]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-03-2020&group=5&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=knowledge-dd&month=17-03-2020&group=5&gblog=43 Tue, 17 Mar 2020 1:51:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mai